Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Середа, 27 вересня 2017, 09:21

Кафедра історії та мовознавства була створена у 2016 році.

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Близнюк Леся Миколаївна.

У складі кафедри – 12 викладачів, серед них 3 кандидати філологічних наук, мають учене звання доцента, 4 кандидати історичних наук, мають учене звання доцента, 4 старші викладачі.

Кафедра історії та мовознавства здійснює викладання таких навчальних дисциплін: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія України», «Історія української культури», «Історія України та української культури», «Російська мова як іноземна», «Ділова російська мова», «Політологія», «Історія залізничного транспорту».

Навчальна робота кафедри щільно пов’язана з виховною діяльністю. Студенти й викладачі беруть активну участь у наукових і науково-методичних семінарах університету та інших вишів Харкова, видають статті в збірниках наукових праць, проводять «круглі столи» з актуальних питань мовознавства, професіональної термінології, краєзнавства, екскурсії до визначних місць та музеїі міста тощо.

Щороку, за підтримки кафедри, студенти денної форми навчання беруть участь у конкурсах знавців української мови та літератури імені Т.Г. Шевченка та П. Яцика, міжвузівських та Всеукраїнських предметних олімпіадах з російської мови як іноземної, в інших конкурсах та олімпіадах.

Активно працює історичний гурток. Студенти університету із задоволенням беруть участь у роботі інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?».

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється згідно з планом наукової діяльності Навчально-наукового центру гуманітарної освіти УкрДУЗТ і включає в себе дослідження проблем семантики та стилістики наукових текстів, професійної залізничної термінології, дослідження в галузі історії й археології.

Викладачі секції мовознавства з 2017 року працюють у складі атестаційної комісії щодо визначення рівня вільного володіння українською мовою для осіб, які претендують на посади державних службовців.

Кафедра історії мовознавства підтримує тісний зв’язок з кафедрами «Українська мова» Харківського національного педагогічного університету ім.Г. Сковороди, «Українська та латинська мова» Національного фармацевтичного університету, «Російська мова для іноземних студентів» Харківського національного університету радіоелектроніки, «Російська та українська мова» Національного медичного університету. Це має позитивне значення, у першу чергу, для підвищення кваліфікації викладачів зазначених кафедр, підтверджується науковими публікаціями, участю в міжнародних конференціях, наукових семінарах, відкритих лекціях тощо.