Кафедри ІКСТ

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)

Останнє оновлення: Понеділок, 18 листопада 2019, 08:00Кафедра є випусковою, за двома спеціальностями:

Спеціальність Програма підготовки
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
273 Залізничний транспорт Системи керування рухом поїздів
Автоматизовані та комп’ютерні системи забезпечення руху поїздів

 

Наукові напрямки кафедри – розроблення методології та побудови технічних і програмно-апаратних засобів систем залізничної автоматики та керування різними технологічними об'єктами. На кафедрі здійснюється керівництво з підготовки докторських і кандидатських дисертацій.

Створена на кафедрі науково-педагогічна школа є провідною на Україні, яка забезпечує підготовку для потреб магістрального, промислового залізничного транспорту та метрополітенів висококваліфікованих наукових, науково-педагогічних і технічних фахівців.

Напрямки науково-дослідної роботи 
та теми магістерських робіт студентів


з/ч
П.І.Б. Напрямок науково-дослідної роботи 
керівника
Теми наукових досліджень студентів,
теми магістерських робіт
 1
Бойнік А.Б.,
професор, д.т.н.
1. Тепловізійне діагностування пристроїв залізничної автоматики 
2. Мікропроцесорні системи диспетчерського контролю процесів роботи систем залізничної автоматики 
3. Інтелектуально-аналітичні системи регулювання руху транспорту через залізничні переїзди
1.1 Дослідження тепловізійного діагностування станційних пристроїв залізничної автоматики 
2.1 Дослідження мікропроцесорної системи диспетчерського контролю функціонування пристроїв та систем залізничної автоматики
3.1 Дослідження інтелектуально-аналітичної системи підтримки рішення учасниками руху через переїзди
 2 Хісматулін В.Ш.,
професор, к.т.н.
1. Ідентифікація та моделювання систем керування
2. Координатні системи керування рухом поїздів
3. Апаратура тональних рейкових кіл
1.1 Дослідження функціонування стрілочних переводів у інтерактивному середовищ
2.1 Дослідження методів отримання та застосування інформації про параметри руху поїздів за допомогою точкових колійних датчиків
3.1 Дослідження шляхів модернізації апаратури тональних рейкових кіл
 3 Панченко С.В.,
професор, д.т.н.
1. Методи та засоби керування переїзною сигналізацією у складі мікропроцесорної централізації 1.1 Дослідження методів та засобів керування переїзною сигналізацією у складі мікропроцесорної централізації
 4 Самсонкін В.М.,
професор, д.т.н.
(Київ та західний регіон України)
1Системи ERTMS/ETCS на залізниці 1.1 Дослідження проекту системи ERTMS/ETCS на ділянці Львів-Рудно Львівської залізниці
 5 Змій С.О.,
доцент, к.т.н.
1. Електрична централізація стрілок та сигналів на залізничних станціях
2. Мікропроцесорні системи керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
3. Системи гіркової централізації
4. Інтегровані інформаційно-управляючі системи сортувальними станціями
5. Системи електричної сигналізації
6. Системи лічення вісей
7. Точкові колійні датчики
1.1 Дослідження електричних централізацій стрілок та сигналів на залізничних станціях
2.1 Дослідження структур мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
2.2 Дослідження параметрів функціонування мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
3.1 Дослідження систем гіркових централізацій
4.1 Дослідження інтегрованих інформаційно-управляючих систем сортувальними станціями
5.1 Дослідження впливу людського чинника на безпеку руху поїздів
6.1 Дослідження структур систем лічення вісей
6.2 Дослідження параметрів функціонування систем лічення вісей
7.1 Дослідження параметрів та режимів функціонування точкових колійних датчиків
 6 Каменєв О.Ю.,
доцент, к.т.н.
1. Синтез безпечних мікропроцесорних АСК ТП на залізничному транспорті.
2. Мікропроцесорні системи електричної централізації, диспетчерського контролю, автоматичного та напівавтоматичного блокування, автоматичної переїзної сигналізації
3. Технічний контроль та діагностика мікропроцесорних систем залізничної автоматики
1.1 Дослідження методів та засобів безпечного синтезу автоматизованих систем керування та регулювання руху поїздів
2.1 Дослідження методів, засобів та процесів впровадження мікропроцесорних систем залізничної автоматики на об'єктах транспортної інфраструктури.
3.1 Дослідження методологічних та практичних аспектів випробувань, технічного контролю та технічної діагностики мікропроцесорних систем залізничної автоматики
 7 Кошевий С.В.,
доцент, к.т.н.

1. Автоматизація технологічних процесів інтервального регулювання руху поїздів.
2. Удосконалення технічних засобів організації поїзної та маневрової роботи на станціях.
3. Підвищення ефективності функціонування локомотивних систем сигнального авторегулювання.
4. Ідентифікація рухомого складу та комплексне діагностування вузлів рухомого складу
Дослідження:
1.1 перегінних систем інтервального регулювання руху поїздів в умовах швидкісного руху поїздів;
2.1 систем електричної централізації на базі обчислювальної техніки;
2.2 шляхів удосконалення технічних засобів керування сортувальним процесом на сортувальних станціях;
3.1 побудови сучасних бортових систем керування та безпеки руху поїздів;
3.2 завад в межах залізничної колії та шляхів підвищення завадостійкості пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації;
4.1 систем ідентифікації рухомого складу та комплексних пунктів діагностування вузлів рухомого складу.
 8 Кустов В.Ф.,
доцент, к.т.н.
1. Розроблення та впровадження мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами
2. Розроблення та впровадження мікропроцесорних систем диспетчерського контролю за рухом поїздів та станом пристроїв залізничної автоматики
3. Дослідження методів та засобів технічного діагностування та контролю мікропроцесорних систем залізничної автоматики
4. Дослідження надійності та функційної безпечності мікропроцесорних систем залізничної автоматики
5. Дослідження електромагнітної сумісності мікропроцесорних систем залізничної автоматики
1.1 Дослідження мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами на залізничних станціях (магістрального та промислового транспорту, метрополітенах) 
2.1 Дослідження мікропроцесорних систем диспетчерського контролю за рухом поїздів та станом пристроїв залізничної автоматики
3.1 Дослідження методів та засобів технічного діагностування та контролю мікропроцесорних систем залізничної автоматики
4.1 Дослідження надійності та функційної безпечності мікропроцесорних систем залізничної автоматики
5.1 Дослідження електромагнітної сумісності мікропроцесорних систем залізничної автоматики
 9 Лапко А.О., 
доцент, к.т.н.
1 Проектування систем залізничної автоматики
2 Технічне обслуговування систем та пристроїв залізничної автоматики
3 Управління виробничою діяльністю в галузі залізничної автоматики
1.1 Дослідження проектування систем залізничної автоматики з використанням об'єктно-орієнтованого підходу
1.2 Проектування систем залізничної автоматики з використанням систем автоматизованого проектування
2.1 Дослідження стратегій та методів технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики
2.2 Удосконалення технічного обслуговування систем залізничної автоматики з використанням засобів автоматизації
3.1 Дослідження управління виробничою діяльністю в галузі залізничної автоматики
3.2 Автоматизація виробничих процесів в дистанції сигналізації та зв'язку
 10 Мороз В.П.,
доцент, к.т.н.
1. Електрична централізація та релейно-процесорна централізація стрілками та сигналами
2. Мікропроцесорні системи керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
3. Релейні та мікропроцесорні гіркові централізації
4. Інтегровані інформаційно-управляючі системи сортувальними станціями
5. Автоматизовані робочі місця
6. Рейкові кола (класичні та тональні рейкові кола)
1.1 Дослідження релейно-процесорних централізацій стрілками та сигналами на залізничних станціях
2.1 Дослідження структур мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
2.2 Дослідження закономірностей мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
2.3 Дослідження впливу людського чинника на безпеку руху поїздів
3.1 Дослідження гіркових релейних централізацій
3.2 Дослідження гіркових мікропроцесорних централізацій 
4.1 Дослідження інтегрованих інформаційно-управляючих систем сортувальними станціями
5.1 Дослідження інформаційного та функціонального забезпечення автоматизованих робочих місць 
6.1 Дослідження режимів функціонування рейкових кіл з ізолюючими стиками
6.2 Дослідження режимів функціонування тональних рейкових кіл 
6.3 Дослідження систем розпізнавання режимів функціонування рейкових кіл (класичних та тональних рейкові кола)
 11 Нейчев О.В.
доцент, к.т.н.
1. Дослідження і вдосконалення систем діагностування рухомого складу (агрегатів рухомих одиниць)
2. Дослідження, розроблення і вдосконалення точкових колійних датчиків, призначених для роботи у складі систем контролю колійних ділянок методом підрахунку осей
3. Розроблення і вдосконалення систем контролю колійних ділянок методом підрахунку осей
4. Дослідження і розроблення безпечних модулів взаємодії мікропроцесорних систем керування з виконавчими пристроями залізничної автоматики 
1.1 Дослідження і вдосконалення систем діагностування рухомого складу
2.1 Вдосконалення точкових колійних датчиків, призначених для роботи у складі систем контролю колійних ділянок
3.1 Розроблення і вдосконалення систем контролю колійних ділянок методом підрахунку осей
4.1 Дослідження і розроблення безпечних модулів взаємодії мікропроцесорних систем керування з виконавчими пристроями залізничної автоматики 
 12 Прилипко А.А.,
доцент, к.т.н.
1. Мікропроцесорні системи диспетчерського контролю.
2.Точкові колійні датчики
3. Ідентифікація рухомих одиниць залізничного транспорту
4. Електроживлення систем залізничної автоматики
1.1 Дослідження методів, засобів та процесів впровадження мікропроцесорних систем диспетчерського контролю 
2.1 Дослідження мікропроцесорної бази точкових колійних датчиків систем залізничної автоматики
3.1 Дослідження мікропроцесорної системи ідентифікації рухомого складу метрополітену
4.1 Дослідження приладів електроживлення мікропроцесорних систем залізничної автоматики
 13 Сіроклин І.М.,
доцент, к.т.н.
1. Неруйнівний контролю засобів транспорту
2. Розвиток методів технічного зору та автоматизації відеоаналізу
3. Мікропроцесорні системи керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
1.1 Дослідження методів неруйнівного контролю відповідальних вузлів рухомого складу на ходу
2.1 Ідентифікація рухомих об'єктів на нерухомому фоні
3.1 Дослідження параметрів функціонування мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами на залізничних станціях
 14 Сосунов О.О.,
доцент, к.т.н.
1. Вдосконалення локомотивних пристроїв залізничної автоматики
2. Застосування цифрової фільтрації в пристроях залізничної автоматики
1.1 Розроблення цифрового смугового КІХ-фільтра локомотивної системи сигналізації методом вирізання 
2.1 Розроблення цифрового режекторного фільтра локомотивної системи сигналізації методом розміщення нулів та полюсів
3.1 Вдосконалення локомотивного підсилювача УК 25/50M
 15 Удовіков О.О.,
доцент, к.т.н.
1. Удосконалення засобів контролю та вимірювання параметрів пристроїв залізничної автоматики
2. Модернізація апаратури тональних рейкових кіл
1.1 Дослідження неоднорідностей електричних ліній
1.2 Дослідження автоматизованих засобів вимірювання параметрів колійних фільтрів
2.2 Дослідження способів кодування інформації в тональних рейкових колахПерегляньте також:

віртуальний тур лабораторіями кафедри;

матеріально-технічне забезпечення кафедри;

- підприємства роботодавці.

Facebook icon Youtube icon