Кафедри факультету УПП

Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» (ОП та НС)

Останнє оновлення: Середа, 17 червня 2020, 05:13

 

           19.06.2020 о 900 на кафедрі "Охорона праці та навколишнього середовища" відбудеться захист кваліфікаційних робіт для отримання ступеня "бакалавр" зі спеціальності 263 - Цивільна безпека. Захист відбудеться в форматі відеоконференції в ZOOM

 

 

Напрямок навчальної діяльності кафедри "Охорона праці та навколишнього середовища" факультету УПП - підготовка бакалаврів денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти

Кафедра готує фахівців за освітніми програмами «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті».

Абітурієнт, після вступу на нашу спеціальність 263 - «Цивільна безпека», отримає професії «Інспектор з охорони праці» і «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки» відповідно, із подальшою можливістю працевлаштування у:

АТ «Укрзалізниця»; адміністративних структурах; органах державної інспекції та управління з охорони праці; будівельних, експлуатаційних структурних підрозділах; в підрозділах великих промислових підприємств; в метрополітені; на підприємствах залізничної транспортної галузі.

Дисципліни загальної та професійної підготовки

1. Історія України та української культури

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Філософія та соціологія

4. Іноземна мова

5. Фізичне виховання

6. Фізика

7. Хімія

8. Вища математика

9. Теорія імовірності та математична статистика

10. Комп’ютерна техніка та програмування

11. Матеріалознавство та технологія матеріалів

12. Загальний курс транспорту

13. Інженерна і комп’ютерна графіка

14. Безпека життєдіяльності

15. Вступ до спеціальності

16. Технічна механіка рідин і газу

17. Теорія горіння та вибуху

18. Загальна електротехніка та електробезпека

19. Промислова екологія

20. Безпека експлуатації інженерних систем, будівель і споруд

21. Пожежна безпека виробництв

22. Системи контролю небезпечних та шкідливих факторів

23. Захист у надзвичайних ситуаціях

24. Виробнича санітарія

25. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань

26. Метрологія, стандартизація та сертифікація

27. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

28. Управління охороною праці

29. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

30. Основи екології

31. Атестація робочіх місць

32. Надійність технічних систем і техногенний ризик

33. Екологічна безпека

34. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

35. Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація

36. Соціально-економічні основи охорони праці

37. Експертиза з охорони праці

38. Правові основи працеохоронної політики

Дисципліни вільного вибору студента

1. Психологія праці та її безпеки

2. Риторика

3. Основи ергономіки

4. Індивідуальна та колективна безпека працівників залізничного транспорту

5. Дослідження операцій в транспортних системах

6. Дискретна математика

7. Ділова іноземна мова

8. Основи педагогіки

9. Основи теорій систем і управління

10. Основи теорії транспортних процесів і систем

11. Логістика

12. Сервіс на транспорті

13. Безпека руху та ПТЕ залізниць

14. Вантажознавство та схоронність вантажів

15. Взаємодія видів транспорту

16. Транспортно-вантажні системи

17. Основи економіки транспорту

18. Економіка праці та соціально-трудові відносини

19. Транспортне право

20. Актово-претензійна робота

21. Автоматика, телемеханіка і зв’язок

22. Лінії зв’язку та автоматики

23. Основи маркетингу

24. Маркетинг послуг

25. Енергозбереження

26. Основи електропостачання

Наступний етап – це можливість отримання українського і французького дипломів одночасно. Окрім цього, є п`ять польських університетів – партнерів з якими співпрацює наш університет, функціонує українсько-польський центр: є можливість брати участь у міжнародних конференціях за кордоном.

З вересня 2016 року кафедру очолює Костиркін Олег Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Сьогодні навчання на кафедрі ведеться силами 7штатних викладачів, одного сумісника та чотирьох співробітників УДП. Серед них завідувач кафедри, доцент О.В. Костиркін, ; доктор технічних наук, професор В.Г. Брусенцов; кандидати наук, доценти Д.С. Козодой, Л.А. Катковнікова, С.О. Кисельова, Б.К. Гармаш,  ст. викладач Н.В.Козодой.

За останні десять років кафедра здійснила повну модернізацію навчальних лабораторій  хімії, реконструювала та оформила на сучасному рівні лабораторію з охорони праці. Для підготовки майбутніх фахівців був створений спеціалізований комп’ютерний клас з охорони праці. Кафедра має спеціалізовану аудиторію з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, яка обладнана мультимедійним комплексом; клас ергономіки, що забезпечений сучасними технічними засобами навчання для дослідження надійності людини-оператора.

В нинішній час на кафедрі працюють спеціалісти в галузі охорони праці, екології та ергономіки. Проводяться роботи для створення засобів контролю надійності «людського фактору»; розробляються в'яжучі поліфункціональні матеріали спеціального призначення для захисту від радіації та від електромагнітного випромінювання; проводяться роботи з метою поліпшення екологічного стану в регіонах великої хімії (м. Сєвєродонецьк); роботи з переробки шкідливих відходів виробництв і моніторингу навколишнього середовища.

Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» є активним  учасником міжнародної програми. В 2012 році Український державний університет залізничного транспорту почав діяльність як партнер консорціуму з питань підготовки магістрів  згідно проекту Магістр інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту  530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMP US-JPCR. На даний момент відповідно графіку роботи консорціуму кафедра розробила та читає слухачам модуль «Безпека швидкісного залізничного транспорту» 

На замовлення Укрзалізниці кафедра розробила «Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту пасажирських вагонів». Цей відомчий нормативний документ включає в себе: основні вимоги щодо правил охорони праці під час технічного обслуговування пасажирських вагонів на коліях в парку та на станції; основні вимоги щодо правил охорони праці під час планових видів ремонту в депо та на станції технічного обслуговування.