Наука

Український державний університет залізничного
транспорту

Науково-дослідна частина
61050, Харків-50, пл. Фейєрбаха, 7, каб. 1.318
ф. (+38057) 771-46-83, 730-10-05, 730-19-37
http://kart.edu.ua                 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукова діяльність університета зосереджена на ключових напрямах науково-технічного прогресу транспортної галузі. Університет пропонує співпрацю в спільних наукових дослідженнях на залізничному транспорті, по проблемах наукового забезпечення, створення, експлуатації, обслуговування і ремонту інфраструктури та рухомого складу, з метою отримання ефекту, направленого на зменшення експлуатаційних витрател.

Університет активно бере участь у виконанні державних і галузевих комплексних і цільових програм: «Транспортні коридори України», «Безпека руху на залізницях України», «Швидкісний залізничний транспорт», «Електрифікація залізниць України».

Науково-дослідна робота в університеті виконується по наступних напрямами прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері розвитку національної транспортної мережі:

 • логістика і логістичні технології;
 • тяговий рухомий склад залізниць в тел.ч. тепловози, дизель-поїзди, електропоїзди, вагони;
 • дизельні силові установки, паливна економічність;
 • паливомастильні і хімічні матеріали;
 • метали і сплави;
 • проблеми екології на залізницях;
 • механізація вантажно-розвантажувальних робіт;
 • автоматизація управління рухом поїздів;
 • управління експлуатаційною роботою;
 • транспорт, зокрема промисловий, транспортне будівництво;
 • телекомунікаційні системи і мережі;
 • автоматизоване управління транспортними процесами;
 • енергомашинобудування;
 • промисловість будівельних матеріалів;
 • колійні вантажно-розвантажувальні і будівельні машини;
 • ремонт і експлуатація транспортних засобів;
 • сертифікація, стандартизація і якість продукції та послуг залізничного транспорту;
 • маркетинг і економіка транспорту;
 • фінанси, облік і аудител.

Тематика НДР кафедр і лабораторій, виконання договорів:

«Логістичні технології на транспорті і взаємодія видів транспорту» Альошинський Є.С. тел. 730-19-55
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Підвищення паливно-експлуатаційної економічності та покращення екологічних показників дизельної тяги» Фалендиш А.П. тел. 730-10-77
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Управління технологічною експлуатацією та ремонтом тягового рухомого складу» Тартаковський Е.Д. тел. 730-19-98
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Механізація вантажно-розвантажувальних та шляхових робіт на залізничному транспорті» Романович Є.В. тел. 730-10-72
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Підрейкові основи і спецзалізобетон» Плугін А.А. тел. 730-10-63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Автоматизовані вентильні електромеханічні системи тяги» Щербак Я.В. тел. 730-10-73
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Мікропроцесорні засоби автоматизації об'єктів залізничного транспорту» Мойсеєнко В.І. тел. 730-10-61
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Корозія і захист від корозії конструкцій і споруд залізниць» Плугін А.М. тел. 730-10-64
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Автоматика та телемеханіка» Бойнік А.Б. тел. 730-10-32
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Забезпечення збереження вантажів при перевезенні і умов перевезень» Запара В.М. тел. 730-10-85
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Телекомунікаційні мережі» Приходько С.І. тел. 730-10-84
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Автоматизовані системи управління процесами перевезень» Бабаєв М.М. тел. 730-19-96
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Безстикові колії» Даренський О.М. тел. 730-10-58
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Електрошлакові та зміцнюючі технології транспортних металів і сплавів» Тимофеєва Л.А. тел. 732-28-84
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Хіммотологічна» Воронін С.В. тел. 730-10-66
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Економіка залізничного транспорту» Дейнека О.Г. тел. 730-10-45
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Безпека руху» Мороз В.П. тел. 730-10-33
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
«Електричний моторвагонний рухомий склад» Яцько С.І. тел. 730-10-72
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Університет забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру по 14 спеціальностям і аспірантуру – по 23 спеціальностям. Підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) проводиться для залізниць і підприємств транспортного комплексу України.

Університет є засновником трьох видань, занесених ВАК України в перелік спеціалізованих, і пропонує взяти участь в публікаціях передового досвіду в таких виданнях:

 • Збірник наукових праць Українського державного університета залізничного транспорту, який виходить 8 разів на рік;
 • «Вісник економіки транспорту і промисловості», який виходить 4 рази на рік;
 • Журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», який виходить 6 разів на рік.

Організація винахідницької діяльності в університеті направлена на реалізацію єдиної державної політики у сфері науки і інтелектуальної власності, тобто на забезпечення правової охорони і господарського впровадження результатів науково-дослідних робітел.

В даний час університет є власником і підтримує чинність: 53 патенти України на винаходи, 44 деклараційних патентів на корисні моделі.

Найкращі запатентовані розробки університета:

 1. спосіб вимірювання вологості і визначення вологісного стану ґрунтів, зокрема на глибині;
 2. спосіб перевезення вантажів у великотоннажних контейнерах рейковим контейнеровозом;
 3. спосіб перевезення вантажів залізничним вагоном із змінними ходовими частинами;
 4. система змазування двигуна внутрішнього згорання;
 5. спосіб виконання вантажних операцій на контейнерному терміналі;
 6. індуктивно-дротовий датчик для виявлення транспортного засобу в межах певної ділянки шляху;
 7. спосіб перевезення вантажів негабаритних і великогабаритних на зчепленні універсальних залізничних платформ.

Університет виконає будь-які дослідження і/або наукові послуги з відмічених напрямів для підприємств, які вкладають заощадження в інноваційний розвиток виробництва і трансферу технологій транспортного призначення.

Університет може організовувати і упроваджувати нові високотехнологічні розробки, для чого бере участь в Українсько-російській мережі трансферу технологій відповідно напряму науково-технічної діяльності http://ukrros.net/.