Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 13 березня 2020, 09:28

Петрушов Володимир Миколайович
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології


e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

             Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Роб. тел.: 730-10-92

Рік народження: 1947

Освіта:

У 1975 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка і отримав спеціальність філософ, викладач.

З 1978 по 1981р.р. навчався у очній аспірантурі філософського факультету Ленінградського державного університету ім. А.А.Жданова, де захистив кандидатську дисертацію.

У 2008 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету ім О.Гончара за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Тема дисертації: «Філософія європейського адогматизму: парадокс віри Сірена Кіркегора і Sola fide Лева Шестова.

У 2011 році отримав наукове звання професор.

Напрямок наукової діяльності: історія філософії, а саме, дослідження критичного аспекту філософської рефлексії. 

У 2012 році заснував серію «Філософська класика в українському перекладі». Переклав з російської на українську видав таких авторів:

1. Лев Шестов. «Апофеоз безпідставності». Харків. – 2012.

2. Франк С.Л. Незбагненне. Харків. – 2013.

3. Бердяєв Микола. Філософія свободи. Сенс творчості. Самопізнання. Харків- 2014.

4. Лосський М.О. Обгрунтування інтуїтивізму. Світ як органічне ціле. Харків. – 2016.

Є одним з організаторів щорічної міжнародної конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології», яка проводиться на базі Лиманської філії УкрДУЗТ.

Член спеціалізованої вченої ради Д 6405106 з захисту кандидатських та докторських дисертацій на філософському факультеті Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

У 2009 році під керівництвом проф. Петрушова В.М. групою науковців була виконана держбюджетна науково-дослідна робота «Філософське та науково-методологічне дослідження теоретичних засад прийняття оптимальних рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах значного зростання інтенсивності руху поїздів» № держреєстрації 0109Н001180.

З 2017 року здійснює керівництво ініціативно-пошуковою науково-дослідною роботою «Філософське та науково-практичне дослідження конструктивних можливостей інтегрального раціоналізму для створення сучасних та надсучасних когнітивних технологій забезпечення прийняття рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах зростання інтенсивності руху поїздів».

Автор 149 наукових праць та навчально-методичних розробок.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

1. Петрушов В.М. Парадигма європейського адогматизму у концептуальних обрисах трансгресії розуму // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал інституту філософії ім. Г.С. Сковороди та Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2011. – Вип.25. – С.5-21.

2. Петрушов В.М. Й.Г.Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Випуск 19. Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка К., 2013

3. Петрушов В.М. Крестный путь европейской метафизики (от онтологии к грамматологии). Философия языка: в границах и вне границ /науч. ред. тома С.А.Заветный. – Х: Издатель Савчук О.О.; ХНТУСГ им. Петра Василенка, 2013. – т.8

4. Петрушов В.М. Контекст соціалізації і філософська рефлексія ідентичності та її кризи //Матеріали УІ міжнародної науково—практичної конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах». Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковроди. – Харків: ХНПУ, 2015. – 136с - с. 5-22

5. Петрушов В.М., Павлов В.І., Коротенко Є.Д. Метаморфози мови у дослідженнях історії культури: М. Фукр. Вісник ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди «Філософія» / Хар. нац.пед. ун-т Ф-48 ім. Г.С. Сковороди. – Харків.: ЇНПУ, 2016. – Вип.. 47(П). – 240 с. – с. 9-22

6. Петрушов В.М., Павлов В.І.. Коротенко Є.Д. Структурність мови та її репрезентація у французькому пост структуралізмі. Философия языка: в границах и вне границ /науч. ред. тома С.А.Заветный. – Х: « Міськдрук»; ХНТУСГ, 2016.-Т.9,-264с.- С.80-98 (6с.)

7. Петрушов В.М. Когнітивний синтез у прийнятті рішень персоналом структурних підрозділів залізниць, впроваджуючи перспективні інтенцій ні системи керування рухом швидкісних поїздів. Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей).—Харків, 2017. – Вип. №59. – с.242-249.

8. Петрушов В.М. Онтологічна імплементація теоретико-філософської побудови інтегрального раціоналізму в парадинмальний простір трансверсального розуму//Філософія. Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди «Філософія» / Харк.нац.пед.ун-т Ф48 ім.Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2017. – Вип..48(ІІ) – 213с. – с.3-13.

9. Петрушов В.М. Системно-феноменологічний підхід до функції проблеми інтенційного керування рухом залізничного транспорту в умовах значного зростання швидкості поїздів. Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей).—Харків, 2017. – Спецвипуск №58. – с.117-126.

10. Петрушов В.Н., Романов Н.Н. Образ будущего: онтологичный очерк о настоящем и грядущем мире/ Н.Н. Романов, В.Н. Петрушов; предисловие С.А. Заветный.- Харьков.: Издатель Александр Савчук, 2017.- 108 с./ 54с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: філософія, історія і філософія науки.