Освітні програми, терміни навчання (Магістр)

Останнє оновлення: Середа, 03 червня 2020, 11:48

ОП – освітньо-професійна програма

ОН – освітньо-наукова програма

ЄВІ – єдиний вступний іспит (форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)).


Спеціальність
Програма підготовки Форма здобуття освіти, термін навчання Фінансування Умови вступу (Іспити)
на базі ступеня бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст (бюджет та контракт) на базі ступеня магістр, ОКР спеціаліст (тільки контракт)
Факультет "Управління процесами перевезень"
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Організація перевезень і управління на транспорті Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Організація перевезень і управління на транспорті Денна (ОН 1р 9м) Бюджет
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
Організація міжнародних перевезень Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
123 Комп’ютерна інженерія Інтелектуальні інформаційні технології Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Інтелектуальні машини Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
273 Залізничний транспорт Комп'ютерні мережеві технології Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Комп'ютерні мережеві технології Денна (ОН 1р 9м) Бюджет
Факультет "Будівельний"
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Залізничні споруди та колійне господарство Денна (ОН 1р 9м) Бюджет
Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Логістика Денна (ОП 1р 4м) / Заочна (ОП 1р 4м) Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
075 Маркетинг Маркетинг Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Факультет "Механіко-енергетичний"
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці Заочна (ОП 1р 4м) Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт ЄВІ (Ін. мов) + Фахове випробування Фахове випробування
Локомотиви та локомотивне господарство Денна (ОН 1р 9м) Бюджет
Високошвидкісний рухомий склад Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
Електровози та електропоїзди Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
Вагони та вагонне господарство Денна (ОП 1р 4м) Заочна (ОП 1р 4м) Бюджет / Контракт
Вагони та вагонне господарство Денна (ОН 1р 9м) Бюджет