Освіта

Професорсько-викладацький склад

Останнє оновлення: Середа, 15 березня 2017, 11:08

Постійна турбота про кадрове забезпечення навчального процесу є традицією як університету, так і Центру підвищення кваліфікації. Адже кваліфікація професорсько-викладацького складу розглядається як найважливіша запорука якості проведення курсів. До навчального процесу на ЦПК залучаються як викладачі університету, так і провідні викладачі інших навчальних закладів Харкова: НТУ ХПІ, педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, університету внутрішніх справ, тобто викладачі, які мають не лише високу педагогічну майстерність, а й значний досвід наукової роботи та роботи на виробництві.

 

Окрім професорсько-викладацького складу навчальних закладів, до навчального процесу на ЦПК за потреби залучаються провідні та досвідчені фахівці виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ УЗ, Територіального управління Держнаглядохоронпраці, транспортної прокуратури, господарчого суду, управління майнових та земельних ресурсів, банківської сфери, провідні фахівці різних галузей промисловості міста Харкова.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД УКРДУЗТ, ЩО ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Професори, доктори наук:

Альошинский Е.С.,Бабанін О.Б.,БойнІк А.Б.,Воронін С.В.,Горобченко О.М.,Даренський О.М.,Дейнека О.Г.,Дикань В.Л.,Ефіменко Т.І.,Жалкін Д.С.,Зайцева І.,Зоріна О.І.,Каграманян А.О.,Калабухін Ю.Е.,Кірдіна О.Г.,Крашенінін О.С.,Кустов В.Ф.,Ломотько Д.В.,Мартинов І.Е.,Мойсеєнко В.І.,Омельяненко В.И.,Плугін А.А.,Плугін Д.А.,Прохорченко А.В.,Пузир В.Г.,Позднякова Л.О.,Приходько С.И.,Пузир В.Г.,Самсонкін В.М.,Тимофєєва Л.А.,Фалендиш А.П.,Чабанова Н.І.

Доценти, кандидати наук:

Акімов О.І.,Ананьєва О.М.,Арбузов Г.Ф.,Бантюков С.Е.,Бєлікова Н.В.,Буряківський С.Г.,Вітольберг В.Г.,Волохов В.А.,Головко Т.В.,Долгополов П.В.,Єлізаренко А.О.,Захарченко В.В.,Ісмагилов А.О.,Калашникова Т.Ю.,Калінін О.А.,Каменева Н.М.,Ковтун И.В.,Козодой Д.С.,Коновалов Л.С.,Константинов Д.В.,Королева Н.А.,Котик В.О.,Кошевой С.В.,Кравченко О.В.,Лапко А.О.,Лисечко В.П.,Лобяк О.В.,Лютий В.А.,Малахова О.А.,Мануйленко В.Г.,Мирошниченко С.В.,Мороз В.П.,Мороз М.О.,Нейчев О.В.,Петрушов В.В.,Плугін О.А.,Потапов Д.А.,Сивогракова З.А.,Сиволовська О.В.,Стешенко О.Д.,Трикоз Л.В.,Трубчанинова К.А.,Удовіков О.О.,Ходаковський О.М.,Чередниченко О.Ю.,Шраменко В.П.,Штомпель М.А.,Яцко С.І.

Для єдиного підходу у формуванні змісту професійних програм підвищення кваліфікації, оформлення науково- та навчально-методичної документації для наповнення веб-ресурсами змістових модулів дистанційних курсів і формування для слухачів роздаткових електронних носіїв з навчальними матеріалами курсів (лекції, презентації, фільми, нормативно-технічна документація, додаткові джерела технічної інформації), ефективного використання навчально-лабораторної бази ЦПК та кафедр університету, за координацією ЦПК на кафедрах, задіяних у навчальному процесі факультету, організуються творчі колективи викладачів.