Кафедри механіко-енергетичного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 27 лютого 2020, 10:10

Галузева науково-дослідна лабораторія кафедри ЕРРС.

Має можливість проведення науково-дослідних робіт в галузі рейкового транспорту за напрямками:
- розробка нових типів рухомого складу залізниць;
- експлуатаційні випробування тягового рухомого складу, окремих агрегатів та вузлів, матеріалів;
- удосконалення організації і технології обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць;
- системи та прилади безпеки на рухомому складі;
- ресурсо- та енергозберігаючі технології;
- діагностування та прогнозування технічного стану рухомого складу та його вузлів;
- розробка систем менеджменту якості локомотиворемонтних виробництв.
Розробка нормативної та конструкторської документації:
- галузеві стандарти, інструкції, правила тощо;
- проекти модернізації рухомого складу, проекти переоснащення технологічним та випробувальним обладнанням;
- інструкції, комплекти документів на технологічний процес ремонту.
Проведення робіт з визначення організаційно-технічного рівня локомотиворемонтних виробництв та підприємств з експлуатації тягового рухомого складу.
Розробка навчальних мультимедійних програм, фільмів, плакатної продукції з конструкції, технології обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць.
Розробка, виготовлення та впровадження тренажерних комплексів машиністів локомотивів, засобів передрейсового та післярейсового контролю.
Розробка, виготовлення та впровадження сучасного діагностичного, випробувального та технологічного обладнання для локомотиворемонтних виробництв.
Проведені роботи:
Науково-дослідні роботи:
«Дослідження та визначення оптимального набору параметрів, режимів їх отримання і обробки для відображення технічного стану локомотивів з метою забезпечення побудови автоматизованої системи їх діагностування і організації ремонту по пробігу»
«Розробка проекту опису технологічного процесу управління ремонтом та діагностикою електровозів в АСУ локомотивним господарством»
«Розробка та впровадження системи якості ISO9001 на підприємствах Придніпровської залізниці»
«Розроблення електронного паспорту локомотивного депо»
«Проведення досліджень з визначення експлуатаційної надійності локомотивних бригад депо Одеса-Застава»
«Проведення досліджень та розробка технології проведення відбудовних робіт відбудовними засобами залізниць України»
«Проведення досліджень та розробка системи відео нагляду за умовами руху локомотивів»
«Проведення досліджень та розробка електронного пристрою розшифровування та аналізу радіопереговорів локомотивних бригад»
«Розробка проекту технології інформаційної взаємодії лінійного, рівня залізниці та Укрзалізниці в частині інформації про технічний стан і паспортні дані»;
«Розробка методологічного забезпечення інформаційної взаємодії головного технолога з АСК ВП УЗ в частині ведення електронного паспорту локомотива»
«Дослідження конструкції кабін машиніста електровозів щодо можливості застосування мікропроцесорного управління із забезпеченням сучасних ергономічних вимог та електричної безпеки локомотивних бригад»;
«Розробка дослідного зразка спеціалізованого стенду для випробування плунжерних пар ПНВТ тепловозів при взаємодії із технічними засобами
АСУ Т»
«Розробка технічних вимог на пристрої контролю якості ремонту ТРС при їх взаємодії з засобами АСУ Т»;
«Розробка концепції та основних положень системи обслуговування й ремонту електровозів 2ЕЛ5 та 2ЕС5К за фактичним технічним станом»
Розроблена нормативна документація:
Альбом форм первинної документації локомотивного господарства;
Положення з атестації підприємств з обслуговування тягового рухомого складу міжгалузевого промислового залізничного транспорту;
Положення з атестації підприємств по обслуговування та ремонту спеціального самохідного рухомого складу залізничного транспорту;
Положення з атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового рухомого складу ЦТ-0162
Положення з атестації дільниць експлуатації тягового рухомого складу. ЦТ-0110
Типова настанова з якості локомотивного депо. ЦТ-0165
Рекомендації техніку з розшифрування швидкостемірних стрічок. ЦТ-0167
Інструкція з використання комплексу оперативної вібродіагностики «Прогноз». ЦТ-0224
Інструкція з кольорової дефектоскопії відповідальних деталей та вузлів при ремонтах. ЦТ-0215.

CT 0162 CT 0224

Defect Nastanova

 

Розроблене обладнання для локомотиворемонтних виробництв
Автоматизований стенд випробування плунжерних пар паливних насосів високого тиску дизелів тепловозів.

stend1

Автоматизований стенд випробування паливних форсунок дизелів тепловозів.

stend2

 

 Розроблений тренажерний комплекс для локомотивних бригад

stend3