Наука

Спеціалізовані вчені ради

Останнє оновлення: Вівторок, 24 грудня 2019, 10:50

В Університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради, які приймають захист дисертації за 8 спеціальностями:

1) Вчена рада Д64.820.01, приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації за спеціальністю:
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

2) Вчена рада Д64.820.02, яка приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей:
05.22.06 – залізнична колія,
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди,
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

3) Вчена рада Д64.820.04, приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей:
05.22.01 – транспортні системи,
05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів,
05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

4) Вчена рада Д64.820.05, яка приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка залізничного та автомобільного транспорту).

Дисертації, захищені в університеті з 1947 по 2011 рік. Переглянути
Дисертації, захищені в університеті з 2011 по 2019 рік. Переглянути