Міжнародне співробітництво

Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ)

Останнє оновлення: Четвер, 05 вересня 2019, 10:20

Історія Відділу міжнародних зв'язків

У 2001 р. в Харківській державній академії залізничного транспорту було відкрито Центр міжнародних зв’язків.  Протягом 2001–2009 рр. керівником Центру була канд. псих. наук О. О. Євдокімова. З 2009 р. i до цього часу начальником Відділу міжнародних зв'язків є А. Л. Луценко.

У 2003 р. ЦМЗ перейменовано в Центр міжнародної освіти (ЦМО). Центр міжнародної освіти (ЦМО) було створено у 2003 р. на базі Центру міжнародних зв’язків. 1 вересня 2015 р. ЦМО було перейменовано в Центр міжнародного співробітництва (ЦМС) Українського державного університету залізничного транспорту. З 1 травня 2016р. ЦМС отримав назву Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ).

ВМЗ створено відповідно до закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та згідно з рішенням Вченої ради Університету.

Діяльність ВМЗ спрямована на сприяння інтеграції Університету до міжнародного, зокрема європейського освітньо-наукового простору, створення системи оперативного формування інформаційного поля та комунікації, як сучасного механізму міжнародної діяльності, сприяння розвитку повного комплексу адміністративного забезпечення міжнародної співпраці Університету.

Основні завдання ВМЗ:

 • організація надання освітніх послуг іноземним громадянам;
 • сприяння міжнародній мобільності (навчання, стажування, викладацька робота) студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників Університету;
 • здійснення організаційного, методичного та представницького забезпечення міжнародного співробітництва Університету з вищими навчальними закладами, дослідницькими установами, промисловими підприємствами, державними і недержавними організаціями України, держав ближнього та дальнього зарубіжжя.

Центр здійснює підготовку, оформлення й видачу запрошень іноземним громадянам на навчання в Університеті, веде листування із закордонними партнерами, сприяє організації прийому іноземних громадян на контрактній основі на всі форми навчання до УкрДУЗТ, здійснює реєстрацію іноземних громадян, які навчаються в Університеті, надає візову підтримку.

29 вересня 2015 р. у рамках святкування 85-річчя Українського державного університету залізничного транспорту при ВМЗ за участі Генерального Консула Республіки Польщі Станіслава Лукасіка було відкрито Українсько-польський центр науки, освіти та культури.

Особовий склад ВМЗ:

 1. Луценко Алла Леонідівна – начальник ВМЗ
 2. Кравченко Олена Валентинівна – заступник начальника ВМЗ
 3. Гараєв Мікаіл Вагіф Огли – завідувач ПВ
 4. Трунова Ольга Сергіївна – провідний фахівець
 5. Караван Світлана Анатоліївна - фахівець
 6. Козловська Інна Петрівна – фахівець
 7. Колесник Дар’я Олексіївна – перекладач
 8. Березний Віктор Миколайович – перекладач