Кафедри механіко-енергетичного факультету

Навчально-методична робота кафедри

Останнє оновлення: Субота, 22 лютого 2020, 20:20

Кафедра виконує значну науково-методичну роботу. За останні роки кафедра розробила і видала навчальні та робочі програми з Матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів для студентів усіх спеціальностей, в тому числі з урахуванням модульної оцінки знань студентів. Видано навчальні посібники з Матеріалозновства з грифом Міністерства освіти і науки України.

Тимофеєва Л.А., Тимофеєв С.С., Федченко І.І., Комарова Г.Л. Остапчук В.М. Матеріали для виготовлення виробів транспортного призначення: Навчальний посібник. -Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 173 с.

Посібник містить довідково-допоміжні матеріали до самостійного вивчення теоретичного курсу та виконання курсового проекту. Розглянуто основні матеріали, які найбільш часто використовують для виготовлення, ремонту та експлуатації виробів транспортного призначення. Велику увагу приділено основним характеристикам сталей з особливими фізико-хімічними властивостями, розглянуто найбільш поширені сфери їх застосування на транспорті. У зв’язку з розширенням використання неметалевих матеріалів викладено сучасні уявлення про застосування пластмас, скла, кераміки, композитів, а також детально розглянуті і класифіковані гумотехнічні матеріали і клеї, проаналізовані особливості цих матеріалів з урахуванням їх вживання у виробництві виробів транспорного призначення. Посібник призначений для студентів технічних вузів транспортних спеціальностей, а також магістрам, аспірантам, інженерам та науковцям, що працюють у галузі експлуатації та створення виробів різного призначення.

Тимофеєва Л.А., Комарова Г.Л.,Тимофеєв С.С., Остапчук В.М. Транспортне матеріалознавство в питання та відповідях: Навчальний посібник. -Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 236 с.

Навчальний посібник призначений для самостійного закріплення теоретичних знань з матеріалознавства шляхом розвязання прикладних завдань, а також може бути корисним при виборі матеріалів для конкретних деталей транспортного призначення.

Посібник складається з трьох основних розділів. У перщому розділі наведені питання-тести з найважливіших розділів транспортного матеріалознавства.У другому - розглядаються матеріали, які найбільш часто використовують при будівництві та експлуатації залізниць, а також при ремонті рухомого складу та основного обладнання залізничного транспорту. У третьому розділі наведено допоміжні додаткові відомості про методи контролю якості виробів на залізничному транспорті та основи раціонального вибору конструкційних матеріалів з метою економічної ефективності їх використання.

Криль Я.А., Геворкян Е.С., Луцак Д.Л. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування: Навчальний посібник/За редакцією професора Я.А.Криля. -Львів: "Новий світ -2000". 2014. - 267 с.

У книзі наведені сучасні уявлення про сталь, яка є основним матеріалом для розвитку будівництва, машинобудування, приладобудування та інших галузей сучасної техніки. Наведена класифікація сталей, її виробництво на Україні, а також споживання на міжнародних ринках. Особливий інтерес мають системи маркування сталі в різних країнах. Навчальний посібник призначений для студентів матеріалознавчих, металургійних та машинобудівних спеціальностей, може бути корисним аспірантам, науковцям та інжнерно-технічним працівникам різних галузей промисловості.

Геворкян Е.С., Семченко Г.Д., Тимофеєва Л.А., Нерубацький В.П. Нові матеріали та технології їх отримання: Підручник – Харків: "Діса плюс", 2015. – 344 с.

Підручник висвітлює досвід застосування існуючих наноматеріалів і нанотехнологій, а також акцентує увагу на можливих заходах поліпшення ефективності наноматеріалів і розвитку нанотехнологій в сучасних умовах економічної діяльності залізничного транспорту і промисловості в цілому. У підручнику значна увага приділяється особливостям застосування нових матеріалів, а також існуючим способам їх отримання і обробки. Підручник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників, викладачів, науковців, які спеціалізуються на питаннях розроблення і використання інноваційних матеріалів конструкційного і поліфункціонального призначення.

 Геворкян Е.С., Тимофеєва Л.А., Нерубацький В.П., Мельник О.М. Інтегровані технології обробки матеріалів: підручник.  -Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 238 с.

У підручнику розглянуто новітні технології відновлення деталей, створення захисних поверхонь з метою збільшення ресурсу роботи різних деталей, використовуваних на залізничному транспорті та в інших галузях промисловості, вразовується досвід застосування існуючих методів відновлення деталей. Підручник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників,викладачів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі ресурсозбераження, реновації та підвищення довговічності деталей.