Освіта

Співробітники центру

Останнє оновлення: Четвер, 09 березня 2017, 12:11

Добре налаштовані навчальні аудиторії та лабораторії, комп’ютерний клас, ефективна організація усіх технологічних ланок навчального процесу, напрацьовані у навчальному процесі інформаційні технології та сучасні форми навчання, вихід до мережі Internet, актуальні та якісні навчально-методичні напрацювання, презентаційне обладнання – запорука якісного навчання на курсах підвищення кваліфікації. За реалізацією усіх перелічених вище складових навчального процесу стоїть колектив центру підвищення кваліфікації.

Загальне керівництво Навчально-науковим центром підвищення кваліфікації здійснює доцент Кошевий Сергій Васильович.

Велику роботу із планування, організації та проведення навчального процесу (робота з викладачами, слухачами курсів, працівниками інших підрозділів університету, залізниць та промислових підприємств), підготовки до тендерних торгів, договірної роботи, кадрового, звітно-фінансового обліку та ін. виконують заступник директора Центру, доцент Белікова Наталія Віталіївна та методисти НН ЦПК Кузьміна Руслана Станіславівна і Таратушка Ольга Ігорівна.

Ефективну роботу навчально-матеріальної бази ЦПК, комп’ютерного класу забезпечує інженер НН ЦПК Міхаєлян Андранік Хачатурович.

Головні завдання, що ставить перед собою колектив НН ЦПК на перспективу:

  • • розроблення сумісно з випускними кафедрами університету перспективних цільових програм та інноваційних проектів з підвищення кваліфікації, у реалізації яких були б зацікавлені залізниці України, фахівці промислового залізничного транспорту
  • • з метою збільшення за кількістю та розширення за фахом контингенту слухачів подальше впровадження сучасних методів та технологій навчання, розширення кількості курсів дистанційно-очної форми навчання, підтримка та якісне періодичне оновлення веб-ресурсів існуючих курсів з елементами дистанційного навчання;
  • • продовження практики проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації на базі Замовника: регіональних філій та виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», підприємств інших галузей промисловості України, навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, дорожніх технічних шкіл та центрів залізниць;
  • • постійна підтримка у працездатному стані та удосконалення матеріально-технічної бази НН ЦПК;
  • • використання в роботі ЦПК заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності функціонування підрозділу та заохоченню співробітників ЦПК і викладачів університету до позапланового розширення контингенту слухачів;
  • • підвищення якості організаційних та освітніх послуг, що надаються слухачам як на етапі дистанційного навчання (без відриву від виробництва), так і навчанні на базі ЦПК університету (з відривом від виробництва) або виробничій базі Замовника (виїзні заняття).

KochevoiДиректор ЦПК - Доц. Кошевoй С.В.

 

BelikovaЗаместитель директора ЦПК - Доц. Беликова Н.В.

 

KuzminaМетодист высшей категории - Кузьмина Р.С

 

TaratuhkaМетодист высшей категории - Таратушка О.И.

  

MihailenИнженер - Михаелян А.Х.