Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Зміст дисципліни

Останнє оновлення: Вівторок, 10 березня 2020, 20:11

Дисципліна: фізвиховання

  • Модулів – 8
  • Загальна кількість годин – 240
  • Тижнева кількість годин – 4

Метою викладання дисципліни є підготовка гармонійно розвинутих висококваліфікованих спеціалістів, професійно-прикладна фізична підготовка з урахуванням особливостей майбутньої професії.

Термін вивчення дисципліни:

Форма навчання Курс Семестр Форма звітності
Повна денна І-ІІ 1,2,3,4 залік
Скорочена денна І-ІІ 1,2,3,4 залік

Види занять з дисципліни:

Види занять Обсяг годин денної форми навчання
повна скорочена
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
Практичні заняття 60 60 60 60 60 60 60 60
Самостійна робота
(теорія та ін.)
20 20 20 20 20 20 20 20