Інтелектуальні комп'ютерні технології

Останнє оновлення: Четвер, 21 листопада 2019, 11:34
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології
Назва програми Інтелектуальні комп'ютерні технології
Рівні освіти Бакалавріат (І)
Час навчання денна форма навчання На основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Час навчання заочна форма навчання На основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Мета навчання за освітньою програмою

Сучасні інформаційні технології все більш використовують моделі і методи штучного інтелекту, все більш інформаційних технологій реалізують моделі обробки інформації, що запозичені у живої природи. Інтелектуальні регулятори у побутовій техніці, інтелектуальні пошукові системи та сервіси Інтернет стали повсякденням нашого життя. Крім цього, сучасне виробництво, будь-то машино- чи приладобудування, сільське господарювання чи переробка продукції, послуги наданні у будь якої галузі – всюди використовуються інтелектуальні комп'ютерні технології. Сьогодні вчені, інженери та програмісти націлені на створення розумних машин та інтернету речей, що поєднують побутові речі, технології обробки сенсорної інформації, web-технології, проектування та програмування із методами та моделями штучного інтелекту, теоріями когнітивних наук й останніми досягненнями з обробки інформації у мозку людини. Це завтрашній день нашого оточення, але це створюється вже сьогодні. Над цими перспективними проектами зосередилися головні ІТ фірми світу. Для цих проектів потребується все більш і більш спеціально підготовлених фахівців. Метою навчання за освітньою програмою є підготовка спеціалістів що володіють сучасними інформаційними технологіями що використовують моделі штучного інтелекту і здатні створювати програмне забезпечення для згаданих систем.

Адресати освітньої програми

Багато учнів, починаючи навіть із перших класів, знають що таке i-пилосос, як керувати наче б-то іграшковими дронами, гвинтокрилами чи автомобілями, як налаштувати сучасну іграшку робота, щоб він станцював чи маніпулював руками. Всі учні знають «ВСЕ» про комп’ютер та Інтернет. Де-хто захоплюється технікою, може зібрати робота, наприклад, LEGO, приєднати до нього мікропроцесор, сенсори, web-камеру і навіть запрограмувати все це. Інші багато часу проводять в Інтернеті та цікавляться сучасними системами, що розширюють можливості комп’ютера та Інтернет за допомогою яких більш реалістичне виглядає комп’ютерний світ і відчувається присутність серед комп’ютерних персонажів. Якщо хтось із цих учнів мріє не тільки бути професійним користувачем, але й професіоналом у створенні нових більш розумних речей, програм чи навіть систем, щоб його «розумна» машина була «найрозумнішою» і «найцікавішою», тоді опанувавши освітню програму «Інтелектуальні комп'ютерні технології» він гарантовано досягне своєї мрії.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» розширюється наступною спеціальною підготовкою.
Цикл підготовки з програмування та розробки програмного забезпечення

 • Мови: Python, C++, C#, С, SQL, Java, JavaScript;
 • Технології розробки Windows, Android, iOS додатків (desktop, mobile, web, embedded);
 • Хмарні сервіси Microsoft, IBM, Amazon, Google;
 • Інструменти розробки для Arduino, Raspberry Pi та esp;
 • Рішення для обробки баз даних, баз знань, Big Data;
 • Проектування систем за допомогою IBM продуктів.

Цикл підготовки з штучного інтелекту

 • Штучні нейроні мережі;
 • Нечіткі системи;
 • Машинне та глибинне навчання;
 • Інтелектуальний аналіз даних.

Цикл підготовки з технологій розробки розумних машин та інтернету речей

 • Теорія інтелектуальних, когнітивних та емоційних машин;
 • Технології створення додатків для сенсорних систем;
 • Системи керування мобільними пристроями, дронами, роботами;
 • Технології створення додатків для інтернету речей.Машинне та глибинне навчання;
Можливості працевлаштування

Свiтовi лiдери в галyзi iнформацiйних технологiй, такi як IBM, MicroSoft, Google, Tesla, Amazon та iншi, їх представництва по усьому свiту щорічно потребують десятки тисяч квалiфiкованих фахiвцiв для розробок систем типу «розумний» дiм, офiс, мiсто. У найближчи п’ять-десять рокiв цей попит на фахiвцiв зросте у рази вiдповiдно до тенденцiї розвитку суспiльства. Вiдчизняна промисловiсть зорiєнтована на Захiднi технологiї вже сьогоднi потребує чимало спецiалiстiв, якi здатнi пiдтримувати викототехнологiчнi i iнтелектуальнi виробництва. З часом iнтелектуальнi виробничi комплекси будуть превалювати в экономiцi розвинених країн. На Вас чекають вакантні посади Software Architect, Software Developer, Front End / Back End Developer, Project Manager, Applications Engineer, QA engineer, QA Automation engineer

Додаткова інформація

Викладачi випускаючої кафедри «Iнформацiйнi технологiї», що забезпечують навчальний процесс, мають бiльш нiж чверть вiковий досвiд роботи в галузi створення програмного забезпечення для автоматизованого iнтелектуального виробництва. Достатньо сказати що математичне i програмне забезпечення однiєї iз перших у свiтi (1989 рiк) iнтелектуальної системи безлюдного виробництва – цех-автомат нанесення гальванопокриття – розроблено пiд керiвництвом завiдувача випускаючої кафедри. В скарбницi розробок кафедри є моделі сучасних систем вбудованого штучного інтелекту.