Кафедри факультету УПП

Кафедра «Управління вантажною і комерційною роботою» (УВКР)

Останнє оновлення: Середа, 19 лютого 2020, 17:41

Лог УВКР 2

 

Напрямок наукової діяльності:

Розробка та удосконалення методів та технологій управління вантажною і комерційною діяльністю при організації транспортного процесу.

Перелік освітніх програм:

«Організація перевезень та управління на транспорті» та «Організація правової та експедиторської діяльності».

Перелік основних дисциплін:

   1. «Вантажні перевезення»,
   2. «Організація перевезень небезпечних вантажів»,
   3. «Організація виконання вантажних операцій»,
   4. «Транспортно-експедиторська діяльність»,
   5. «Транспортне право»,
   6. «Тарифна політика на транспорті»,
   7. «Вантажознавство та схоронність вантажів»
   8. «Комерційна експлуатація на залізничному транспорті»
   9. «Методи і форми управлінської діяльності»
   10. «Актово-претензійна робота»
   11. «Автоматизація транспортних технологій»
   12. «Основи наукових досліджень і інженерної творчості»
   13. «Правове і комерційне забезпечення міжнародних вантажних перевезень»
   14. «Правове супроводження експедиторської діяльності»
   15. «Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи»
   16. «Тарифи на транспорті»

Матеріально-технічне оснащення

Колективом кафедри УВКР за останній період було видано 2 підручника, 3 монографії, 6 навчальних посібників, один з яких з грифом Міністерства освіти та науки, більше 300 статей та 85 методичних розробок, отримано 21 авторське свідоцтво. Навчально-методична база кафедри постійно оновлюється.

Основними науково-методичними розробками кафедри за останні роки є:

1. Організація виконання вантажних і складських операцій: Навч. посібник / О.В. Лаврухін, Д.В. Ломотько, Є.С. Альошинський та ін.; за заг. ред. С.В. Панченка. - Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Посібник містить лекційний і додатковий довідковий матеріал з дисципліни «Організація виконання вантажних операцій». Посібник також може бути використаний при виконанні курсових робіт і проектів, розрахунково-графічних робіт, розділів дипломних проектів, присвячених розробленню заходів удосконалення експлуатаційних показників і властивостей пристроїв та механізмів при виконанні вантажних і складських операцій.  

2. Транспортне право: Навч. посібник / О.В. Лаврухін, А.О. Ковальов, С.М. Продащук та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)", зокрема за освітніми програмами "Організація перевезень і управління на транспорті" та "Організація правової та експедиторської діяльності".

3. Організація вантажної роботи на транспорті: навчальний посібник. - 2-е вид. / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.О. Ковальов та ін. - Х.; 2015.

Навчальний посібник призначено  призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)".

4. Тенденції розвитку технологій управління вагоно- і поїздопотоками в міжнародному сполученні територією України: Монографія / С.В. Панченко, О.В. Лаврухін, В.М. Запара та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2016.

Монографія видавалася в межах розробки держбюджетної науково-дослідної роботи "Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях". Монографію призначено для магістрів, які навчаються за напрямом підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" та спеціалістів транспортної галузі.

5. Вантажні перевезення на залізничному транспорті: Підручник / О.В. Лаврухін та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2015-2017. - Ч.1,2,3.

Підручник призначено для поглиблення знань бакалаврів і магістрів, які навчаються за напрямом підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" усіх форм навчання.

6. Тарифи на транспорті: Навч. посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, Я.В. Запара та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Навчальний посібник призначено  призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)". Він містить лекційний матеріал з дисципліни "Тарифи на транспорті". Навчальний посібник також може бути використаний при виконанні практичних, розрахункових (контрольних) робіт, розділів дипломних проектів, присвячених розрахункам тарифів при перевезенні різними видами транспорту.

7. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посібник / В.М. Запара, С.М. Продащук, А.Л. Кравець та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Навчальний посібник призначено  призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)". Він містить лекційний матеріал з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність". Навчальний посібник також може бути використаний при виконанні курсових робіт і проектів, розділівдипломних проектів, присвячених розробленню заходів удосконалення технології обслуговування вантажів і клієнтів.

8. Актово-претензійна робота на залізничному транспорті: Навчальний посібник / Костєнніков О.М. та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2018.

Навчальний посібник призначено для поглиблення знань магістрів напряму підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" усіх форм навчання, а також слухачів інститутів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, викладачів та аспірантів.

9. Організація перевезення небезпечних вантажів: Навчальний посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.О. Ковальов - Харків: УкрДУЗТ, 2018.

Навчальний посібник призначено для поглиблення знань магістрів напряму підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" усіх форм навчання, а також слухачів центру спеціального навчання суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

10. Вантажознавство та схоронність вантажів: навчальний посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, Я.В. Запара та ін. - Х.: УкрДУЗТ, 2019.

Навчальний посібник містить лекційний матеріал з дисципліни "Вантажознавство та схоронність вантажів". Навчальний посібник також може бути використаний при виконанні практичних, розрахункових (контрольних) робіт, розділів дипломних проектів, присвячених особливостям перевезення вантажів різними видами транспорту.

11. Методи і форми управлінської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Лаврухін та ін. - Харків: УкрДУЗТ, 2019.

Навчальний посібник призначено для поглиблення знань магістрів напряму підготовки "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" усіх форм навчання, а також викладачів та аспірантів.

У спеціалізованих класах факультету УПП для ефективної організації навчального процесу розроблені програми для виконання індивідуальних завдань студентів, дипломного проектування, а також з підготовки та проведення тестування за окремими дисциплінами. Комплекс цих програм охоплює майже весь матеріал, що викладається за професійно-орієнтованими дисциплінами.

Зовнішні зв’язки

До організацій, з якими співпрацює кафедра, належать Служба комерційної роботи і маркетингу регіональної філії «Південна залізниця», станції Харків-Вантажний, Харків-Балашовський, Харків-Сортувальний, Основа, ПрАТ «Київо-Дніпровське МППЗТ» 

З метою удосконалення процесу навчання студентів кафедра разом з іншими кафедрами УкрДУЗТ підтримує тісні зв’язки з провідними ВНЗ України та зарубіжжя, а саме: Білоруський державний університет транспорту (м. Гомель) – кафедра управління вантажною і комерційною роботою; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м.Дніпро); Державний економіко-технологічний університет транспорту  (м. Київ); Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь); Одеський національний морський університет (м. Одеса); Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м.Харків) та ін.