Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Перелік основних дисциплін, які читаються на кафедрі

Останнє оновлення: Понеділок, 09 березня 2020, 21:54

Дисципліна: фізвиховання.

Модулів – 8.

Загальна кількість годин – 240.

Тижнева кількість годин – 4.

Метою викладання дисципліни є підготовка гармонійно розвинутих висококваліфікованих спеціалістів, професійно-прикладна фізична підготовка з урахуванням особливостей майбутньої професії.

Термін вивчення дисципліни:

Форма навчання Курс Семестр Форма звітності
Повна денна І-ІІ 1,2,3,4 залік
Скорочена денна І-ІІ 1,2,3,4 залік

Види занять з дисципліни:

Види занять Обсяг годин денної форми навчання
повна скорочена
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
Практичні заняття 60 60 60 60 60 60 60 60
Самостійна робота (теорія та ін.) 20 20 20 20 20 20 20 20