Освіта

Структура Центру навчально-практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників УкрДУЗТ

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 10:06

Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти УкрДУЗТ – це структурний підрозділ Українського державного університету залізничного транспорту. Він складається з двох відділів: відділу практичної підготовки, дуальної освіти та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників та відділу професійної освіти та трудової адаптації студентів.

Відділ практичної підготовки, дуальної освіти та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників УкрДУЗТ ЦНПП

Бабенко Тетяна Володимирівна

Бабенко Тетяна Володимирівна
Начальник відділу практичної підготовки, дуальної освіти та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Відділ практичної підготовки, дуальної освіти та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників та ЦНПП займається забезпеченням організації проходження практики студентами денної та заочної форм навчання згідно з навчальними планами, а також організаційно-методичним забезпеченням провадження освітньої діяльності в УкрДУЗТ за дуальної формою навчання. Сюди входять: організація баз практики на підприємствах залізниць, метрополітенів України та в інших сферах народного господарства, підготовка необхідної документації (договорів, наказів), контроль проходження практики та виробничого навчання студентами, підготовка звітів щодо проходження практики. Крім того, відділ постійно проводить аналіз попиту та пропонування на ринку праці фахівців – випускників університету.

Отримання студентами робочої професії дає їм можливість проходити виробничо-технологічну практику або виробниче навчання в рамках дуальної освіти на оплачуваному робочому місці.

Відділ професійної освіти та трудової адаптації студентів ЦНПП УкрДУЗТ

Семененко Любов Яківна

Семененко Любов Яківна
Начальник відділу професійної освіти та трудової адаптації студентів

Відділ професійної освіти та трудової адаптації студентів ЦНПП займається організацією навчання студентів робочим професіям згідно з профілем їх навчання в університеті, а також сприянням їх трудової адаптації на майбутніх робочих місцях. Сюди входять організація зарахування слухачів (документи до зарахування, медична комісія, інструктажі з охорони праці), організація навчального процесу (розклад занять, підбір викладачів та складу атестаційних комісій, розроблення тем випускних робіт та питань для екзаменаційних білетів, методичне забезпечення навчання, контроль явки слухачів та їх успішності та інше), організація виробничого навчання та виробничої практики на базах суб’єктів господарювання (підбір баз та викладачів виробничого навчання та практики, забезпечення необхідною документацією: договори, накази, графіки роботи, щоденники виробничої практики, акти пробних поїздок, акти кваліфікаційних випробувань та інше), організація випуску слухачів (кваліфікаційні іспити, оформлення протоколів та свідоцтв робочої професії і групи електробезпеки та інше). Крім того, відділ має можливості та повноваження щодо професійного (професійно-технічного) навчання представників зовнішніх стейкхолдерів (не з числа студентів університету) та підвищення їх кваліфікації за робітничими професіями.
В рамках відділу проводиться активна робота щодо залучення до отримання робітничих професій студентами-іноземцями. Додатково опрацьовується можливість влаштування студентів, які отримали робітничу професію, на тимчасову роботу під час навчання за кордоном у рамках реалізації виробничої практики та/або дуального навчання.