Освіта

Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти

Останнє оновлення: Середа, 26 лютого 2020, 07:27

Історія створення

Співробітництво з підприємствами

З 2007 року в Українському державному університеті залізничного транспорту створений і діє Центр навчально-практичної підготовки (ЦПП).

У 2014 році ЦПП перейменовано у Центр навчально-практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників УкрДУЗТ, на який покладені також функції по сприянню працевлаштування студентів і випускників.

Наприкінці 2019 року у зв’язку із суттєвими змінами в Законодавстві України в сфері вищої та професійної освіти, зокрема – запровадженням нової парадигми забезпечення якості вищої освіти, запровадженням дуальної форми здобуття освіти, підвищенням рівня вимог щодо системності взаємодії із роботодавцями та іншими стейкхолдерами ЦПП реорганізовано в Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти.

У своїй роботі Центр керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом університету, рішеннями вченої ради, нормативними актами, наказами та розпорядженнями керівництва університету.

Метою діяльності ЦПП є підвищення якості практичної підготовки студентів для задоволення потреб залізничного транспорту та інших галузей економіки України у висококваліфікованих професіоналах, а також сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету, прискорення адаптації випускників на виробництві.

Працівники Центру налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними роботодавцями. Центр постійно проводить роботу з накопичення банку потенційних роботодавців (підприємств, установ і організацій різної форми власності).

З питань практичної підготовки та працевлаштування студентів та випускників університету тісно співпрацює з АТ «Укрзалізниця» (зокрема її філіями та регіональними філіями), а також з такими підприємствами, як КП «Харківські теплові мережі», «ВАТ «Гіпрозаводтранс», ДП «Укрзалізничпроект», Харківський метрополітен, «ВАТ «Турбоатом», ЗАТ «Трансмост» (м.Чернівці), ПАТ «Харківський машинобудівельний завод «Світло шахтаря», ДП «Електроважмаш», ВАТ «Тепловозоремонтний завод» (м.Полтава), ВАТ «Крюківський вагонобудівельний завод», Стаханівський вагонобудівельний завод, завод імені Малишева

Окрема увага в діяльності ЦПП приділяється взаємодії з центральними органами виконавчої влади України, державними та комунальними установам і їх регіональними підрозділами, що здійснюють регуляторну політику в сфері підготовки фахівців з вищою та професійною освітою, працевлаштування випускників ЗВО, їх соціальної та трудової адаптації, серед яких МОН України, Міністерство соціальної політики України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти тощо.

Важливим напрямом діяльності ЦПП є взаємодія зі стейкхолдерами в напрямку відслідковування кар’єрного шляху випускників університету, збору інформації з приводу задоволеності роботодавців якістю підготовки здобувачів освіти (разом із Центром забезпечення якості вищої освіти УкрДУЗТ) з метою належного корегування освітніх програм, по яким відбувається підготовка фахівців за усіма спеціальностями. Для цього в ЦПП налагоджені регулярні контакти з Департаментом розвитку персоналу і кардової політики АТ «Укрзалізниця» та його функціональними підрозділами на філіях (регіональних філіях) компанії, Організацією роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» та іншими відповідними інституціями.

Керівництво та фахівці ЦПП регулярно приймають участь у робочих нарадах АТ «Укрзалізниця» та ОРГОПЗТ «Федерація залізничників України» з питань розвитку дуальної освіти, інших форм сумісних заходів із підготовки кадрів для транспортної галузі та розроблення професійних стандартів.

ЦПП надає можливість кожному студенту університету отримати робочу професію за профілем навчання в університеті. За бажанням студентів вони можуть отримати й іншу робочу професію. Навчання у ЦПП проводиться за принципом курсової підготовки 2-3 дні на тиждень по 2-3 пари після основних занять по розкладу університету.

На цей час університет має ліцензії МОН України на курсове навчання з 15 робочих професій (чотири з них надають право на підвищення кваліфікації). По закінченні теоретичного навчання студенти по кожній дисципліні складають іспити, після проходження виробничої практики і звіту по ній проводиться випускний іспит по робочій професії. Під час навчання в ЦПП студенти ознайомлюються з сучасним обладнанням підприємств Регіональної філії «Південна залізниця», автоматизованими робочими місцями працівників залізничного транспорту. Після отримання робочої професії студенти мають можливість проходити практику на оплачуваних робочих місцях, працювати у літніх студентських трудових загонах та здобувати освіту за дуальною формою навчання. Отримання робочої професії підтверджується свідоцтвом державного зразку та додатком до нього. Крім того, майже по всім робочим професіям видається свідоцтво, яке підтверджує 2 групу з електробезпеки.

Влітку по заявкам залізниць України з числа випускників ЦПП, які виявили відповідне бажання, формуються навчально-виробничі студентські загони монтерів колії, провідників пасажирських вагонів, помічників машиніста електровоза та тепловоза, слюсарів з ремонту рухомого складу, оглядачів вагонів, які працюють майже на всіх залізницях і метрополітенах України.

Історія створення

Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти УкрДУЗТ (ЦПП) було створено як структурний навчально-науковий і інноваційний підрозділ Українського державного університету залізничного транспорту у 2007 році. З початку свого існування і до 2015 року ЦПП підготував біля 5000 студентів з робітничими професіями. На залізницях України працюють багато випускників ЦПП: начальники поїздів, ревізори безпеки руху, помічники машиніста електровоза та тепловоза, стюарди та старші стюарди поїздів «Інтерсіті +».

Співробітництво з підприємствами

Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти УкрДУЗТ має тісні зв’язки зі структурними та виробничими підрозділами Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», серед яких: електровозне депо «Харків-Головне» ТЧ-2, локомотивне депо «Основа» ТЧ-3, Моторвагонне депо «Харків» (РПЧ-1», вагонне депо ВЧД-3 (ст. Основа), вагонні дільниці ВЧ-1 (Харків), ВЧ-3 (Суми), ВЧ-4 (Полтава), вагонне депо ВЧД-6 та вантажне депо ВЧД-2 ст. Харків-Сортувальний, вокзали Харків-Пасажирський, Харків-Левада, Харків-Сортувальний, Харків - Балашовський, дільниці зв’язку ШЧ-2 (Харків) та ШЧ-5 (Основа), дільниці колії ПЧ-3 (Харків) та ПЧ-7 (Основа), дистанції електропостачання ЕЧ-2 (Харків) та ЕЧ-7 (Основа), дистанції сигналізації та зв'язку ШЧ-2 (Харків) та ШЧ-5 (Основа) тощо. Крім того, ЦПП взаємодіє зі структурними підрозділами всіх філій та регіональних філій АТ «Укрзалізниця», департаментами АТ «Укрзалізниця», метрополітенами України (Харківським, Київським, Дніпровським), підприємствами промислового залізницчного транспорту, федераціями роботодавців України за різними галузями, Галузевою експертною радою з галузі знань 27 «Транспорт» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, регіональними центрами зайнятості та іншими підприємствами, установами і організації різних форм власності й підпорядкування.Виробниче навчання проводяться за участю співробітників структурних підрозділів Південної залізниці, Харківського ліцею залізничного транспорту № 1.