Організація перевезень і управління на транспорті

Останнє оновлення: Четвер, 04 червня 2020, 10:58
Характеристика програми навчання
Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Освітня програма Організація перевезень і управління на транспорті
Рівень освіти І - бакалаврський
Час навчання: денна форма здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра – 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

заочна форма здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців / 10 семестрів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра –2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Мета навчання за освітньою програмою

Реформування галузі та суттєва оптимізація працівників залізничного транспорту вказує на необхідність появи фахівців нової формації з нестандартним мисленням, які зможуть вивести галузь на відповідний рівень.

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі організації перевезень і управління на транспорті. Студенти набувають фундаментальних та практичних знань щодо всіх аспектів перевізного процесу (обробка вантажів та вагонів, оформлення документів, передача інформації у автоматизованих системах); навчаються організовувати перевезення вантажів та пасажирів на всіх рівнях управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань при організації перевезення пасажирів та вантажів різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Ця програми стане у подобі тим, хто зацікавлений у отриманні навичок укладання договорів на транспортне обслуговування різними видами транспорту, отриманні знань відповідно до переходу права власності між учасниками перевезення. Здобувачі зможуть вияснити, які перевізники беруть участь у процесі і як вони взаємодіють між собою та з вантажовласниками.

Програма цікава для тих, хто пов'язує своє майбутнє з роботою у транспортних компаніях всіх видів власності, логістичних центрах або у транспортно-експедиційних організаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • - вивчаються основні принципи структурної та функціональної організації об’єктів залізничного транспорту та транспортної системи;
  • - вивчаються принципи управління транспортними процесами та взаємодія видів транспорту;
  • - вивчаються сучасні методи складання плану формування і графіку руху поїздів, технічних норм експлуатаційної роботи, оперативних планів роботи станцій і вузлів;
  • - вивчаються проектування (реконструкція, перебудова) залізничних станцій та вузлів із застосуванням сучасних автоматизованих систем.
  • - формуються вміння застосовувати одержані теоретичні знання для прийняття управлінських рішень (лабораторні роботи та ситуативні ігри з виконанням обов’язків чергового по станції, поїзного диспетчера, начальника станції);
  • - формуються навички техніко-економічного оцінювання запропонованих організаційних заходів та проектних рішень;
  • - формуються вміння з оформлення перевізних документів, форм обліку та звітності; користування сучасними автоматизованими системами управління на залізничному транспорті.
Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті» можуть працювати у сфері дослідницької та викладацької діяльності у сфері транспортних технологій;

адміністративній та управлінській діяльності на посадах вищого рівня у сфері транспортних технологій.

Місця працевлаштування:

- Міністерство освіти і науки України.

- Навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти.

- Науково-дослідницькі та проектно-конструкторські інститути.

- Наукові лабораторії.

- Підприємства транспортної інфраструктури України (Укрзалізниця, Транспортно-експедиторські компанії, Агентські компанії, Брокерські компанії та інші), на таких посадах:

Агент з митного оформлення вантажів та товарів;

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті);

Агент з розшуку вантажів та багажу;

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство);

Головний інженер (на транспорті);

Головний фахівець (залізничний транспорт);

Диспетчер з міжнародних перевезень;

Диспетчер з регулювання вагонного парку;

Диспетчер маневровий залізничної станції;

Диспетчер поїзний;

Диспетчер служби перевезень;

Диспетчер станційний;

Експедитор транспортний;

Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу, та ін.);

Завідувач контейнерного пункту.

Інженер з транспорту;

Інженер-проектувальник;

Інспектор митний;

Менеджер з логістики;

Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності;

Начальник відділу (на транспорті);

Начальник технічного відділу;

Начальник вокзалу;

Начальник складу (вантажного);

Начальник станції;

Начальник станції метрополітену;

Ревізор з безпеки руху;

Черговий по дирекції залізничних перевезень.

Додаткова інформація

В Україні діє велика кількість середніх та крупних транспортних, логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Крім цього, Україна має вигідне географічне положення, що сприяє великій кількості транзитних перевезень. Тому є можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів.

Транспортні системи та логістика. Залізничні станції та вузли, Управління вантажною та комерційною роботою, Управління експлуатаційною роботою

+38 (057) 730-10-11, (10-11)

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, кафедра УВКР, корпус 1, поверх 4, кабінет 407.