Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Неділя, 23 лютого 2020, 17:14

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в двох основних напрямках: лінгвістичному - «Семантико-стилістичне дослідження лексики, термінології та фразеології германських і слов'янських мов» і методологічному - «Методичне  забезпечення навчального процесу для вдосконалення самостійної роботи студентів».

Проводиться робота з методичним забезпечення навчального процесу в рамках кредитно-модульної системи, вдосконалення навчальних планів і робочих програм. Особлива увага приділяється розробці УМКД для знову відкритої спеціальності «Філологія», що включає написання методичних вказівок, посібників, конспектів лекцій та семінарських занять в рамках навчальних дисциплін «Латинська мова», «Анотування і реферування», «Історія англійської мови», «Лексикологія» , «Стилістика» та ін ..

Кафедра активно співпрацює зі школами Харкова і Харківської області, забезпечуючи їх науково-методичними розробками для підготовки до здачі ЗНО з англійської мови, проводячи виїзні навчальні семінари за новими методам викладання для вчителів області. Щорічно проводиться обласний освітній форум англійською мовою для вчителів та абітурієнтів, метою якого є ознайомлення випускників з особливостями сучасної європейської освіти, можливостями отримання подвійного диплому, обговорення вибору професії з урахуванням перспектив економічного розвитку України.

Викладачі кафедри є членами міжнародної україно-американської асоціації викладачів англійської мови «TESOL», в рамках якої проводяться міжнародні конференції, інтенсивні методичні семінари, літні школи під патронажем посольства США.

НДРС включає організацію наукової роботи студентів при підготовці доповідей і написанні тез, статей, участі в науково-технічних конференціях нашого університету і вузів України. Студенти беруть участь у Внутрішньовузівській і національній олімпіаді з іноземних мов, захищають дипломи англійською мовою. Студенти і співробітники університету вдосконалюють свої знання англійської мови на щотижневих засіданнях "Speaking Club».