Організація міжнародних перевезень

Останнє оновлення: Вівторок, 09 червня 2020, 11:52
Характеристика програми навчання
Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Освітня програма Організація міжнародних перевезень
Рівень освіти І - бакалаврський
Час навчання: денна форма здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра –2 роки 10 місяців / 6 семестрів

заочна форма здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців / 10 семестрів

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері організації міжнародних перевезень, зокрема ознайомитися з правилами складання міжнародних договорів на перевезення, засвоїти специфіку змішаних перевезень за участю різних видів транспорту.

Студенти повинні засвоїти методику формування транспортних тарифів у міжнародних перевезеннях, особливості державної транспортної політики, можливості організації мультимодальних терміналів, їх класифікацію та схеми розташування на транспортній мережі. Ознайомитися з організаціями та угодами, що регламентують міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, розглянути правила та терміни ІНКОТЕРМС.

Ознайомитися з принципами укладання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, визначити учасників перевезення, види логістичних провайдерів та способи перевантаження і складування вантажів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у організації перевезення вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Ця програми стане у подобі тим, хто зацікавлений у отриманні навичок укладання договорів на транспортне обслуговування різними видами транспорту, отриманні знань відповідно до переходу права власності між учасниками перевезення. Здобувачі зможуть вияснити, які перевізники беруть участь у процесі і як вони взаємодіють між собою та з вантажовласниками.

Програма цікава для тих, хто пов'язує своє майбутнє з роботою у великих транспортних компаніях, логістичних центрах або у організаціях, які мають справу зі значним обсягом міжнародних перевезень.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні види міжнародних перевезень, у тому числі інтермодальні та мільтимодальні перевезення, що включають різні види транспорту;
 • вивчаються поняття транспортної послуги, її матеріальних носіїв та державне регулювання тарифної політики;
 • вивчаються принципи утворення транспортних тарифів, їх види, поняття тарифних ставок, схем та поясів;
 • вивчаються міжнародні організації та угоди, що регламентують міжнародні пасажирські та вантажні первезення;
 • розглядається збірник міжнародних термінів ІНКОТЕРМС, розбираються базиси постачання та принципи франко;
 • розглядається поняття аутсорсінгу, його види та принципи організації;
 • формуються навички щодо укладання договорів на ТЕО;
 • вивчається класифікація експедиторів та логістичних провайдерів;
 • вивчаються принципи організації мультимодальних терміналів та їх класифікація;
 • вивчаються принципи організації логістичних транспортних систем та їх інтероперабельність.
Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація міжнародних перевезень» можуть працювати у сфері:

 • державного митного оформлення;
 • закупівельної логістики в організаціях, які мають справу з міжнародними перевезеннями (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо);
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • управління перевізним процесом у міжнародному сполученні (провідний фахівець з управління перевезеннями);
 • магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (постачання, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • управління логістичними центрами та терміналами (керівники підрозділів різних рівнів).
Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Крім цього, Україна має вигідне географічне положення, що сприяє великій кількості транзитних перевезень, які проходять через державний кордон. Це призводить до збільшення попиту на працівників митниці. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів.

Випускаючі кафедри: «Управління експлуатаційною роботою» (УЕР).

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, кафедра УЕР, корпус 1, поверх 4, кабінет 401.

+38 (057) 730-10-88