Студенство

Загальна інформація

Останнє оновлення: Четвер, 13 грудня 2018, 09:37

Студентське самоврядування це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.

В Університеті органи студентського самоврядування мають форму студентських рад.

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Університету.

В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

  1. конференція студентів Університету;
  2. студентська рада Університету;
  3. конференція студентів факультету;
  4. студентські ради факультетів;
  5. загальні збори мешканців гуртожитку;
  6. студентські ради гуртожитків.