Кафедри механіко-енергетичного факультету

Завідувач кафедри ЯСС та ТВМ

Останнє оновлення: Субота, 02 травня 2020, 19:00

Тимофеєва Лариса Андріївна
доктор технічних наук, професор


Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, "Відмінник освіти" Міністерства освіти і науки України, академік Транспортної академії, має звання «Почесний працівник транспорту України», член міжнародної «Асоціації технологів машинобудування», завідувач кафедри «ЮНЕСКО» - екологічно чисті технології.

Тимофеєва Лариса Андріївна народилася 17 вересня 1949 року. У 1973 році закінчила Харківський державний університет ім. Каразіна за спеціальністю "Хімія". З 1976 по 1989 рік, працювала на кафедрі «Технологія металів» на посаді молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, 1987 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 - Матеріалознавство в машинобудуванні. З 1989 року по 2000 рік працювала на кафедрі «Технологія металів і матеріалознавство» Харківського автомобільно - дорожнього технічного університету, на посаді старшого наукового співробітника, а потім професором кафедри. У 1994 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю - Матеріалознавство, а 2001 році присвоєно вчене звання професора. 

З 2001 року і по теперішній час завідує кафедрою «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів». Під її керівництвом кафедра загальнотехнічного призначення стала випусковою: готує бакалаврів і магістрів за освітньою програмою - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Трудова діяльність професора, доктора технічних наук Л.А. Тимофєєвої неодноразово була відзначена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Держспоживстандарту України. З 2007 року за особисті досягнення в області науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних і соціально-економічних проблем Харківської області призначена іменна стипендія облдержадміністрації імені Георгія Федоровича Проскури

Автор понад 472 наукових праць. Опубліковано 310 - статей, доповідей - 89, винаходів - 36, патентів - 22, понад 75 виступів на конференціях.

Керує аспірантурою і докторантурою за фахом - Матеріалознавство та за фахом - Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення. Під її керівництвом захищено 13 кандидатів наук і 3 доктори наук. Є членом ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 - Матеріалознавство.

Scopus 

ORCID

Scholar

Вибрані публікації:

 1. Тимофеєва Л.А., Тимофеєв С.С., Федченко І.І., Демін А.Ю. Повышение износостойкости восстановленных деталей транспортных двигателей / Л.А. Тимофеєва., С.С. Тимофєєв, І.І. Федченко, А.Ю. Демін // Трение и износ. Сборник научных трудов. – Том 37. – №6. – Гомель: ИММС НАН Беларуси. 2016. – С. 699-704. (Индексируется в SCOPUS).
 2. Тимофеева Л.А., Проскурина Л.В., Остапчук В.Н., Тимофеев С.С. Управление условиями антифрикционности узлов трения/ Л.А.Тимофеева, Л.В. Проскурина, В.Н. Остапчук, С.С. Тимофеев //Журнал: Тяжелое машиностроение, – 2002. - №3. – С.27-28. (Индексируется в SCOPUS )
 3. Timofeeva L.A., Timofeev S.S., Fedchenko I.I., Dyomin, A.Y. Increasing the wear resistance of reworked parts of transport engines / L.A. Timofeeva, S.S. Timofeev, I.I. Fedchenko, A.Y. Dyomin // Journal of Friction and Wear. − 2017. − Vol. 38. − № 1. − PP. 13–16.
 4. Тимофеєва Л.А. Фактори підвищення конкуренто - спроможності продукції // Збірник наукових праць УкрДУЗТ (електроне видання). Вип.11, Харків , - 2015. С.107-113.
 5. Тимофеева Л.А., Николаенко А.О. Управление качеством технического обслуживания ремонта деталей подвижного состава // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, вип.143, 2014р., с.69-72 .
 6. Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Федченко І.І., Комарова Г. Л. Системный подход к выбору технологий управления качеством поверхностных слоев деталей // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013.- 3/1(51). – С.21-24.
 7. Тимофеева Л.А. Управление качеством поверхности при алмазном выглаживании деталей из высокопрочного чугуна // Вестник ХНАДУ: Сб. научн. трудов. - Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2013. – Вып. 54. – С. 114-117.
 8. Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л. Анализ основних аспектов регулирования качества продукции УкрДАЗТ, Збірник наукових праць. Вип.134, Харків 2013. С.220-224.
 9. Тимофеева Л.А., Геворкян Е.С. Повышения качества подготовки поверхностей изделий транспортного назначения при их восстановлении // Вестник сертификации железнодорожного транспорта, 2013. - №3/1. – С.68-69.
 10. Тимофеєва Л.А., Бутенко В.М. Сравнительна характеристика методов определения показателей качества продукции транспортного назначения Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013.- 4(193). – С.35-39
 11. Тимофеева Л.А., Федченко І.І. Повышение качества стальных изделий транспортного назначения // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. − №1. − С. 121 – 123.
 12. Тимофеєва Л.А. Метрологічне забезпечення сертифікації продукції // УкрДУЗТ, Збірник наукових праць (електроне видання). Вип.9, Харків 2014. С.185-188.
 13. Пат. №109212 Україна, (2015) С21D 1/00. Спосіб поверхневого зміцнення колінчастих валів із залізовуглецевих сплавів / [Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №а2014 02626, заяв. 17.03.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №14.
 14. Пат. №107900 Україна, (2015) С04В 35/486. Спосіб отримання матеріалу триботехнічного призначення для інструментів на основі діоксиду цирконію / [Панченко С.В., Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №u2014 03216, заяв . 31.03.2014; опубл . 25.02.2015, Бюл . №4.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаОсвітня програмаРівень вищої освіти
1. Організація технологічних процесів 152  ЯСС другий (магістерський)
2. Інтелектуальна власність та патентознавство 152 ЯСС другий (магістерський)
3. Матеріалознавство та ТВМ 152 МВТ перший (бакалаврський)
4. Транспортна екологія  152 ЯСС другий (магістерський)
5. Основи екології 152 МВТ  перший (бакалаврський)
6. Основи технічної творчості 152 МВТ перший (бакалаврський)
7. Практикум по управлінню якістю продукції 152 ЯСС другий (магістерський)
8. Міжнародний досвід стандартизації та акредитації 152ЯСС другий (магістерський)