Кафедри будівельного факультету

Кафедра «Колія та колійне господарство» (ККГ)

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 18:06

Кафедра «Колія та колійне господарство» є однією з найдавніших кафедр університету та будівельного факультету. Вона є профільною та випускаючою кафедрою за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» по освітнім програмам «Залізничні споруди та колійне господарство» та «Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту».

Шраменко Володимир Павлович
завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент


Народився у 1954 р. Закінчив ХІІТ (зараз УкрДУЗТ) у 1976 р. Є членом спеціалізованої вченої ради К 26.820.01 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.22.01 – Транспортні системи, 05.22.06 – Залізнична колія, 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, при Державному економіко-технологічному університеті транспорту в м. Києві.

Наукові напрямки роботи – проектування безстикової колії, удосконалення її конструкції, ремонтів та утримання, укладання безстикової колії на металевих мостах з безбаластовим полотном

Колектив кафедри

Зараз кафедра «Колія та колійне господарство» об’єднує у своєму складі колишні кафедри «Вишукування, проектування та будівництво залізниць» і «Інженерна геодезія». З березня 2005 року створена секція «Проектування, технологія та організація будівництва і реконструкції колій" при кафедрі «Колія та колійне господарство». Завідувачем секції призначено доцента В.Г.Мануйленка.

Склад кафедри «Колія та колійне господарство» налічує 13 осіб, а саме: завідувач кафедри доцент Шраменко В.П., доценти кафедри Мануйленко В.Г., Скорик О.О., Возненко С.І., Штомпель А.М., Потапов Д.О., Вітольберг В.Г., Овчинніков О.О., Фаст Д.А., Бугаєць Н.В.; завідувач навчальних лабораторій Муригіна Н.О.; старший лаборант Чуб Л.М.; інженер Малішевська А.С.

Ряд викладачів кафедри працюють в керівництві університету і факультету. Декан Будівельного факультету Скорик О.О.

Склад кафедри

Кафедра «Колія та колійне господарство», січень 2014 р.

Зараз на кафедрі викладаються понад 20 дисциплін для студентів Будівельного факультету та факультету управління процесами перевезень. Основними з них є:

 • Залізнична колія;
 • Колійне господарство;
 • Технологія ремонтів та утримання колії;
 • ПТЕ та безпека руху поїздів;
 • Планування і організація виробництва;
 • Забезпечення експлуатаційної надійності колії та порядок розслідування транспортних подій;
 • Загальний курс залізниць.

На кафедрі за час навчання студенти проходять практики у відповідності до навчального плану освітньої програми дотримуючись Наскрізної програми практики та Робочої програми практики.

Науково-дослідна робота кафедри

Наукова діяльність кафедри зараз ведеться за такими основними напрямками:

 • Взаємодія колії та рухомого складу в особливих умовах залізничних колій незагального користування;
 • Підвищення ефективності та розширення сфер застосування безстикової колії;
 • Визначення термінів служби елементів верхньої будови колії та удосконалення системи їх повторного використання;
 • Удосконалення системи ведення рейкового господарства;
 • Ресурсозберігаючі технології у колійному господарстві;
 • Розробка нормативно-технічної документації для колійного господарства залізниць України;
 • Участь у державних програмах щодо запровадження швидкісного руху на залізницях України.