Кафедри економічного факультету

Кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» (УД і КФ)

Останнє оновлення: Вівторок, 21 травня 2019, 04:53

Напрямки наукової діяльності:

 1. Організація та проведення наукових досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямків розвитку освіти, науки, техніки, наукоємних технологій.
 2. Використання всіх можливостей для підвищення значущості наукової діяльності кафедри як складової наукового та соціально-економічного розвитку держави.
 3. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 4. Залучення до наукової діяльності талановитої студентської молоді.
 5. Створення співробітникам кафедри необхідних умов, які стимулюють наукову діяльність.
 6. Організаційне та методичне керівництво винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою.
 7. Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо.
 8. Підготовка монографій, навчальних посібників і підручників, науково-методичної та іншої літератури відповідно до предмету і діяльності кафедри.

Однією з найавторитетніших кафедр Українського державного університету залізничного транспорту, що має славетні традиції, є кафедра "Управління державними і корпоративними фінансами".

Створення кафедри поклало початок розвитку важливого напряму діяльності університету: створенню наукової і педагогічної бази для зміцнення фінансово-економічних служб підприємств потужних індустріальних районів України кваліфікованими кадрами фінансистів, бухгалтерів і аудиторів нової генерації. Наші випускники довели можливість ефективно використовувати інструменти фінансового ринку, обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств. Формування ринкової економіки в Україні значно посилило потребу в підготовці кваліфікованих фахівців з фінансів. Саме ця категорія фахівців сьогодні дуже потрібна органам державної влади та управління всіх рівнів, підприємствам різних сфер діяльності та форм власності, а також спеціалізованим фінансово-кредитним установам.

Кафедра має високий рівень наукового потенціалу, який представлений висококваліфікованими фахівцями в галузі фінансів: 1 доктор і 14 кандидатів економічних наук.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо – кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за спеціальністю: "Фінанси, банківська справа та страхування", забезпечує отримання післядипломної освіти громадян через здобуття другої вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів, готує іноземних студентів. Також здійснюється підготовка фахівців за скороченим терміном навчання на базі комплексу "ВНЗ-технікум", до складу якого входять спеціальні навчальні заклади України другого та третього рівнів акредитації.

Магістр з фінансів і кредиту здатний виконувати професійну роботу і має право обіймати первинні посади:

 • головного державного інспектора, головного державного податкового ревізора-інспектора, начальника державної інспекції;
 • начальника фінансової служби, начальника управління у місцевих органах державної влади;
 • директора підприємства;
 • головного економіста, головного бухгалтера, бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, аудитора, начальника планово-економічного відділу;
 • начальника відділу у податкових та митних органах, контрольно-ревізійній службі, Пенсійному фонді, банківських установах, страхових компаніях;
 • провідного економіста, економічного радника, економіста з договірних та претензійних робіт;
 • економіста з фінансової роботи, економіста-аналітика, економіста з планування, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • аналітика з питань фінансово-економічної безпеки;
 • професіонала з депозитарної діяльності, професіонала з корпоративного управління, професіонала з торгівлі цінними паперами, професіонала з управління активами;
 • державного службовця в органах податкової та контрольно-ревізійної служби, державного казначейства;
 • фахівця податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ.
 • асистента, викладача вищого навчального закладу;
 • учителя середніх та професійних навчально-виховних закладів;
 • наукового співробітника.

Викладачами нашої кафедри проводиться активна культмасова робота із студентами: походи в кіно, театри, на матчі по футболу, організація екскурсій. Академія оснащена власним стадіоном, тренажерним залом, гуртожитками, буфетами, бібліотекою, медіатекою, читальним залом, актовим залом, де регулярно проводяться виступи танцювальних, вокальних колективів і команд КВН.

Приймаючи активну участь в наукових конференціях та олімпіадах, а також використовуючи набуті навички та вміння, студенти мають можливість вступити до аспірантури та самостійно досліджувати складний світ фінансів. Кафедра підтримує студентів, які мають бажання продовжити свій шлях в науковій сфері і всебічно заохочує їх до цього. Серед випускників кафедри багато відомих людей, що зробили значний внесок у розбудову національної фінансової системи.

Сьогодні кафедра "Управління державними і корпоративними фінансами" Українського державного університету залізничного транспорту є згуртованим творчим колективом, який увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, творчо розв’язує складні проблеми макро- і мікрорівня та здійснює власний науковий розробок. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.