Публічна інформація

Висновки експертних комісій МОН України, щодо ліцензування і акредитації спеціальностей університету

Останнє оновлення: Понеділок, 10 вересня 2018, 06:56
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації освітньо-професійної програми "Промислове та цивільне будівництво" зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в УкрДУЗТ Завантажити
Висновки експертної комісії Міністерства оствіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної программи "Телекомунікації та радіо техніка" зі спеціальності 172 "Телекомунікації та радіо техніка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в УкрДУЗТ Завантажити
Висновки експертної комісії щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Вагони та вагонне господарство» зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 25-27 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Мережеві технології та комп’ютерна техніка» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем від 20-22 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Залізничні споруди та колійне господарство» зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 20-22 червня 2018 р. Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем від 18-20 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інфокомунікації та інженерія» спеціальності 273 «Залізничний транспорт» за другим (магістерським) рівнем від 20-22 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за другим (магістерським) рівнем від 20-22 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання» зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 18-20 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Завантажити
Висновок експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми «Електричний транспорт» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 13-15 червня 2018 року Завантажити
Висновок експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми «Локомотиви і локомотивне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 13-15 червня 2018 року Завантажити
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інтелектуальні інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня підготовки від 13-15 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Організація митного контролю» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 12 – 14 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 12 – 14 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 12 – 14 червня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Завантажити
Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Управління фінансами та трейдінг на світових фінансових ринках" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 23-25 січня 2018 року Завантажити
Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Управління фінансами, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування " за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 22-24 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування" зі спеціальності 074 (281) "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 22-24 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Логістика" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 16-18 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми «Підприємництво» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 16-18 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 - «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 16-18 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 16-18 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 15-17 січня 2018 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» від 22 – 24 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство»
від 22 – 24 листопада 2017 року
Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» від 22 – 24 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.070105 «Рухомий склад залізниць» від 22 – 24 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» галузі знань 0502 «Автоматика та управління» Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)»
від 22 – 24 листопада 2017 року
Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.030601 «Менеджмент» від 22-24 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.060101 «Будівництво та цивільна інженерія» від 22-24 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.050601 «Теплоенергетика» від 15-17 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.050503 «Машинобудування» від 15-17 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» від 15-17 листопада 2017 року Завантажити
Висновки експертної комісії щодо акредитації за напрямом 6.070107 Системи забезпечення руху поїздів Завантажити
Первинна акредитація підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» 9-11 грудня 2015 року Завантажити
Додаток до висновків Завантажити
Висновки з акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» від 19-21 вересня 2016 року Завантажити
Наказ про проведення акредитаційної експертизи спеціальності 8.03060107 «Логістика» Завантажити
Висновки з акредитаційної експертизи спеціальності 8.03060107 «Логістика» від 17-21 жовтня 2016 року Завантажити
Наказ про проведення акредитаційної експертизи спеціальності 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» від 26-28 жовтня 2016 р.
Завантажити
Висновки з акредитаційної експертизи спеціальності 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» від 26-28 жовтня 2016 р. Завантажити

 

...

...