Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Кафедра «Іноземні мови»

Останнє оновлення: Неділя, 23 лютого 2020, 17:08

Кафедру іноземних мов було створено в 1930 р. у складі механічного факультету Першим завідувачем при значено І. М. Родзинського, який керував кафедрою з 1930 до 1953 р. З 1953 р. кафедру очолювала ст. викл. К. І. Нечитайло. Через два роки на кафедрі з’явився перший кандидат філологічних наук — С. М. Барак. 

У 1981 р. кафедру очолив канд. філол. наук, доц. В. І. Говердовський. Працюючи на кафедрі, він захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора. У його понад 70 працях, зокрема наукових публікаціях (декілька опубліковано в зарубіжних академічних виданнях), монографіях, докторській дисертації фактично відкриваються перспективи нового напряму філологічної науки — конотативного дослідження мови.

У 1990 р. у ХІІТі було засновано гуманітарний факультет, і кафедра іноземних мов увійшла до його складу.

Кафедра здійснює навчальну роботу з аспірантами та магістрами, готує для них програми та методичні розробки. На кафедрі проводяться заняття із ділової англійської та німецької мов на ІІІ-ІУ курсах всіх факультетів університету.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково- дослідній роботі. Наукові доробки публікуються у фахових збірках України. Також викладачі залучаються до участі у науково-методичних конференціях університету та інших провід них вишів.

Щорічно на кафедрі проводиться внутрішньовишівська олімпіада «Студент і науково-технічний прогрес», у якій беруть участь майже 100 студентів. Переможці олімпіади змагаються у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах.

Наприкінці кожного навчального року проводиться студентська науково-технічна конференція. Викладачі кафедри іноземних мов керують роботою студентів з перекладу науково-технічних статей та підготовки доповідей і презентацій. Переможці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

У лютому 2016 р. кафедра іноземних мов Українського державного університету залізничного транспорту разом із відділом освіти Харківської районної державної адміністрації про вела засідання круглого столу «Студент і абітурієнт — єдина команда». У роботі круглого столу взяли участь ЗО учнів із семи шкіл Харківського району, а також викладачі та студенти університету. За результатами засідання найкращі виступи нагородили пам’ятними грамотами та цінними подарунками. Окрема подяка була висловлена всім вчителям за кваліфіковану підготовку учнів.

Круглий стіл планується проводити щорічно, бо такі заходи відкривають шлях до майбутнього та вселяють надію, що нове покоління молоді здатне підняти освіту на новий рівень.

Під керівництвом доц. С. І. Нешко кафедра залучалася до участі у міжнародній програмі TEMPUS, що включає розробку та переклад навчальних програм для створення відкритого транспортного простору.

З 2017 року розпочато набір на нову спеціальність «Філологія» за освітньою програмою «Переклад та англійська мова і література». Переклад – одна з основних спеціалізацій у галузі знань професійного напряму підготовки «Філологія». Студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти науково-технічного перекладу, міжкультурної та міжмовної комунікації. Фахівець з технічного перекладу – на відміну від фахівця з іноземних мов, філології та лінгвістики – це професіонал, який не тільки вільно володіє іноземною та рідною мовою, але й має глибокі фахові знання в обраній науково-технічній предметній галузі, які отримані під час практики в реальних умовах наукової комунікації.

Майбутні випускники зможуть працювати перекладачами з англійської мови в структурі малого, середнього та великого бізнесу, в організаціях та установах міжнародного рівня, виконувати роль посередника в міжмовній та міжкультурній комунікації ділових партнерів, здійснювати письмовий та усний переклад, перекладати науково-технічну літературу, забезпечувати організацію та підтримку інформаційних служб міжнародного характеру, викладати іноземні мови у середніх і вищих навчальних закладах, навчати дорослих, надавати інші освітянські послуги тощо.

У 2017 році до складу кафедри входять викладачі: ст. викл. О. В. Плотнікова, доц. С. М. Донець, ст. викл. О. В. Ель Кассем, ст. викл. В. М. Михайленко, викл. О. В. Дзюба, ст. викл. О.М. Харламова, ст. викл. І. Б. Радченко, зав. каф., доц. С. І. Нешко, доц. В. Ф. Антонова, ст. викл. О. П. Фіщенко, ст. викл. Л. В. Золотаревська, викл. О. В. Гаврилова, викл. В. М. Березний.

Перелік основних дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 • Ділова іноземна мова
 • Мова за професійним спілкуванням
 • Технічний переклад
 • Практичний курс (англійська мова)
 • Практичний курс (німецька мова)
 • Теорія і практика перекладу (англійська мова)
 • Методика викладання іноземної мови
 • Педагогіка
 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до теорії міжкультурної комунікації
 • Вступ до літературознавства
 • Історія зарубіжної літератури
 • Лінгвокраїнознавство
 • Основи фонетики англійської мови
 • Теоретична граматика англійської мови
 • Стилістика англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Латинська мова