Залізничні споруди та колійне господарство

Останнє оновлення: Четвер, 25 червня 2020, 10:37
Характеристика програми навчання
Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність 273 Залізничний транспорт
Освітня програма Залізничні споруди та колійне господарство
Рівень освіти І – бакалаврський
Час навчання: денна форма здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра – 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

заочна форма здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців / 10 семестрів

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра –2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Мета навчання за освітньою програмою

Отримання сукупності знань, умінь та навичок з вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту, в тому числі для швидкісних залізничних ліній.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в майбутній професійній діяльності в галузі вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту, зокрема з питаннями, що пов’язані з залізничною колією, колійним господарством, штучними спорудами (мости, тунелі, водопропускні труби), методами та засобами контролю за якістю будівельних та ремонтних робіт, робіт, які виконуються при поточному утриманні залізничної колії та штучних споруд, методами та технічними засобами контролю стану залізничної колії та штучних споруд. Достатню уваги в програмі приділяється питанням забезпечення безпеки руху поїздів, що враховують психологічні особливості сприйняття інформації людиною та її поведінку в нештатних та небезпечних ситуаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • вміння проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних та етичних засадах;
  • спроможність дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійснення професійної діяльності;
  • здатність здійснювати професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології, інформаційні бази даних, системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології;
  • спроможність дотримуватися етичних норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, ефективно працювати у команді;
  • спроможність планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно- правових та законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів;
  • здатність проводити інженерні розрахунки об’єктів та систем залізничної інфраструктури, забезпечувати необхідну якість та дотримання технології виконання колійних та будівельних робіт із застосуванням сучасної колійної та будівельної техніки, а також використовувати сучасні підходи при проведенні інженерних, гідрометричних та інженерно-геологічних робіт, в тому числі при проектуванні, будівництві та експлуатації швидкісних залізничних ліній;
  • вміння ефективно використовувати у своїй професійній діяльності отримані знання та навички з вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту, виходячи з перспектив технічного розвитку залізничної галузі України.
Можливості працевлаштування

Бакалавр за освітньою програмою «Залізничні споруди та колійне господарство» може здійснювати свою професійну діяльність на регіональних філіях АТ «Укрзалізниця», а також в інших підприємствах, організаціях, установах підпорядкування Міністерства інфраструктури України, підприємствах, організаціях, установах різних форм власності, які пов’язані з проектно-конструкторською, виробничо- технологічною діяльністю в галузі вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту. Може займати наступні посади: майстер шляховий, майстер тунельний, майстер мостовий, майстер дистанції (цивільних споруд, дистанції колії), бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд, майстер дільниці з дефектоскопії, майстер виробничої дільниці, майстер дільниці з дефектоскопії, бригадир (звільнений), сигналіст та інші.

Додаткова інформація

Після успішного завершення навчання за освітньою програмою випускники мають мають право здобувати ступінь магістра по спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

Випускаюча кафедра: Колія та колійне господарство

+38 (057) 730-10-59, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 1, поверх 4, кабінет 416.