Кафедри економічного факультету

Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» (ЕУВКБ)

Останнє оновлення: Четвер, 28 березня 2019, 13:26
Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» (ЕУВКБ)

Останні 20 років економіка України знаходиться в стані занепаду, і єдиним шляхом виходу з цього положення є налагодження промислового виробництва та підприємництва, тобто забезпечення ефективного розвитку економіки підприємств всіх напрямків діяльності. Для досягнення заданих стратегічних цілей, звичайно, необхідні кваліфіковані спеціалісти, які володіють теоретичною та практичною базами з питань створення та організації підприємств малого, середнього та крупного бізнесу, а також їх ефективного подальшого розвитку для забезпечення виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Обравши саме такий шлях розвитку економічних відносин багатшою стане наша країна та кожен її громадянин.

Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту є лідером у підготовці таких висококваліфікованих спеціалістів, яких так потребують наші вітчизняні підприємства.

Наші випускники – спеціалісти та магістри за спеціальностями «Економіка» по програмі підготовки «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» по програмі підготовки «Підприємництво» - мають широку сферу застосування своїх знань, вмінь та навичок:

 • у виробничій діяльності підприємств будь-якої галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг та ін.);
 • у підприємництві, великому, середньому та малому бізнесі;
 • у торгівельній та біржовій діяльності;
 • у науковій та проектно-конструкторській діяльності технопарків, дослідних інститутів, конструкторських бюро, та ін.;
 • в управлінській діяльності підприємств та державних органів самоврядування (місцеві органи влади, міські та обласні адміністрації та ін.);
 • в освітянській діяльності (викладачі економічного напряму) та інше.

Під керівництвом В.Л. Диканя на кафедрі «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту сформована та працює наукова школа за напрямами: «Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки», «Економічна безпека підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Державне регулювання економікою», «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», «Підприємництво».

Кафедра має власну Вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Саме завдяки їй випускники нашої кафедри мають реальну можливість вступу до аспірантури, отримання вченого ступеня кандидата, а в майбутньому й доктора економічних наук, та залишитися на кафедрі для подальшої роботи викладачем.

На кафедрі випускається фаховий збірник науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості», що входить до науково-метричної бази. Також кафедра є співорганізатором п'яднадцяти науково-практичних міжнародних конференцій «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика».

Протягом 2005-2015 р. науковці кафедри співпрацювали з Міністерством інфраструктури України, Укрзалізницею, Південною залізницею в межах науково-дослідних робіт: «Рекомендації з формування та техніко-економічного обґрунтування розрахунків собівартості пасажирських перевезень далекого сполучення в тарифних цінах. Методика нарахування собівартості пасажирських перевезень далекого сполучення», «Методичні аспекти удосконалення вантажних залізничних тарифів на основі врахування попиту на перевезення», «Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів», «Забезпечення конкурентоздатності промислових підприємств залізничного транспорту», «Розробка техніко-економічних розрахунків та пропозицій по перевантажуванню залізобетонних мостів на коліях транспортних коридорів», «Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в логістичній системі», «Дослідження та розробка організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційної діяльності залізничного комплексу на принципах інтеграції», «Розробка методичних положень і забезпечення конкурентоспроможності національної мережі залізничних міжнародних транспортних коридорів», «Дослідження та розробка методичних положень із забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту з урахуванням соціально-господарської відповідальності підприємств залізничного транспорту».

Кафедра володіє високим рівнем наукового потенціалу, який представлений висококваліфікованими спеціалістами в галузі економіки підприємства: 5 докторів та 20 кандидатів економічних наук.

Активно підтримується науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється у Студентському науковому центрі у межах наукової школи кафедри за напрямками:

 • міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика, організація швидкісного руху, створення сучасних інформаційно-логістичних центрів;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємств;
 • економічна безпека підприємств промисловості та транспорту;
 • економічна психологія та етика підприємницької діяльності;
 • розвиток підприємництва в Україні;
 • управління бізнесом;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри приймають наші студенти. Вони неодноразово посідали призові місця в міських, регіональних, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах дипломних робіт, які проводились в Київському національному економічному університеті, Одеському національному економічному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Українському державному університеті залізничного транспорту, Інституті економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Кременчуцькому національному університеті ім.М. Остроградського. За останні десять років студенти кафедри були нагороджені дипломами І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 9 студентів, дипломами ІІ ступеня – 11 студентів, дипломами ІІІ ступеня - 14 студентів та понад 30 студентів отримали заохочувальні грамоти.

Викладачами нашої кафедри проводиться широка культмасова робота зі студентами: походи в кіно, театри, на матчі з футболу, організація екскурсій по Харкову та інших містах.

Університет оснащений власним стадіоном, тренажерним залом, гуртожитками, буфетами, бібліотекою, медіатекою, читальним залом, актовим залом, де регулярно проводяться виступи танцювальних, вокальних колективів та команд КВК.

Україна – демократична країна, тому кожен має право обирати шлях свого розвитку. Але, враховуючи сучасну ситуацію, від вибору спеціальності залежить не тільки Ваше майбутнє, а й майбутнє нашої країни!!!