Кафедри економічного факультету

Про кафедру

Останнє оновлення: Середа, 12 червня 2019, 06:46

Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» є об’єднувальною ланкою, інтегруючим фактором всіх напрямів підготовки менеджерів і логічно доповнює  концепцію системної підготовки управлінців в Українському державному університеті залізничного транспорту.

         Ключовим напрямом діяльності кафедри є навчання економічних дисциплін  на усіх факультетах Українського державного університету залізничного транспорту та спеціальних дисциплін з економіки праці, управління персоналом та бізнес адмініструванню.  

   Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» як випускаючий структурний підрозділ економічного факультету, відповідальний за фундаментальну й спеціальну підготовку бакалаврів (на основі здійсненого ліцензування) за спеціальністю 073 «Менеджмент» з напряму підготовки 6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці», підготовку магістрів з освітньої програми "Бізнес-адміністрування".