Кафедри будівельного факультету

Кафедра «Будівельна механіка та гідравліка» (БМГ)

Останнє оновлення: Четвер, 20 лютого 2020, 11:47

Кафедру «Будівельна механіка» було засновано в 1934 році. Першим завідувачем було призначено професора Столярова Якова Васильовича. Спочатку кафедра входила до складу механічного факультету, а з 1945 року увійшла до складу будівельного факультету. У 1989 році до неї було приєднано кафедру «Гідравліка і водопостачання». Об’єднана кафедра одержала назву «Будівельна механіка та гідравліка».

Сучасний склад кафедри налічує 15 співробітників, в тому числі: 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач, 3 співробітника навчально-допоміжного персоналу та 1 аспірант.

У 2019 році до складу кафедри входять викладачі: д.т.н., професор Ватуля Г.Л.; к.т.н., доценти: Берестянська С.Ю., Галагуря Є.І., Єгорова І.М., Ковальов М.О., Кравців Л.Б., Лобяк О.В., Опанасенко О.В., Плугін О.А., Калашніков І.В.; старший викладач, к.т.н. Павлюченков М.В.; аспіранти: Биченок І.В.; завідувачі лабораторіями: Дериземля С.В., к.т.н. Петренко Д.Г.; інженер Павленко Р.Г.

Склад кафедри

На кафедрі викладаються 12 дисциплін: «Опір матеріалів»; «Опір матеріалів і основи теорії пружності та пластичності»; «Будівельна механіка»; «Будівельна механіка і металеві конструкції»; «Будівельна механіка» (спецкурс); «Гідравліка»; «Гідравліка, гідро– і пневмоприводи»; «Гідравліка та гідропривід»; «Гідравліка та гідравлічні машини»; «Водопостачання і водовідведення»; «Основи екології»; «Екології»; «Технічна механіка рідин та газів».

Кафедра не є випусковою, але дисципліни кафедри вивчають студенти 4 спеціальностей  та 9 освітніх програм будівельного, механіко-енергетичного факультетів та факультету управління процесами перевезень:

Спеціальність Програма підготовки
273 Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство
Локомотиви та локомотивне господарство
Залізничні споруди та колійне господарство
Управління колійним комплексом залізниць міського та промислового транспорту
Високошвидкісний рухомий склад
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво
Будівництво і технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
133 Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничні та нафтогазопромислові машини
131 Прикладна механіка Організація паливо-мастильного господарства підприємств
263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті

Викладання дисциплін на сучасному рівні неможливе без постійного оновлення навчально-методичного забезпечення, в тому числі за рахунок створення інтерактивних навчальних курсів. За останні роки кафедра розробила робочі програми з усіх дисциплін, складено навчальні посібники з кожного розділу курсів, що вивчаються, створено навчальний програмний комплекс на ПЕОМ. Видано підручники з опору матеріалів та будівельної механіки з грифом Міністерства освіти і науки України, підручник з дінамичних розрахунків констукцій,  лабораторний практикум з опору матеріалів та будівельної механіки, збірник задач.

Фахівці кафедри плідно займаються науково-дослідною роботою. За роки існування на кафедрі було створено три наукові школи:

  • школа проф. Угінчуса О.А. з теорії та методів розрахунку гідравлічних та гідротехнічних споруд (захищено 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 2 дисертації – доктора технічних наук);
  • школа проф. Виноградова О.І. з проблем оптимального проектування (захищено 27 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук);
  • школа проф. Чихладзе Е.Д. з теорії і практики сталебетонних конструкцій (захищено 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 дисертація - доктора технічних наук).

З 1996 року при кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д64.820.02 з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди;
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
.

У 2018 відкрита спеціальність 05.22.06 – залізнична колія.

У 2006 році при кафедрі створено Центр діагностики споруд транспортного призначення.

Кафедра має міцну матеріально-технічну базу. До її складу входять лабораторія опору матеріалів (з 1950 року) та лабораторія гідравліки (з 1952 року).

Кафедра підтримує тісні творчі зв'язки з промисловими підприємствами та проектними організаціями України, Росії та інших країн.

Досягнення вище означеного неможливе без колективу однодумців, споріднених бажанням зробити своє життя цікавим та багатобарвним.