Кафедри ІКСТ

Кафедра «Фізика»

Останнє оновлення: Понеділок, 19 березня 2018, 12:02

Фізика, як наука нерозривно пов’язана з розвитком техніки. Результати фундаментальних досліджень народжують нові технології та технічні рішення, а впровадження цих результатів висуває ряд дослідницьких задач прикладного характеру.

Різноманітність експериментальних та теоретичних задач зумовила широкий спектр напрямків наукових досліджень, що проводяться на кафедрі. В різні роки найбільш пріоритетними серед цих напрямків були такі:

  • Фізичні методи діагностики стану двигунів внутрішнього згорання;
  • Створення напівпровідникових приладів методами іонної імплантації;
  • Вивчення властивостей квазіодномірних кристалів методами електронного парамагнітного резонансу;
  • Розробка методів оцінки радіаційного забруднення залізничних колій;
  • Модифікація поверхонь твердих тіл. Вакуум-плазмені методи підвищення зносостійкості та триботехнічних властивостей пар тертя;
  • Вивчення властивостей сегнетоелектриків;
  • Вирощування монокристалів високотемпературних надпровідників;
  • Дослідження властивостей надпровідних матеріалів, з метою їх подальшого використання в перспективному обладнанні залізничного транспорту.

Дослідницькі роботи на кафедрі проводяться у тісному зв’язку з провідними науковими установами України такими як, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Український Фізико-технічний інститут, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна та ін.

Результати досліджень публікуються в найбільш відомих наукових виданнях України, США, Росії та Європи.

Кожного року понад 100 студентів молодших курсів на кафедрі фізики знайомляться з основами науково – дослідної роботи в межах студентської наукової спілки. 

 

KNU   NSC KIPT   Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна   University of Exeter Undergraduate Study logo uw - strona główna