Кафедри факультету УПП

Факультет «Управління процесами перевезень» (УПП)

Останнє оновлення: Середа, 26 лютого 2020, 09:12

Експлуатаційний факультет відкрився у 1934 році. Зараз на факультеті навчається біля 2000 студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та «Цивільна безпека». Для денної форми навчання є також наступні освітні програми:

  • Організація міжнародних перевезень;
  • Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт);
  • Організація перевезень і управління на транспорті;
  • Організація правової та експедиторської діяльності;
  • Транспортний сервіс та логістика;
  • Безпека та охорона праці на залізничному транспорті;
  • Екологічний нагляд та цивільна безпека.

Факультет спільно з Навчально-науковим інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації (НН ІППК) з 2014 року розпочав підготовку магістрів за програмою «Магістр інфраструктури та експлуатації високошвидкісного залізничного руху» проекту ЄС TEMPUS, які отримують після захисту магістерських робіт два дипломи – диплом магістра зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» зі спеціалізацією «Організація високошвидкісного руху» Українського державного університету залізничного транспорту та диплом магістра Національної консерваторії мистецтв та ремесел зі спеціальності «Менеджер систем високошвидкісного руху».

До складу факультету «Управління процесами перевезень входять» чотири випускні кафедри: «Залізничні станції та вузли», «Транспортні системи та логістика», «Управління вантажною і комерційною роботою», «Управління експлуатаційною роботою» та дві забезпечуючи: «Вища математика» і «Охорона праці та навколишнього середовища».

Завідувачі кафедр:

Загальні відомості

Спеціальність, яку отримують випускники факультету «Управління процесами перевезень», відкриває широкі перспективи та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає організацію і керівництво перевізним процесом починаючи з рівня лінійних підприємств до рівня Укрзалізниці. Ефективне управління не можливо без розуміння всіх ланок перевізного процесу, тому студенти факультету отримують у необхідному обсязі знання з рухомого складу, колійного господарства, сучасних засобів автоматики та телемеханіки, економіки залізничного транспорту. Особливу увагу приділено вивченню організації перевізного процесу та методів керівництва на всіх етапах. Отриманий широкий спектр знань дає багатий вибір діяльності майбутніх залізничників. Випускники факультету успішно реалізують отримані теоретичні знання та практичні навики не тільки на керівних посадах підприємств залізничного транспорту, а й у проектних інститутах, науково-дослідних організаціях, приватних експедиторських фірмах.

Високий рівень знань досягається завдяки сучасній матеріальній базі та використанню прогресивних форм та оригінальних методик навчання, застосуванню авторських лекційних курсів провідних вчених ніверситету та спеціалістів залізничного транспорту, можливостей нових комп’ютерних технологій, гнучких навчальних планів, закріплення та поширення отриманих знань під час технологічної та управлінської практики на залізницях.

Враховуючи особливості залізничного транспорту, фахівці факультету «Управління процесами перевезень» поєднують в собі глибокі фундаментальні, професійні знання та різноманітну практичну підготовку, завдяки чому майже всі випускники отримують перспективне працевлаштування.