Освіта

Лиманська філія

Краснолиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту заснована в 1965 році. За роки існування в її стінах було підготовлено близько п’ятнадцяти тисяч фахівців, які успішно працюють на всіх залізницях України.

Філія готує бакалаврів за спеціальностями «Теплоенергетика», «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», «Локомотиви та локомотивне господарство» і «Вагони та вагонне господарство» за безвідривною формою навчання.

Навчальний процес реалізується кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників УкрДУЗТ, серед яких 75% мають наукові ступені та вчені звання.

Краснолиманська філія має двоповерховий навчальний корпус і гуртожиток для студентів та викладачів. Обладнано дві сучасні лабораторії персональних комп’ютерів, сервер яких має віртуальну бібліотеку прикладних програм та методичних вказівок. Навчальний корпус і гуртожиток знаходяться в полі дії бездротової мережі Wi Fi, що дозволяє студентам мати безкоштовний цілодобовий доступ до мережі INTERNET. До складу навчальної інфраструктури Краснолиманської філії входить бібліотека з фондом навчальної та наукової літератури понад 28 тисяч примірників.

У межах навчального процесу студенти мають можливість виконувати лабораторні роботи та проходити виробничу практику на базі підприємств Краснолиманського залізничного вузла – найбільшого на Донецькій залізниці.

У вільний від навчання час студенти філії беруть участь у спортивних змаганнях (міні-футбол, волейбол, плавання), екскурсіях, проводять КВК і вечори відпочинку.