Кафедри ІКСТ

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ)

Останнє оновлення: Понеділок, 13 липня 2020, 19:09

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» була заснована в 1964 році при факультеті «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» (АТЗ) та мала первісну назву «Розрахунково-обчислювальні машини й пристрої». У 1967 році кафедра була перейменована - «Електроніка та обчислювальна техніка», а в 1975 році кафедра отримала свою сучасну назву - «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ).

Колектив кафедри налічує 13 співробітників, серед них: 4 доценти, 4 старші викладачі, 1 асистент, 4 співробітники навчально-допоміжного персоналу. Завідувач кафедри − кандидат технічних наук, доцент Бантюков Сергій Євгенович.

Головним напрямком роботи кафедри є підготовка та формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення інженерних завдань.

Кафедра є загальноосвітньою.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з 12 базових дисциплін для магістрів і бакалаврів на всіх факультетах і за всіма спеціальностями університету.

Кафедрою ведеться наукова діяльність: викладачі кафедри беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, публікують наукові праці в міжнародних і спеціалізованих виданнях України, готують студентів до участі в наукових конференціях. Щорічно на кафедрі проводиться 1-й тур Всеукраїнської олімпіади з напряму «Комп'ютерні науки» та «Інформатика», переможці якої неодноразово ставали дипломованими учасниками 2-го туру.

На кафедрі діє студентська дослідницька проблемна група "Веб-технології в навчальному процесі". До її складу входять студенти першого та другого курсів спеціальностей "не it-спрямування", які вважають, що поглиблене знайомство із програмуванням, функціонуванням Internet, її службою WWW та основами побудови інтрамереж може бути їм не зайвим у майбутній діяльності. У групі студенти вивчають скрипкової мови програмування JavaScript та Microsoft VBScript, принципи створення web-додатків на платформі HTML5 та застосування їх в інтрамережах комп’ютерних класів при проведенні лабораторних занять. Достатньо вагомою працею групи стало дослідженням ефективності застосування скриптових мов програмування в якості базових при викладанні основ алгоритмізації та програмування для студентів технічних напрямків навчання в нашому університеті. Цікавими також є спроби застосування технології WebGL для створення віртуальних наочних 3D-посібників.

Матеріально-технічна база кафедри включає 7 комп'ютерних лабораторій, оснащення для візуального супроводу лекційних та лабораторних занять, які забезпечують сучасний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної та самостійної роботи студентів.

Кафедра веде активну профорієнтаційну роботу в закріплених школах і ліцеях м.Харкова і області.

З 2010 року на кафедрі працює Internet-радіостанція «Radio VTSU».

Радіостанція створена завдяки творчому ентузіазму завідувача лабораторного Ісаєнка К. О., за підтримки керівництва університету та кафедри. Ведучі радіостанції - студенти та викладачі нашого університету та інших харківських ВНЗ. Студентська музично-розважальна радіостанція є незалежним і некомерційним проектом. Назва станції «Radio VTSU» - абревіатура назви кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління».

У 2010 році на кафедрі створено експозицію з історії обчислювальної техніки, де представлені зразки обчислювальної техніки від перших механічних обчислювальних пристроїв до комп'ютерів наших днів. Ряд експонатів знаходиться у відкритому доступі.