Освіта

Матеріально-технічне забезпечення НН ЦПК

Останнє оновлення: Четвер, 09 березня 2017, 10:15

Для здійснення своєї роботи ЦПК має відповідну навчально-матеріальну базу. Вся інфраструктура ЦПК сконцентрована в єдиному місці – двоповерховому затишному навчальному корпусі окремо від основних навчальних корпусів університету.

nav korpysНавчальний корпус НН ЦПК

Заняття у цьому корпусі проводяться виключно з групами курсів підвищення кваліфікації та спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.

В навчальному корпусі ЦПК розміщені учбові аудиторії, комп’ютерний клас, адміністративні, інші службово-технічні й санітарно-гігієнічні приміщення. Це дозволяє автономно в одному місці проводити роботу з слухачами від їх реєстрації по прибутті на курси і до випуску по закінченні курсів.

За необхідністю та доцільністю викладачами профільних випускних кафедр відповідних галузевих спрямувань заняття з слухачами проводяться у спеціалізованих навчальних лабораторіях кафедр, обладнаних сучасною технікою. Адже така техніка має високу вартість, наприклад, обладнання сучасних телекомунікаційних цифрових систем, стільникового зв’язку кафедри транспортного зв’язку, мікропроцесорних систем інтервального регулювання рухом поїздів кафедри автоматики, систем керування рухомим складом кафедри систем електричної тяги, будівельне, транспортне, колійне обладнання випускних кафедр будівельного факультету та ін.

Технічно оснащені навчальні аудиторії та лабораторії, комп'ютерний клас, використовувані у навчальному процесі нові інформаційні технології та сучасні форми навчання, вихід до мережі Internet, презентаційне оснащення – запорука якісного навчання на ЦПК.

Учбові аудиторії ЦПК

НН ЦПК має п’ять учбових аудиторій: ЦПК-1 (60 місць), ЦПК-2 (30 місць), ЦПК-3 (24 місця), ЦПК-4 (36 місць), ЦПК-5 (20 місць). Навчальне обладнання учбових аудиторій – мультимедійний комплекс (ПЕОМ, акустична система, проектор, екран), настінні ілюстративні навчально-наочні матеріали та приладдя. Навчальні аудиторії обладнані кондиціонерами.

nav aydit 1
Навчальна аудиторія ЦПК-1

nav aydit 5
Навчальна аудиторія ЦПК-5

Всі ПЕОМ навчальних аудиторій, комп’ютерного класу, співробітників ЦПК об’єднані в локальну обчислювальну мережу університету з виходом до мережі Internet.

Комп’ютерний клас ЦПК

Клас має десять ПЕОМ з комплектом загального та спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) для проведення дистанційного навчання, вхідного та вихідного тестування слухачів, поточного використання ПЕОМ у навчальному процесі. На базі класу утворений Навчальний центр програмованих логічних контролерів.

komp klassКомп’ютерний клас ЦПК

kontrolerНавчальний програмно-апаратний комплекс мікропроцесорних систем керування рухом поїздів на базі програмованих логічних контролерів «Шнейдер Електрик»

Спеціалізовані навчальні лабораторії

 

Лабораторія систем керування залізничними транспортними засобами

 

Лабораторія має 22 посадочних місця, до її складу входить наступне обладнання:

  • • ПЕОМ з ПЗ загального та спеціального призначення – 18 робочих місць.
  • • навчально-тренувальний комплекс керування локомотивом швидкісного поїзда;
  • • мультимедійний комплекс, ілюстративні навчально-наочні матеріали.

lab sistuprЛабораторія систем керування залізничними транспортними засобами

tren kompleksНавчально-тренувальний комплекс керування локомотивом швидкісного поїзда

 

Лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики

 

Має 20 посадочних місць, обладнана наступними макетами сучасних систем заліз-ничної автоматики на базі мікропроцесорів та технічними засобами навчання:

  • • макет «Мікропроцесорна система електричної централізації МПЦ-У»;
  • • макет «Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація МП-ГАЦ»;
  • • макет для дослідження програмно-апаратних засобів програмування мікропроцесорних контролерів;
  • • ПЕОМ з загальним та спеціалізованим ПЗ – 12 робочих місць;
  • • мультимедійний комплекс (ПЕОМ, акустична система, проектор, екран).

lab mikroprocЛабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики (ліворуч макет «Мікропроцесорна система електричної централізації МПЦ-У».

maket kontrolМакет для дослідження програмно-апаратних засобів програмування мікропроцесорних контролерів

maket GACМакет «Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація МП-ГАЦ»