Кафедри механіко-енергетичного факультету

Завідувач кафедри М і ПМ

Останнє оновлення: П'ятниця, 28 лютого 2020, 08:58

Мороз Володимир Ілліч
доктор технічних наук, професор,
академік Транспортної Академії України, заслужений діяч ТАУ,
дипломований «Європейський інженер-педагог»
(Dipl.-Ing.Dr UA-005, 2001 «ING-PAED IGIP»)


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1949

Освіта: У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут (факультет транспортного машинобудування за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння»). Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 1991 році зі спеціальності «Теплові двигуни». Вчене звання професора кафедри теорії механізмів і деталей машин присвоєно у 1991 році.

Напрямок наукової діяльності: генетика технічних систем, розвиток методології проектування транспортних технічних засобів нового покоління. Здійснює керівництво аспірантурою, що діє на кафедрі за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство. Підготував 12 кандидатів наук. Входить до складу спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій Д64.820.04.

Автор понад 400 опублікованих праць, з яких понад 20 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи. В рамках навчально-методичної роботи професором Морозом В.І. видано 6 навчальних посібників (з них 4 під грифом МОН України) і понад 50 методичних розробок до вивчення дисциплін кафедри.

GoogleScholar профіль

ORCID

Вибрані публікації:

 1. Мороз, В.І. Генетичний та методологічний аспект створення технічних засобів нового покоління для залізничного транспорту [Текст]/ В.І.Мороз// Залізничний транспорт України. – 2000. - №5-6 – С. 61-62.
 2. Мороз, В.І. Основи конструювання і САПР: Навчальний посібник під грифом МОН України [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко. – Харків: Нове слово, 2003. – 193 с.
 3. Мороз, В.І. Новий підхід до формалізованого описання конструкції технічних засобів залізничного транспорту [Текст]/ В.І.Мороз// Залізничний транспорт України. - 2010.-№4. – С.41-42.
 4. Пат. 94015 Україна МПК F16/H 1/06 Спосіб визначення товщини зубця симетрично розташованого відносно опор прямозубого зубчатого колеса / В.І.Мороз, О.В.Братченко/ Опубл. 25.03.2011, бюл. №6.
 5. Мороз, В.І. Підвищення ефективності функціонування кулачкових механізмів газорозподілу високооборотних транспортних дизелів [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко, В.І.Громов// Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - Вип. 132. – С.105-112.
 6. Мороз, В.І. Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних піввагонів [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Фомін// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків. – 2013. – С.24–29.
 7. Пат. 104978 Україна МПК F01L 1/08 Кулачок приводу клапана/ Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І./ Опубл. 25.03.2014. Бюл. № 6.
 8. Мороз, В.І. Особливості сучасної методології викладання загальноінженерних дисциплін [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко// Новий Колегіум. – 2015. - №4. – С.74 – 77.
 9. Мороз, В.І. Розрахункове визначення кінематичних характеристик елементів конструкції технічних засобів транспорту методом перетворення координат [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко, В.І.Громов// Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкДУЗТ, 2016. – Вип.159. – С.118 – 125.
 10. Мороз, В.І. Геометрична модель механізму приводу клапанів тепловозного дизеля Д49 [Текст]/ В.И.Мороз, А.В.Братченко, В.С.Тіщенко// Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 30 – 38
 11. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчатих передач. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Машинознавство та САПР". Харків. 2018. № 25 (1301). С. 107-111.
 12. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Новий метод динамічного синтезу високоефективних кулачків привода клапанів транспортних дизелів. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків. 2019. № 184. С. 27 – 36.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаСпеціальність (Освітня програма) / ОКР
1 Основи автоматизації проектування 144 - Теплоенергетика (Теплоенергетика) / Бакалавр
2 Теорія механізмів і машин 273 - Залізничний транспорт (Локомотиви та локомотивне господарство, Вагони та вагонне господарство, Високошвідкисний рухомий склад)  / Бакалавр
3 Прикладна механіка 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричний транспорт), 273 - Залізничний транспорт (Електровози та електропоїзди) / Бакалавр
4 Технічна механіка 144 - Теплоенергетика (Теплоенергетика) / Бакалавр