Кафедри факультету УПП

Кафедра «Транспортні системи та логістика» (ТСЛ)

Останнє оновлення: Четвер, 10 вересня 2020, 15:59

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Напрямок навчальної  діяльності кафедри Транспортні системи та логістика: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

 Назва освітніх програм кафедри ТСЛ (факультет УПП):

Напрямок наукової діяльності кафедри ТСЛ: удосконалення технології роботи транспортних та логістичних систем.

Науково-дослідна робота кафедри

 • удосконалення транспортно-логістичної системи, дослідження питань логістики вантажних перевезень, інтелектуальних транспортних систем та контейнерних перевезень, пасажирські мультимодальні перевезення (проф. Ломотько Д.В.);
 • теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва і інноваційних рішень (доц. Балака Є.І.);
 • організація перевезень небезпечних вантажів, взаємодія видів транспорту (доц. Лючков Д.С.);
 • удосконалення функціонування транспортної системи при міжнародних перевезеннях (доц. Шульдінер Ю.В.);
 • раціоналізація інфраструктури пасажирських перевезень, дослідження технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні, дослідження питань логістики пасажирських перевезень (доц. Примаченко Г.О.);
 • формування технології перевезень зернових вантажів (ас. Арсененко Д.В.);
 • удосконалення вантажних перевезень у межах прикордонних транспортно-логістичних кластерів (асп. Пестременко-Скрипка О.С.).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Колективом кафедри ТСЛ було видано більш ніж 500 наукових статей, розроблено більше 45 конспектів лекцій та методичних розробок, отримано 7 патенти та 4 свідоцтва на твір. Навчально-методична база кафедри постійно оновлюється.

У спеціалізованих класах факультету УПП для ефективної організації навчального процесу розроблено програми з підготовки та проведення тестування за окремими дисциплінами. Комплекс цих програм цілком охоплює  матеріал, що викладається за професійно-орієнтованими дисциплінами.

Зовнішні зв’язки

Постійно здійснюється зв’язок з виробництвом, надаються консультації, виконуються дослідження. Виробнича практика проводиться на станціях всіх регіональних філіях АТ Укрзалізниця  (Основа, Харків-Сортувальний, Харків-Пасажирський, Харків-Балашівський, Лозова, Куп’янськ-Сортувальний, Лиман, Дарниця, Одеса-Сортувальна, Львів та на багатьох інших), в УЗШК, УДЦТС Ліски, в логістичних компаніях, ведеться підготовка магістрів на замовлення виробництва.

Дисципліни кафедри

Основні дисципліни:

Варіативні дисципліни для навчальной програми «Транспортний сервіс та логістика»:

 • виробнича логістика;
 • економічні основи логістики;
 • логістика постачання;
 • логістика розподілу;
 • управління запасами в ланцюгах постачань;
 • управління інноваційно-інвестиційними проектами в логістиці.

Випуск бакалаврів  та магістрів проводиться за спецiльнiстю «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та навчальною програмою «Транспортний сервіс та логістика».

Загальна характеристика кафедри ТСЛ
Кількість студентів, що пройшли підготовку по кафедрі ТСЛ

Робота по новому набору

Робота кафедри по новому набору здійснюється за окремим планом, у якому передбачено робота в рамках комплексу коледж-вуз, з молоддю на залізницях, регіональних філіях та загальноосвітних закладах, співпраця у роботі з приймальною комісією.

Робота аспірантури та докторантури

У 2015 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сіваконевої Г.О. (Примачекно Г.О.) за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (керівник – д.т.н. Альошинський Є.С.)

В 2017 було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ковальовой Оксаной Володимірівной за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (наук. керівник проф. Ломотько Д.В.)

У 2018 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Пестременко-Скрипка О.С. за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (керівник – д.т.н. Альошинський Є.С.)

Над кандидатською дисертацією працюють:

 • асп. Арсененко Д.В. – керівник – д.т.н. Ломотько Д.В., приблизний термін захисту – 2020 р.

та здобувачі.

Під керівництвом викладачів кафедри ТСЛ останні роки активно розвивається студентська науково-дослідна діяльність. Зокрема студенти УкрДУЗТ неодноразово перемагали в студентських олімпіадах та конкурсах науково-дослідних робіт всеукраїнського та міжнародного рівня.