Публічна інформація

Ліцензування та акредитація

Останнє оновлення: Четвер, 20 серпня 2020, 11:06
Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 126
Iнформаційні системи та технології
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Технології штучного інтелекту»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 17 – Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172
Телекомунікації та радіотехніка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 26 – Цивільна безпека
Спеціальність 263 – Цивільна безпека
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні мережеві технології»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Локомотиви та локомотивне господарство»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02
Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-наукова програма «Організація перевезень і управління на транспорті»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Додаткові дані для роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Вагони і вагонне господарство»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Залізничні споруди та колійне господарство»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123
Комп’ютерна інженерія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні мережеві технології»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Високошвидкісний рухомий склад»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02
Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)»
 
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Сертифікат про акредитацію освітньої програми Переглянути
Спеціальність 131
Прикладна механіка.
Перший освітній рівень - бакалавр.
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 193
Геодезія та землеустрій.
Перший освітній рівень бакалавр.
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Другий освітній рівень магістр.
Програма Електричний транспорт.
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Другий освітній рівень магістр.
Програма Електричні системи і комплекси транспортних засобів.
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Перший (бакалаврський) рівень.
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 274
Автомобільний транспорт. Перший (бакалаврський) рівень
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 133
Галузеве машинобудування
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 273
Залізничний транспорт, перший освітній рівень бакалавр
(Для іноземців)
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, перший освітній рівень бакалавр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, другий освітній рівень магістр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 075
Маркетинг, перший освітній рівень бакалавр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 075
Маркетинг, другий освітній рівень магістр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 073
менеджмент (баклавр)
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 073
Менеджмент (магістр)
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 072
Фінанси, банківська справа та страхування, перший освітній рівень бакалавр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 072
Фінанси, банківська справа та страхування, другий освітній рівень магістр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 071
Облік і оподаткування, перший освітній рівень бакалавр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 071
Облік і оподаткування, другий освітній рівень магістр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 051
Економіка, перший освітній рівень бакалавр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 051
Економіка, другий освітній рівень магістр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 275
«Транспортні технології (залізничний транспорт)»
перший освітній рівень бакалавр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальність 275
«Транспортні технології (залізничний транспорт)»
другий освітній рівень магістр
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальность 035
«Філологія»
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути
Спеціальность 192
«Будівництво та цівільна інженерія»
 
Відомості про навчально-методичне забезпечення Переглянути
Відомості про інформаційне забезпечення Переглянути