Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Навчально-методична робота кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 20:57
Буц А.М. Профілактика захворювань та релаксація фізичного стану студентів: навчальний посібник

Буц А.М. Профілактика захворювань та релаксація фізичного стану студентів : навчальний посібник / А.М. Буц, Т.В. Шепеленко. //
Харків : УкрДАЗТ, 2007. –  130 с.

У посібнику автори розглянули задачі профілактики захворювань та релаксації фізичного стану студентів, відобразили характер адаптаційних процесів, розкрили основні принципи організації оздоровчої фізичної культури, довели користь використання фізичних вправ.

А.М. Буц Основи збалансованого харчування студентів : навчальний посібник / А.М. Буц.

А.М. Буц Основи збалансованого харчування студентів : навчальний посібник / А.М. Буц. //
Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 166 с.

Матеріали посібника висвітлюють важливість компонентів харчування, їх вплив на функції організму, можливість розподілу норм харчування під час фізичних, психічних, емоційних та фізіологічних навантажень.

А.М. Буц Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури та спорту. Перша медична допомога при хворобливому стані. Правила надання першої медичної допомоги при побутових, спортивних та інших травмах : конспект лекції / буц А.М., Шевченко В.П., Шепеленко Т.В.

А.М. Буц Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури та спорту. Перша медична допомога при хворобливому стані. Правила надання першої медичної допомоги при побутових, спортивних та інших травмах : конспект лекції / буц А.М., Шевченко В.П., Шепеленко Т.В. //
Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с.

Матеріали конспекту лекції розкривають основи вибору фізичних вправ, які спрямовані на збереження працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту, дозування навантаження під час занять фізичними вправами. Наведені правила надання першої медичної допомоги при хворобливому стані.

Шепеленко Т.В. Фізична культура та основи здорового способу життя студентів. Гігієнічні основи фізичного виховання та спорту : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Лучко О.Р.

Шепеленко Т.В. Фізична культура та основи здорового способу життя студентів. Гігієнічні основи фізичного виховання та спорту : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Лучко О.Р. //
Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с.

Матеріали конспекту лекції детально розкривають значення занять фізичною культурою, основні вимоги до особистої гігієни і гігієни спорту, висвітлюють основи загартування.

Шепеленко Т.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Черніна С.М., Савченко Ю.М.

Шепеленко Т.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Черніна С.М., Савченко Ю.М. //
Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 28 с.

Матеріали конспекту лекції розкривають педагогічні основи професійно-прикладної фізичної підготовки з метою підвищення рівня професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту.

Методика формування професійно-важливих рухових якостей і навичок : конспект лекції / [Шепеленко Т.В., Паршев А.Є., Долгополов В.М., Разінков В.М.].

Методика формування професійно-важливих рухових якостей і навичок : конспект лекції / [Шепеленко Т.В., Паршев А.Є., Долгополов В.М., Разінков В.М.]. //
Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 22 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають методику формування та розвитку професійно важливих рухових якостей і навичок з метою підготування майбутніх фахівців залізничного транспорту до їх професійної діяльності засобами і методами професійно-прикладної фізичної підготовки.

Шепеленко Т.В. Основи методики загартування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко, О.Р. Лучко.

Шепеленко Т.В. Основи методики загартування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко, О.Р. Лучко. //
Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 18 с.

Матеріали конспекту лекції акцентують увагу на ролі загартування у здоровому способі життя та містять основні принципи і форми загартування з метою підвищення фізичної освітёи та заохочення студентів до здорового способу життя.

Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і професійної діяльності : конспект лекції / [Шепеленко Т.В., Лучко О.Р., Довженко С.С., Дорош М.І.].

Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і професійної діяльності : конспект лекції / [Шепеленко Т.В., Лучко О.Р., Довженко С.С., Дорош М.І.]. //
Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 28 с.

Матеріали конспекту лекції акцентують увагу на формуванні людини, яка гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичне удосконалення для виховання у студентської молоді мотиваційного відношення до занять фізичною культурою і спортом, які спрямовані на придбання здоров’я як ціннісного орієнтування майбутнього конкурентоспроможного фахівця.

Шепеленко Т.В. Основи методики фізичного тренування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко Т.В., О.Р. Лучко.

Шепеленко Т.В. Основи методики фізичного тренування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко Т.В., О.Р. Лучко. //
Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 30 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають теоретичні основи фізичного виховання, а також навчають методично грамотно організовувати самостійні заняття фізичними вправами з метою формування фізичної культури особистості.

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. Лікувальна фізична культура. Масаж і самомасаж : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Черніна С.М.

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. Лікувальна фізична культура. Масаж і самомасаж : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Черніна С.М. //
Харків : УкрДАЗТ, 2015. – 32 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають засоби і методи оцінювання свого здоров’я, лікувальної фізичної культури, масажу з метою формування фізичного здоров’я та ознайомлення зі здоров’язберігаючими технологіями.

Паршев А.Є. Основи атлетизму. Методика занять атлетизмом : конспект лекції / А.Є. Паршев, В.М. Разінков

Паршев А.Є. Основи атлетизму. Методика занять атлетизмом : конспект лекції / А.Є. Паршев, В.М. Разінков //
Харків : УкрДАЗТ, 2015. – 26 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають питання організації занять атлетизмом для початківців надають основні принципи побудови тренувань з метою популяризації атлетизму як виду спорту, що сприяє зміцненню здоров’я, виправленню та лікуванню багатьох дефектів будови тіла та розвитку фізичних здібностей людини.