Кафедри економічного факультету

Факультет «Економічний»

Останнє оновлення: Четвер, 06 червня 2019, 05:24

Інженерно-економічний факультет УкрДУЗТ був створений 1 вересня 1936 р.

В структурі факультету діють шість випускаючих кафедр (обліку і аудиту; економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом; маркетингу; менеджменту і адміністрування; управління державними і корпоративними фінансами; економіки, бізнесу та управління персоналом на транспорті), а також одна загально-академічна кафедра (економічної теорії і права).

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр на денній та заочній формі навчання зі спеціальностей та освітніх програм:

Економіка
 • Економіка підприємства
Маркетинг
 • Маркетинг
 • Комерційна діяльність та логістика
Менеджмент
 • Менеджмент організацій та адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Облік і оподаткування
 • Облік і оподаткування
 • Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
 • Облік і оподаткування в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
Підприємництво, торгівля та біржова справа
 • Підприємництво
Публічне управління та адміністрування
 • Публічне управління та адміністрування
Фінанси, банківська справа та страхування
 • Управління фінансами, банківська справа та страхування
 • Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

На факультеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

Завідувачі кафедр:

Загальні відомості

Сьогодні економічний факультет – великий навчальний підрозділ університету, один з провідних факультетів, на якому навчається понад 3500 студентів. Це забезпечується, з одного боку, величезним попитом підприємств та установ на фахівців цього профілю, а з іншого - великим досвідом викладачів, їх високим професіоналізмом і практичною діяльністю в сучасних умовах.

На факультеті постійно проводиться робота, спрямована на удосконалення навчального процесу з метою відкриття нових спеціальностей, що дозволяє істотно розширювати і робить більш гнучкою підготовку спеціалістів для різноманітних потреб галузі та народного господарства України.

Зараз на факультеті працюють обчислювальні центри, що мають сучасне програмне забезпечення з управління економікою, бібліотека фахової літератури зі значною кількістю рідкісних видань, як вітчизняних, так і зарубіжних, кабінети аутотренінгу. Великому рівню підготовки спеціалістів сприяє постійне вдосконалення і розширення матеріальної бази факультету.

Головне завдання економічної освіти – поширення і використання економічних знань для формування творчої особистості, підвищення якості життя українського народу і прогресив. розвитку суспільства. Виходячи з цього, метою розвитку системи економічної освіти є інтенсивне накопичення соціально-економічних знань і оптимізація їх використання як головного потенціалу необмеженого ресурсу розвитку українського суспільства та його соціально орієнтовної економіки.

Економічна освіта формує у студентів економічне мислення та свідомість, виховувати розумні потреби, розвиває їх здібності у певному виді діяльності; озброює фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками щодо культури праці, формує потреби економічного аналізу, бачення перспективи; вчить оволодівати основами наукової організації праці в умовах ринкових відносин; формує у студентів бажання та потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці в навчальній та суспільно корисній діяльності.

Саме економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві. Цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль усіх працівників компанії. Якщо Ви вже вирішили, що економіст - це Ваша майбутня професія, але ще не знаєте як стати економістом і яку сферу економіки обрати, ми допоможемо Вам!

Після закінчення університету Ви отримаєте диплом бакалавра або магістра державного зразка, який надасть Вам можливість працювати на підприємствах транспорту, в державних установах, інвестиційних і страхових компаніях, банках, науково-дослідних інститутах, у промисловості, торгівлі, будівництві, малому та середньому бізнесі і т.п., а також у структурних підрозділах підприємств, які здійснюють маркетингову, зовнішньоекономічну, збутову, аналітичну і т.п. діяльність.