Кафедри механіко-енергетичного факультету

Кафедра «Вагони»

Останнє оновлення: Вівторок, 25 лютого 2020, 17:57

Дивіться ролик про кафедру вагонів

Сучасний рухомий склад включає велику різноманітність вагонів, а саме: вантажні вагони, рефрижераторні вагони поїздів з машинним охолодженням вантажу, суцільнометалеві пасажирські вагони, що обладнані установками для кондиціювання повітря та різноманітним електричним і електронним обладнанням.

Кафедра вагонів забезпечує навчання студентів за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр).

Галузь знань:
27-Транспорт;

Спеціальність (напрям підготовки):
273-Залізничний транспорт;

Спеціалізація (освітні програми):
- Вагони та вагонне господарство;
- Вагони та транспортна інженерія;
- Мехатроніка у вагонобудуванні.


Після закінчення університету
Інженери за даною спеціальністю працюють у транспортній галузі, на підприємствах вагонного господарства, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях та ін., як в України, так і за кордоном.

Наші випускники працюють в:
- керівництві, департаментах та філіях АТ«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (сфера перевезення вантажів і пасажирів, експлуатація інфраструктури залізниць, промислова діяльність). Про наявність вакансій Ви можете з’ясувати в кадрових службах ;
- Українському державному університеті залізничного транспорту ;
- ПАО «Крюківський вагонобудівний завод» ;
- АО "Харківський підшипниковий завод" ;
- НПП "ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД" ;
- ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування"
та на багатьох інших підприємствах та в установах.

Міжнародна діяльність
Студенти-магістри даної спеціальності мають можливість навчатись за програмою "Два дипломи". Після закінчення навчання Ви отримуєте 2 дипломи – європейський (французький чи польський) та вітчизняний (УкрДУЗТ).
Також наші студенти беруть участь у міжнародній програмі ERASMUS +
За більш детальною інформацією звертайтесь у Відділ міжнародних зв’язків УкрДУЗТ або заходьте на сторінку у Facebook." ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО "

61 788b 2

Студенти, що навчаються за освітньою програмою "Вагони та вагонне господарство" освоюють одну з основних професій транспорту, що забезпечує процес перевезення справним та надійним в експлуатації рухомим складом. 

Метою навчання за програмою є отримання знань та умінь з загальнотехнічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін для забезпечення можливостей створення та експлуатації вагонів магістрального та промислового транспорту (як вантажних, так і пасажирських); з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін - в обсязі, необхідному для вирішення поставлених соціально-професійних задач.

gr vag

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі вагонобудування та вагонного господарства. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, виготовленням, ремонтом, технічним обслуговуванням та експлуатацією сучасних пасажирських та вантажних вагонів; для тих, хто прагне оволодіти однією з найважливіших та класичних професій залізничного транспорту – інженер-механік з нетягового рухомого складу.
Особливо це актуально у теперішній час, коли територією незалежної України будуть прокладені ланки трьох міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія. Тому, цілком зрозуміло, що цими напрямками буде успішно експлуатуватися пасажирський та вантажний високошвидкісний рухомий склад західноєвропейських і азіатських країн, і значно зростатиме попит на фахівців нашого профілю.

Протягом навчання за даною програмою:
- вивчаються конструкційні та експлуатаційні особливості вагонів і контейнерів, теорія проектування та розрахунків вагонів на міцність, методи забезпечення надійності вузлів та деталей вагонів;
- вивчаються динамічні процеси при коливальному русі рухомого складу;
- вивчаються принцип дії та конструктивні особливості системи автоматичних гальм з метою дотримання вимог безпеки руху;
- вивчаються конструктивні особливості електричного та холодильного обладнання рухомого складу;
- вивчаються технологія будівництва та ремонту вагонів;
- вивчаються технічне обслуговування вагонів у експлуатації та основи ремонту;
- вивчаються методи автоматизації виробничих процесів, а також логістичні принципи, менеджмент та маркетинг у вагоноремонтному виробництві;
- формуються вміння вирішувати нестандартні фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності та проводити пошук нових технологічних рішень у вагонобудуванні;
- формуються вміння застосовувати сучасні прогресивні методи та технології ремонтного виробництва, підготовки пасажирських поїздів до рейсу, передовий досвід вагонного господарства;
- формуються знання в умовах розвитку науки i соціальної практики, яка змінюється, до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей набувати нові знання, використовувати сучасні інформаційні навчальні технології у галузі залізничного транспорту.

Після закінчення університету інженери цієї спеціальності працюють на підприємствах вагонного господарства залізниць, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях як в України, так і за кордоном.
 " ВАГОНИ ТА ТРАНСПОРТНА ІНЖЕНЕРІЯ "

vag ta tr in

«Транспортна інженерія» - це застосування технологій і наукових принципів до проектування,  експлуатації та логістичного управління об'єктами для будь-якого виду транспорту з метою забезпечення безпечного, ефективного, швидкого, комфортного, зручного, економічного та екологічно безпечного переміщення пасажирів і вантажів. Транспортна інженерія широко застосовується на всіх видах транспорту, зокрема, на залізничному та ін.

Метою навчання за програмою «Вагони та транспортна інженерія» є отримання знань, умінь та навичок у галузі вагонобудування та методів  проектування, розробки, аналізу та експлуатації транспортних засобів та їх компонентів.

Програма адресована здобувачам, що зацікавлені в отриманні знань у галузі вагонів та транспортної інженерії. 

par2 kontrСуттєвою перевагою освітньої програми «Вагони та транспортна інженерія» є можливість здобувачеві застосовувати свої знання не тільки на залізничному транспорті, а й у споріднених галузях транспорту.

Майбутні фахівці після освоєння програми зможуть:
- проектувати, обслуговувати та експлуатувати транспортні засоби;
- розробляти новий дизайн вагонів;
- застосовувати методи логістичного управління транспортними потоками;
- проектувати  бортові автоматичні системи рухомого складу та системи діагностики і контролю;
- розробляти засоби моніторингу транспортних засобів;
- автоматизувати виробництво;
- забезпечувати  надійність рухомого складу;
- розраховувати транспортні засоби та механічні системи на міцність;
- досліджувати кінематику та динаміку транспортних засобів;
- знати принцип дії та конструктивні особливості системи автоматичних гальм рухомого складу; 
- знати конструкцію та принцип дії  електричного, електронного та холодильного обладнання рухомого складу;
- знати технологію будівництва, технічного обслуговування та ремонту вагонів;
- вирішувати нестандартні фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності та проводити пошук нових технологічних рішень у вагонобудуванні та транспортному машинобудуванні;
- застосовувати сучасні прогресивні методи та технології ремонтного виробництва та передовий досвід інженерії транспорту;
- оволодіти сучасними програмними комплексами та використовувати їх для  математичного моделювання рухомого складу;
- застосовувати комп’ютерні методи збирання i обробки інформації, яка використовується на транспорті.

 Вітчизняна промисловість та промисловість світу вже сьогодні потребує чимало спеціалістів, які здатні розробляти сучасні транспортні засоби  та підтримувати високотехнологічні i інтелектуальні виробництва для їх будівництва, обслуговування та ремонту.

Після закінчення університету за цією програмою інженери працюють на транспортних підприємствах, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях, як в України, так і за кордоном." МЕХАТРОНІКА У ВАГОНОБУДУВАННІ "

manip

Сучасний термін «МЕХАТРОНІКА» («Mechatronics») отримав свою назву з комбінації слів МЕХАніка та елекТРОНІКА. В основу мехатронних систем закладена ідея глибинної взаємодії механічних, електронних та комп’ютерних компонентів, що дозволяє будувати техніку з якісно новими характеристиками. Мехатроніка застосовується в багатьох галузях, таких, як: промислове виробництво, залізнична, автомобільна, авіаційна і космічна техніка, робототехніка, медичне та спортивне обладнання, побутова техніка та ін.

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі вагонобудування та методів проектування, розробки, аналізу та експлуатації мехатронних систем та їх компонентів.
Студенти опановують методи математичного моделювання на ЕОМ мехатронних систем та їх компонентів, вчаться розробляти мікропроцесорні системи керування для автоматизації виробництва та програмувати мікроконтролери, оволодівають сучасними програмними комплексами для моделювання рухомого складу; навчаються застосовувати комп’ютерні методи збирання i обробки інформації, яка використовується у вагонобудуванні та вагонному господарстві.

Програма адресована здобувачам, що зацікавлені в отриманні знань у галузі мехатроніки, автоматизації виробництва та вагонобудування.
Суттєвою перевагою освітньої програми «Мехатроніка у вагонобудуванні’’ - є можливість здобувачеві застосовувати свої знання не тільки на залізничному транспорті, а й у споріднених галузях.

Майбутні фахівці після освоєння програми зможуть:
- розробляти нові конструкції вагонів з елементами мехатроніки;
- проектувати бортові автоматичні системи рухомого складу та системи діагностики і контролю;
tel- здійснювати автоматизацію та роботизацію виробничих процесів;
- проводити технічне обслуговування і ремонт мехатронних систем та комплексів;
- проектувати, обслуговувати та експлуатувати мікропроцесорні системи автоматизації технологічних процесів;
- програмувати мікроконтролери;
-забезпечувати надійність рухомого складу;
- проектувати та розраховувати вагони та механічні системи на міцність;
-досліджувати кінематику та динаміку вагонів та мехатронних систем;
-знати принцип дії та конструктивні особливості системи автоматичних гальм рухомого складу;
-знати конструкцію та принцип дії електричного, електронного та холодильного обладнання рухомого складу;
-знати технологію будівництва, технічного обслуговування та ремонту вагонів;
-здійснювати логістику на високотехнологічному виробництві.

Вітчизняна промисловість та промисловість світу вже сьогодні потребує чимало спеціалістів, які здатні розробляти мехатронні системи та підтримувати високотехнологічні i інтелектуальні виробництва.

Після закінчення університету за цією програмою інженери працюють на підприємствах залізниць, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях як в України, так і за кордоном.
Останнім часом, у зв’язку з широким розповсюдженням у світі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, постійно збільшується попит на наших фахівців, у тому числі, у галузі залізничної та промислової автоматики, автоматизації технологічних процесів на підприємствах залізничного транспорту і промисловості.


1514534811 92591 30ukr2


Підготовку інженерів за вищевказаними освітніми програми проводить кафедра вагонів, де працюють 3 професори та 6 доцентів, кандидатів наук.

Для проведення навчального процесу на високому рівні у складі кафедри є необхідна лабораторна база: пасажирський вагон-лабораторія сучасної побудови, обладнаний діючим електричним устаткуванням та установкою кондиціювання повітря; лабораторія динаміки та міцності функціональних вузлів вагонів; комплексна лабораторія випробувань гальмівного устаткування локомотивів, вагонів, електропоїздів та дизель-поїздів; лабораторія автоматизації виробничих процесів у вагоноремонтному виробництві, електричного енергозабезпечення та інше. На всіх етапах навчання широко використовуються сучасні комп'ютерні технології.

Щорічно найкращі студенти кафедри приймають успішно приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях. Так у 2011 році на Всеукраїнській олімпіаді з рухомого складу перше місце зайняв Глущенко Артем, у 2012 році – Семененко Анна.

Для підвищення практичної підготовки студентів суттєво активізована навчальна робота на філії кафедри у вагонній дільниці ст. Харків-Сортувальний та у вагонному депо Основа. Для проведення навчального процесу на високому рівні кафедра має хорошу науково-методичну базу, викладачами кафедри за останні п’ять років видано близько сорока методичних вказівок, конспектів лекцій, навчальних посібників та підручників. У навчальних планах з’явились дисципліни, які відповідають сучасному розвитку науки і техніки в ринкових умовах. Здійснено перехід до викладання дисциплін українською мовою.


В умовах реформування залізниць України докорінно змінена концепція виконання дипломних проектів. Головним напрямком їх тематики стала реструктуризація вагонного та пасажирського господарства Укрзацізниці.

Тематика курсового і дипломного проектування є тісно пов’язаною з потребами виробництва. Щорічно служба вагонного господарства передає кафедрі свої пропозиції з проханням про розробку окремих питань організації, технології ремонту та автоматизації виробництва.

Студенти під час навчання проходять професійну підготовку для отримання робітничих спеціальностей у Центрі професійної підготовки, де отримують робітничі спеціальності оглядач вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, провідник пасажирських вагонів. Щорічно у студентських загонах успішно працюють десятки наших студентів. За сумлінну працю вони неодноразово були заохочені керівництвом Південної залізниці, а також інших залізниць України.

Отримані робітничі спеціальності допомагають не лише краще опановувати курс теоретичної підготовки, а й краще адаптуватися у колективі після початку трудової діяльності.


Кафедрою підготовлено понад трьох тисяч спеціалістів та магістрів, які працюють на різних посадах як в Україні, так і в державах СНД. Ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації, діє денна та заочна аспірантура, докторантура.

Установи та організації, що відповідають програмам навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: НПП "ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД", вагонні і пасажирські депо ПАТ Укрзалізниця, Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, вагоноремонтні підприємства Укрзалізниці, ПАТ Азовмаш та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з транспортом та вагонним господарством. Кафедра також тісно співпрацює з провідними виробниками підшипникових вузлів для рухомого складу, а саме:  SKF, Timken та Brenco.

Після закінчення університету інженери працюють на транспортних підприємствах, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях, як в України, так і за кордоном.

podhip