Видання наукових праць

Напрямки

Останнє оновлення: Четвер, 01 жовтня 2020, 14:29

«Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»
(Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте)
Informacijno-kerujuchi systemy na zaliznychnomu transporti

 

Науково-технічний журнал

Рік заснування:

1996 р.

Тематика:

висвітлення наукових та технічних засад, побудови інформаційно-керуючих систем на основі сучасних інформаційних технологій

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання

http://www.kart.edu.ua/zhurnal-informatsijno-keruyuchi-sistemi-ua/napryamku-jyrnal-ua
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://journals.indexcopernicus.com

GoogleScholar профіль:

https://scholar.google.com

Реферативна база "Наукова періодика України":

http://jiks.kart.edu.ua

ISSN

1681-4886

ISSN On-line:

2413-3833

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №21514-11414 ПР від 18.08.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. зі змінами від 02.07.2020 р. № 886 ) спеціальності – 126, 151, 273, 275

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор:

Приходько Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Бабаєв М.М., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Відповідальний секретар:

Мойсеєнко В.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Члени редакційної колегії:

Бойнік А.Б., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Бутько Т.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Гаврилюк В.І., д.ф-м.н., професор, ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна;

Доценко С.І., д.т.н., доцент, УкрДУЗТ;

Жуковицький І.В., д.т.н, професор, ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна;

Замула О.А., д.т.н., доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Каргін А.О., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Климаш М.М., д.т.н, професор, НУ «Львівська політехніка»;

Збігнев Лукасік, д.т.н., професор, Технолого-гуманітарний університет імені Казимира Пуласького (Польща);

Марек Мезитис, д.т.н., професор, Ризький технічний університет (Латвія);

Панченко С.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Рубан І.В., д.т.н., професор, ХНУРЕ;

Серков О.А., д.т.н., професор, НТУ «ХПІ»;

Скалозуб В.В., д.т.н., професор, ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна;

Тьєрі Хорсін, професор математики, Національна консерваторія мистецтв та ремесел (Франція);

Штомпель М.А., д.т.н., доцент, УкрДУЗТ.

Адреса редакції:

майдан Фейєрбаха, 7, корп. 1, к. 215, Харків, Україна, 61050

Телефони:

(057) 730-10-84, 730-10-82

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ISSN 1681-4886. Зареєстровано 24 жовтня 2001 р. у Centre International de I'ISSN, 75002 PARIS, France.

Журнал включено до Російського індексу наукового цитування РІНЦ
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33934)

Індекс журналу у Каталозі передплатних видань України – 48 707