Транспортний сервіс та логістика

Останнє оновлення: Середа, 10 червня 2020, 11:00
Характеристика програми навчання
Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Освітня програма Транспортний сервіс та логістика
Рівень освіти І - бакалаврський
Час навчання: денна форма здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів
заочна форма здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців / 10 семестрів
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок в області сервісу на транспорті, а саме транспортного права і логістики, транспортно-експедиторських, стивідорних, тальманських і складських операцій на різних видах транспорту.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері транспортного сервісу, організації перевезення вантажів і пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з умінням формулювати актуальні завдання сервісу на транспорті, планувати свої дії із застосування можливостей сервісу і бізнесу, виділяти пріоритети з урахуванням технічних, технологічних і правових аспектів впровадження прогресивних елементів логістичного сервісу в різних галузях економіки, ефективно управляти персоналом, вирішувати технічні, правові та управлінські завдання з урахуванням регіональних особливостей.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні, аналіз ринку транспортного сервісу (транспортно-експедиторських послуг, стивідорних, тальманських і складських операцій тощо);
 • вивчаються методи і засоби комплексного аналізу транспортного ринку, його кон'юнктури; вимоги до забезпечення логістичної системи;
 • вивчаються функції менеджменту в організації перевезень, робіт і послуг в транспортному комплексі, а також інформаційне забезпечення учасників перевезень;
 • вивчається організація технологічного процесу доставки вантажу різними видами транспорту, документальне оформлення доставки вантажу, митне оформлення перевезень, технологія охорони та супроводження вантажів;
 • формуються знання правил перевезень різними видами транспорту, особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному сполученнях та знання особливостей актово-претензійної роботи в сфері перевезень;
 • формування вміння застосовувати одержані знання із загально-технічних і загально-інженерних дисциплін, оволодіння методами розробки, формування та просування товарів і послуг інноваційного типу в усіх галузях економіки;
 • формування навички планування стратегії перевізника, розробки кейс-рішення щодо подолання перешкод в перевезенні товарів, особливостей перевезень в умовах санкцій та розробки альтернативних варіантів перевезення;
 • формування навички володіння методами вибору засобів сервісного обслуговування населення в перевезеннях та інформаційним забезпеченням сервісу на транспортному комплексі.
Можливості працевлаштування

Робота в області логістики та права на транспорті та інші сфери матеріального виробництва.

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Транспортний сервіс та логістика» можуть працювати у сфері:

 • нормативно-правових відносин, що пов’язані з діяльністю транспорту (актово-претензійні відділи, консалтингові послуги, договірні відділи, комерційні агенти тощо);
 • закупівельної логістики (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо);
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • логістики і сервісу на транспорті (менеджер-логіст сервісного центру і в Call-центрах);
 • магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (управління актово-претензійної роботи, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • логістичного обслуговування (менеджер-логіст по роботі з клієнтами, логіст з управління бізнес-процесами, логіст-декларант з питань митного оформлення товарів).
Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів. Фахівці в області логістики та транспортного права входять до числа найбільш високооплачуваних спеціалістів України, так й країн Європи, Південно-Східної Азії та Північної Америки.

Випускаюча кафедра «Транспортні системи та логістика» (ТСЛ)

+38 (057) 730-19-55 – кафедра ТСЛ

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, кафедра ТСЛ - корпус 3, поверх 3, кабінет 333.