Освіта

Історія

4 серпня 2015 року виповнилось 50 років з дня заснування лиманської філії Українського державного університету залізничного транспорту. П'ятдесят років тому, у серпні 1965 року, наказом № П-18027 заступника міністра шляхів сполучення СРСР А.Підпалого з метою поліпшення організації учбової роботи студентів-заочників та наближення навчальних занять до місць роботи студентів на станції Красний Лиман Донецької залізниці було створено Навчально-консультаційний пункт Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. Саме з цієї дати розпочинається славна історія цього структурного підрозділу ХІІТу – найстарішого навчального закладу залізничного транспорту на Донецькій залізниці.

Новий навчально-консультаційний пункт ХІІТу був заснований у м. Лиман невипадково. Саме стрімкий економічний розвиток слободи Лиман і прилеглих до неї селищ спричинив будівництво залізниці Льгов-Лиман-Микитівка, яке було розпочато в 1907 році. Ділянки цієї дороги Основа-Лиман-Яма, Слов'янськ-Лиман, Краматорськ-Лиман були здані до експлуатації в 1911 році. Тоді ж були побудовані станція Лиман та паровозне депо на 9 паровозів.

У радянський період Лиманський залізничний вузол ріс і розвивався стрімкими темпами. Вузол завжди мав славу лабораторії передового досвіду, бази для іспиту та впровадження новітніх досягнень науки і техніки, нових технологій; слугував опорним пунктом для підбору та підготовки фахівців залізничного транспорту. У локомотивному депо вузла починали працювати на малопотужних паровозах ОВ і Щ, випробувалися перші паровози ФД та електровози серії ВЛ. У 1938 році була здана до експлуатації перша в країні механізована гірка. На пункті технічного огляду вагонного депо вперше впроваджено комплексний метод високоякісного огляду і потокового ремонту вагонів. Тут розвивалася нова технологія ремонту вагонів без відчіплення, яка одержала широке визнання в країні і за кордоном. На Краснолиманській дистанції колії випробувано та впроваджено рейки на залізобетонних шпалах і подушці. Високу оцінку вітчизняних та закордонних транспортників одержали виготовлені колективом рейкозварювального поїзду №6 800-метрові рейки.

Історія свідчить про те, що вже в 30-і роки ХХ століття у Красному Лимані працювали перші робочі факультети, які давали добре поповнення технічним вишам країни. Втім, 50 років тому забезпеченість інженерними кадрами Краснолиманського залізничного вузла не перевищувала 15%. Недолік фахівців можна було поповнити єдиним шляхом – підготовкою інженерних кадрів на місці без відриву від виробництва. Тому з 1964 року в старому будинку медичного училища міста Красного Лиману почали проводитися заняття із загальнотехнічних дисциплін зі студентами-заочниками перших курсів ХІІТу. Заняття проводили виключно викладачі базового інституту.

Організація навчально-консультаційного пункту щільно пов’язана з активною підтримкою ініціативних та енергійних людей – начальника Донецької залізниці Кривенка Якова Миколайовича, начальника Краснолиманського відділення Донецької залізниці Ломоносова Віктора Олександровича та першого завідувача НКП Тертичнік Ірини Пилипівни. Саме завдяки цим фахівцям вже в серпні 1965 року під Краснолиманський НКП ХІІТу було виділено тимчасове приміщення площею 267 м2, а з 1 лютого 1966 року – окреме приміщення колишнього адміністративного будинку лиманського відділення залізниці загальною площею 1122,2 м2 зі складськими приміщеннями площею 542,6 м2, які згодом були переобладнані під студентський гуртожиток.

Керували НКП у різні роки такі викладачі: Тертичнік І.П. (1965-1971), Шмалій В.Г. (1971-1973), Покачайло Ю.Г (1973-1974), Фроленко А.П. (1974-2011).

Завдяки розвинутій матеріально-технічній базі НКП студенти-заочники одержали можливість регулярно протягом року слухати лекції, відпрацьовувати лабораторні роботи, консультуватися з певних питань, постійно підтримувати контакт із ХІІТом. У 1967 році почала створюватися бібліотека НКП, фонди якої на даний момент складають 34840 одиниць, у тому числі 18200 підручників і 16640 методичних вказівок. Велику допомогу в її комплектації зробило керівництво Краснолиманського відділення Донецької дороги (Ломоносов В.А., Гасієв К.А., Стадніченко В.Б.). Сьогодні науково-технічна бібліотека колишнього НКП є однією з найзабезпеченіших бібліотек донецького регіону.

Спочатку в НКП заняття проводилися зі студентами перших трьох курсів, для яких була організована у навчальному корпусі відповідна навчально-лабораторна база. Заняття вели виключно викладачі ХІІТу (Таратушка В.А., Толстов В.М., Шевченко П.В., Міхайлов І.Д., Петров М.М., Кравцов В.І., Єрмак Є.М. та ін.). Згодом до штату НКП були прийняті викладачі вищої математики Ніколаєв І.О. та фізики Кравченко М.С. 1968 році в Донецьку було створено відокремлена філія ХІІТу (в майбутньому – Донецький інститут залізничного транспорту), якій Краснолиманський НКП став організаційно підлеглим. З цього часу, поряд із викладачами базового інституту, в НКП стали проводити заняття і викладачі цієї філії.

У перші роки діяльності Краснолиманського НКП були організовані та почали функціонувати лабораторії хімії, фізики та опору матеріалів; проводилася студентська геодезична практика на місцевості. З 1968 року участь у цієї практиці щорічно почали брати студенти Донецької філії ХІІТу. З інших дисциплін лабораторні роботи проводилися в Харкові.

Для більш якісної підготовки абітурієнтів до вступу у виші при Краснолиманському НКП було організовано постійно діючі вечірні підготовчі курси.

Організація навчального процесу студентів розбудовувалася в такому напрямку: у перші роки заняття проводилися з групою «Лиман» у вечірній час протягом тижня, а з групою «Лінія» – по суботах і неділях. Згодом, за узгодженням із директором Донецької філії ХІІТу професором Целуєвським М.М. та проректором ХІІТу професором Михайловим І.Д., на базі Краснолиманського НКП почали проводитись експерименти з організації навчального процесу заочного навчання. У результаті прийшли до оптимального розкладу навчального навантаження, згідно з яким навчальний семестр містив дві настановчо-лабораторні й одну екзаменаційну сесії.

Після 1983 року в Краснолиманському НКП почали вчитись також студенти 5-6 курсів механічного факультету ХІІТу. Підсумком їх навчання стало дипломне проектування, яке проводилось під керівництвом провідних фахівців ХІІТу та його Донецької філії безпосередньо у Красному Лимані. У зв'язку з цим назріла об’єктивна необхідність у розширенні лабораторної бази НКП. При активній підтримці начальників Краснолиманського відділення Донецької дороги Гасієва К.О. та Стадніченка В.Б. за участю студентів-робітників підприємств вузла були створені нові лабораторії з дисциплін «Електротехніка», «ТОЕ», «Електричні вимірювання», «Електроніка», «ТКМ», «Обчислювальна техніка». Зі студентами старших курсів із деяких дисциплін лабораторні роботи проводилися безпосередньо на підприємствах вузла: станції Красний Лиман, локомотивному і вагонному депо, дистанції електропостачання і КМС-10. Велика допомога НКП в оснащенні лабораторій новим обладнанням була зроблена базовим інститутом та його Донецькою філією.

З метою підвищення підготовки майбутніх абітурієнтів у 1992 році на базі Краснолиманського НКП був організований навчальний комплекс ХІІТ – Краснолиманська середня школа №4. Заняття з таких дисциплін, як математика, інформатика і креслення, проводилися в навчальному корпусі НКП штатними викладачами по довузівській системі підготовки. Під час шкільних канікул завідувачем НКП організовувалися виїзні сесії до Харкова у ХІІТ, де майбутні абітурієнти знайомилися з інститутом і слухали лекції провідних викладачів. Більше 70% випускників комплексу поступали до вишів, з них 80% – безпосередньо до ХІІТу. Після закінчення навчання вони займають керівні посади на Донецькій залізниці.

У 2002 році, у зв’язку зі значним вдосконаленням матеріально-технічної бази та зростанням кількості студентів, Краснолиманський НКП вийшов з підпорядкування Донецькому інституту залізничного транспорту і став відокремленим структурним підрозділом Української державної академії залізничного транспорту (правонаступниці ХІІТу). З цього часу починається чергова віха розвитку цього навчального закладу.

У січні 2006 року наказом міністра транспорту та зв’язку України на базі Краснолиманського навчально-консультаційного пункту був створений Краснолиманський заочний факультет Української державної академії залізничного транспорту (КЗФ УкрДАЗТ). Влітку цього ж року КЗФ отримав ліцензію Міністерства освіти України на ведення освітянської діяльності у складі академії. У цей час колектив штатних співробітників Краснолиманського ЗФ збільшився з 6 (у перші роки існування) до 43 фахівців. У різні роки існування факультет очолювали доценти Фроленко А.П. (2006-2011) і Павлов В.І. (2011-2013).

Перший декан КЗФ Фроленко Анатолій Петрович народився у 1947 році. У 1970 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів транспорту за спеціальністю «Електричний транспорт» та отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка. Після служби в армії працював старшим інженером у локомотивному депо станції Красний Лиман. 11 березня 1974 року став завідувачем Краснолиманського НКП та з цього ж часу почав займатися викладацькою діяльністю: спочатку – асистентом, старшим викладачем, а згодом – доцентом кафедри загальнотехнічних дисциплін. Учене звання доцента Української державної академії залізничного транспорту отримав у 2002 році. Є автором 27 навчально-методичних праць та одного авторського свідоцтва на винахід. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства шляхів сполучення СРСР та Міністерства транспорту та зв’язку України, медаллю «Залізнична слава» ІІІ ступеню, знаком « Почесть та пошана Донецької залізниці».

Навчальний процес Краснолиманського заочного факультету забезпечували викладачі 3-х кафедр: загальтехнічних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін та автоматики і комп'ютерних систем. Кафедри були створені наказом ректора академії у 2004 році. Періодично до участі в навчальному процесі КЗФ залучався професорсько-викладацький склад 10 кафедр Української державної академії залізничного транспорту.

Кафедра «Автоматика і комп'ютерні системи» нараховувала у своєму складі 8 штатних викладачів. При кафедрі була відкрита підготовка фахівців високої кваліфікації через аспірантуру. Завідував кафедрою кандидат технічних наук, доцент Єнікєєв Олександр Фанилович.

Єнікєєв О.Ф. у 1982 році закінчив із відзнакою факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту та отримав кваліфікацію інженера-електрика за фахом «Інформаційно-вимірювальна техніка». У 1988 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук. Звання доцента отримав у 1994 році. Автор понад 100 науково-методичних праць, серед яких одна монографія, 2 підручники з грифом Мінвузу, 13 авторських свідоцтв, 26 методичних вказівок. Нагороджений почесною грамотою Міністра освіти України, трьома дипломами Виставки досягнень народного господарства СРСР.

На кафедрі у різні часи працювали старші викладачі Зубов А.М., Рудской О.І., Яровий Р.О., Васильєв А.Г. (головний інженер Краснолиманської дистанції сигналізації та зв’язку ДП «Донецька залізниця») та інші фахівці.
Кафедра «соціально-гуманітарних дисциплін» нараховувала у своєму складі 5 штатних викладачів. Очолювали кафедру у різні часи кандидати філософських наук, доценти Толстов Віктор Михайлович (2004-2010), Павлов Віталій Іванович (2010-2011) та кандидат педагогічних наук, доцент Головко Сергій Георгійович (2012-2013).

Перший завідувач кафедри Толстов В.М., вихованець дитячого будинку у Брянській області, успішно закінчив у 1960 році філософський факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. Дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата філософських наук захистив у 1970 році. Вчене звання доцента отримав у 1977 році. Автор понад 50 науково-методичних праць, серед яких одна монографія та 34 методичні розробки.

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін у різні часи працювали доцент академії Потапенко В.І., кандидат хімічних наук, доцент Бакланова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент Головко С.Г., кандидати філософських наук, доценти Павлов В.І. і Сенченко А.Я., старші викладачі Абрамська І.Б., Кузнєцова В.М., Кузнєцова Н.О., Смєнова Л.В. та інші фахівці.
Кафедра «загальнотехнічних дисциплін» нараховувала у своїх лавах 7 штатних викладачів. Завідували кафедрою в різні часи професор Таратушка Володимир Андрійович (2004-2008), професор Вовк Руслан Володимирович (2008-2009), професор Бакланов Ооександр Миколайович (2009-2013).

Перший завідувач кафедри Таратушка В.А. у 1964 році закінчив Харківський державний університет. Кандидат технічних наук з 1975 року. У 1978 році отримав звання доцента, а згодом – професора академії. Автор 32 наукових праць і науково-методичних розробок. Має 12 авторських свідоцтв. Науковий керівник 2 кандидатів технічних наук.

У різні часи на кафедрі працювали високоосвічені фахівці – доктор фізико-математичних наук, професор Вовк Р.В., доктор хімічних наук, професор Бакланов О.М., кандидати фізико-математичних наук, доценти Шаршанова-Ходарєва Г.О., Чорномаз В.М., Божко В.О., старші викладачі Васильченко Н.В., Гладиков В.В., Глуханюк О.В., Позняк А.А. та ін. У січні 2013 року, враховуючи високий науково-педагогічний потенціал факультету, його розвинуту матеріально-технічну базу та потенційну можливість залучення до навчання абітурієнтів з інших регіонів країни, наказом ректора Української державної академії залізничного транспорту за погодженням з Міністерством освіти і науки України, Краснолиманський заочний факультет підвищив свій статус шляхом переорганізації у Краснолиманську філію, а його викладачі, які пройшли відповідну атестацію, були переведені до складу кафедр базової академії. Ставши філією, цей структурний підрозділ значно розширив власні повноваження як у навчальному, так і в науковому сенсі. Передусім, суттєво збільшився контингент студентів з центральної та західної частин України. Якщо раніше у філії навчались переважно випускники Слов'янського та Артемівського коледжів транспортної інфраструктури, то тепер тут продовжують навчання за заочній скороченій формі випускники понад 17 коледжів і технікумів із різних міст України: Києва, Львова, Дніпропетровська, Одеси, Маріуполя, Кривого Рогу, Кременчука тощо.

У березні 2013 року рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України Краснолиманська філія була акредитована в межах загального ліцензованого обсягу академії з отриманням відповідної ліцензії на проведення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Ліцензія надала філії право готувати фахівців за спеціальностями «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», «Вагони та вагонне господарство», «Локомотиви та локомотивне господарство», «Теплоенергетика». Також, враховуючи потужну матеріально-технічну базу філії та підприємств Краснолиманського залізничного вузла, з метою максимального злиття навчального процесу з виробництвом, філія, у межах ліцензійного обсягу університету, проводить навчання студентів за спеціальностями «електричний транспорт» і «електричні системи та комплекси транспортних засобів». Розпочато підготовча робота щодо ліцензування філії з спеціальностей «автоматика та автоматизація на транспорті», «промислове і цивільне будівництво».

Першим директором Краснолиманської філії обраний декан КЗФ, кандидат філософських наук, доцент Павлов Віталій Іванович.

Павлов В.І. в 1992 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет, а в 1994 році – факультет менеджерів-організаторів освіти Слов'янського державного педагогічного університету. Працював асистентом кафедри математичного аналізу СДПУ. З 1999 року почав викладати дисципліни соціально-гуманітарних та економічних напрямів. У 2001 році, після закінчення аспірантури Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди Національної академії наук України, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Наукове звання доцента одержав у 2005 році. З 2010 року працює в Краснолиманській філії УкрДУЗТ: спочатку доцентом, згодом – завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, деканом КЗФ. Має понад 80 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 1 монографію та 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Підготував одного кандидата філософських наук.

У 2017р. завдяки декомунізації Краснолиманська філія була переіменована в Лиманську філію.

Сьогодні в організації навчального процесу Лиманська філія орієнтується на новітні технології навчання, комп’ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних програм безперервної підготовки (професійної, економічної, комп’ютерної та ін.), які відображені в навчальних планах Українського державного університету залізничного транспорту (правопріємника академії). Навчальний процес у філії реалізується виключно кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників УкрДУЗТ загальною чисельністю понад 70 викладачів. Серед них майже 80% мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 15% докторів наук, професорів. Багато викладачів є провідними ученими і керівниками інших структурних підрозділів університету: доктор технічних наук, професор Устенко О.В. – декан механічного-енергетичного факультету, доктор технічних наук, професор Мартинов І.Е. – завідувач кафедри «Вагони», доктор технічних наук, професор Лаврухін О.В. – завідувач кафедри «Управління вантажною та комерційною роботою» та ін.
Навчально-допоміжний та обслуговуючий склад Лиманської філії налічує 15 робітників, які здійснюють допоміжну роботу з організації навчального процесу та забезпеченню побуту студентів у гуртожитку.

Графік навчального процесу у Лиманській філії складається з двох навчальних семестрів протягом кожного навчального ріку. Кожний семестр містить дві сесії: настановчу (14-10 днів) та екзаменаційну (7 днів). Після трьохрічного навчання у філії студенти одержують диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з відповідної спеціальності (базова вища освіта) та продовжують навчання в Українському державному університеті залізничного транспорту (у м. Харків) за кваліфікаційним рівням «магістр».

Зростання наукового потенціалу Лиманської філії УкрДУЗТ засвідчується проведенням на її базі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології», що включена до загальноукраїнського реєстру щорічних конференцій. Цей науковий захід вже третій рік поспіль збирає у філії провідних науковців із різних регіонів України, а також далекого і близького зарубіжжя – Сполучених Штатів Америки, Казахстану, Росії тощо. Під керівництвом провідних викладачів університету активну участь у конференції беруть студенти філії.

Двоповерховий навчальний корпус Лиманської філії УкрДУЗТ має 8 лекційних та спеціалізованих аудиторій на 430 посадкових місць та 7 навчальних лабораторій на 94 посадкових місць. Площа аудиторних приміщень складає 708,3 м2. Питома навчальна площа складає 12 м2 на одного студента. Навчальні лабора-торії знаходяться у доброму стані, оснащені необхідним лабораторним устаткуванням та стендами з наочною інформацією навчально-методичного характеру. Крім того, Лиманська філія має навчально-виробничі пункти (спеціалізовані місця для навчання) на підприємствах Лиманського залізничного вузла: станції Лиман, локомотивному депо, вагонному депо, дільниці електропостачання, дистанції сигналізації та зв’язку, Лиманському центрі професійного розвитку персоналу. Кожний навчаль-но-виробничий пункт має у своєму розпорядженні навчальну аудиторію на 30 посадкових місць. До послуг студентів, які прибули на сесію, надається одно-поверховий гуртожиток на 45 місць, що знаходиться на території філії.

За останні три роки проведений капітальний ремонт всіх аудиторій навчального корпусу та кімнат гуртожитку філії, переобладнані старі та створені нові лабораторії. Навчальні аудиторії укомплектовані новими партами. Проведена потужна робота по облагороджуванню та озелененню території філії.

У зв'язку з широким впровадженням у виробництво засобів обчислювальної техніки, керівництво УкрДУЗТ постійно дбало про оновлення парку обчислювальних машин і програмного забезпечення Лиманської філії. У даний час філія має дві сучасні лабораторії персональних комп'ютерів загальною кількістю 26 одиниць, які об'єднані локальною мережею з виходом до INTERNET. У них проводяться лабораторні роботи з обчислювальної техніки, автоматики, дискретних пристроїв, САПР, АСУЗТ. Крім цього, лабораторії персональних комп'ютерів задіяні для виконання контрольних робіт, курсового проектування. Сервер лабораторій має віртуальну бібліотеку прикладних програм та методичних вказівок. Навчальний корпус і гуртожиток Лиманської філії знаходяться у полі дії бездротової мережі WiFi, що дозволяє студентам мати безкоштовний цілодобовий доступ до мережі INTERNET.
Студенти філії під час настановних сесій встигають і навчатися, і культурно відпочити. Виявляється, що серед заочників багато справжніх артистів. І це доводять ігри КВК, які проводяться серед різних курсів та спеціальностей на потоках. Тут є все: пісні, танці, інсценовані анекдоти та сцени зі студентського життя. Для забезпечення цікавого і корисного дозвілля студентів у Лиманській філії УкрДУЗТ створений туристський клуб, в активі якого екскурсійні поїздки до соляних шахт м.Соледару, Артемівського заводу шампанських він, Святогірської Лаври, відвідування багаточисельних спортивних заходів. Викладачі факультету творчо співпрацюють зі студентами й приймають безпосередню участь у різних культурно-разважальних заходах, театралізованих, музичних постановках тощо.
У відповідності до угоди між Українським державним університетом залізничного транспорту та локомотивним депо Лиман студенти-заочники Лиманської філії УкрДУЗТ у період настановчих сесій користуються послугами спортивного комплексу «Локомотив», який містить футбольне та гандбольне поле, плавальний басейн, дві спортивні зали з гандбольними майданчиками. Тому, навчальний заклад має можливість регулярно проводити серед своїх студентів змагання з міні-футболу на кубок філії.

Випускники Лиманської філії – гордість і надія базового університету. За роки існування філією підготовлено близько п’ятнадцяти тисяч фахівців, які з успіхом працюють на всіх залізницях України. Серед випускників філії Романенко Ігор Іванович – начальник Донецької залізниці, Бубняк Вадим Михайлович – голова Ради профспілки залізничників та транспортних будівельників України, Стадніченко Володимир Борисович – перший заступник начальника Донецької залізниці, Сазоненко Юрій Ефімович – перший заступник начальника Південної залізниці, Панкратов Володимир Іванович – генеральний директор ППЖТ Київ-Дніпровський, Землянський Юрій Володимирович – генерал-полковник, перший заступник голови СБУ України, Антонів Сергій Вікторович, Режило Ігор Олексійович – робітники главку Укрзалізниці; начальники служб Донецької залізниці – Саженін Сергій Георгійович, Давиденко Сергій Михайлович, Запорожцев Юрій Іванович, Мосін Петро Борисович, Губаренко Ігор Федорович; МЕР м. Красний Лиман Коломацький Анатолій Іванович; заступники МЕРа м. Красній Лиман Оніпченко Віктор Іванович, Набатов Микола Іванович, Пшеничний Андрій Іванович; директор Артемівського механічного заводу Кудлай Сергій Васильович; начальник Краснолиманського центру професійного розвитку персоналу Сиднєв Володимир Романович; директор Артемівського коледжу транспортної інфраструктури Зінченко Микола Федорович; директор Слов’янського технікуму залізничного транспорту Ляшков Володимир Анатолійович; доктора технічних наук, професора Донецького інституту залізничного транспорту Чепцов Михайло Миколайович і Чеклов Володимир Федорович; кандидат технічних наук, доцент УкрДУЗТ Сушко Дмитрий Леонидович, понад 100 начальників вагонних і локомотивних депо та інших підприємств Укрзалізниці.

Сьогодні Лиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту залишається основною кузнею кадрів фахівців-залізничників для багатьох залізничних підприємств України.