Кафедри будівельного факультету

Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» (БМКС)

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 09:08

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вища освіта – підготовка бакалаврів і магістрів за галузями знань, спеціальностями, освітніми програмами:

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітні програми: Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕС)

Аспірантура, докторантура на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук і доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби, доктора філософії і доктора наук за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Науково-дослідна робота

Впровадження результатів науково-дослідних робіт і будівельна діяльність:

  • обстеження та діагностування технічного стану будівель та споруд;
  • проектно-вишукувальні роботи;
  • ремонтно-будівельні роботи (дослідно-експериментальні).

Новини