Кафедри механіко-енергетичного факультету

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 28 лютого 2020, 06:48

Фалендиш Анатолій Петрович
доктор технічних наук, професор,
академік Транспортної Академії України


Рік народження: 1968

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 1993 році закінчив Харківський інститут залізничного транспорту за спеціальністю «Локомотиви».

Доктор технічних наук з 2006 р.

Напрямок наукової діяльності – розробка нового та модернізація існуючого дизельного рухомого складу; визначення вартості його життєвого циклу; випробування рухомого складу.

Автор понад 190 наукових праць і навчально-методичних розробок. Має 4 авторських свідоцтва і патенти. Підготував 4 кандидатів технічних наук.

SCOPUS ID

ORCID ID

GoogleScholar

Основні наукові праці:

 1. Теорія та конструкція локомотивів. Ч.1. Загальні характеристики та будова локомотивів: Навчальний посібник з грифом міносвіти. / Е.Д. Тартаковський, А.Ф. Агулов, А.П. Фалендиш, Г.Г. Басов. / Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 75с.
 2. Теорія та конструкція локомотивів. Ч.2. Вибір та розрахунок основних вузлів локомотивів: Навчальний посібник з грифом міносвіти. / Е.Д. Тартаковський, А.Ф. Агулов, А.П. Фалендиш / Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 150с.
 3. Фалендиш А.П., Агулов А.Ф., Іванченко Д.А., Бондаренко Є.В. Використання регуляторів дизелів різних типів на вантажних тепловозах // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля – 2008. – №1Е
 4. Тартаковський Е.Д. Використання на тепловозах електронних регуляторів дизелів / Тартаковський Е.Д., Фалендиш А.П., Агулов А.Ф., Іванченко Д.А., Бондаренко Є.В. / Двигатели внутреннего сгорания. – №1. 2008. – С.137-140.
 5. Данько Н.И. Проблемы обновления подвижного состава железных дорог Украины и пути их совершенствования с учетом жизненного цикла // Н.И. Данько, Э.Д. Тартаковский, Д.В. Ломотько, А.П. Фалендыш, Ю.Е. Калабухин. / Залізничний транспорт України. 2011. - №3. – С.22-25.
 6. Обновление подвижного состава с учетом жизненного цикла // Н.И. Данько, Д.В. Ломотько, Э.Д. Тартаковский, А.П. Фалендыш, Ю.Е. Калабухин / Железнодорожный транспорт. - №12. 2011. – С.42-44.
 7. Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог: Монография / Э.Д.Тартаковский, С.Г. Грищенко, Ю.Е. Калабухин, А.П. Фалендыш. –Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2011. - 174с.
 8. Фалендиш А.П. Розробка методики розрахунку питомих витрат палива модернізованим і базовим маневровими локомотивами при їх роботі на станції / А.П. Фалендиш, М.В. Володарець, Ю.В. Білецький // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Науковий журнал. – Луганськ, вид. СНУ, 2012. №3 (174). – С.217-224.
 9. Falendysh A. Investigation of effectiveness of CHME3 diezel locomotives, works on two-unit system. / A. Falendysh, V. Gatchenko // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - №6/8 (66). 2013. – С.27-31.
 10. Фалендыш А.П. Вопросы модернизации тепловозов с учетом жизненного цикла / А.П. Фалендыш, А.Л. Сумцов, О.В. Клецкая [Текст] / Локомотив-информ / Научный журнал. 2015. -№1-2 (103-104). –С.4-9.
 11. Фалендиш, А.П. Розробка енергозберігаючих заходів при заміні візків локомотивів [Текст] / А.П. Фалендиш, М.Ю. Кухарчук, О.В. Клецька // Зб. наук. праць. –Х: УкрДАЗТ, 2015. -Вип.152. -С.160-167.
 12. Фалендыш, А.П. Целесообразность использования твердотопливных котлов на предприятиях железнодорожного транспорта [Текст] / А.П. Фалендиш, Л.А. Пархоменко, О.В. Клецька, П.В. Рукавишников // Зб. наук. праць. –Х: УкрДАЗТ, 2015. -Вип.153. -С.210-217.
 13. Фалендиш, А.П. Атестація депо, як один із шляхів підвищення ефективності роботи моторвагонного рухомого складу [Текст] / А.П. Фалендиш, В.О. Байков, О.В. Клецька // Зб. наук. праць. –Х: УкрДАЗТ, 2015. -Вип.158. -С.153-156.
 14. Фалендиш, А.П. Моделювання зміни коефіцієнту технічного використання маневрового тепловозу для різних систем утримання [текст] / А. П. Фалендиш, А. Л. Сумцов, О. В. Артеменко, О. В. Клецька // Восточно-европейский журнал передовых технологий. -№1/3 (79). 2016. –С.24-31. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84960381140&partnerID=MN8TOARS
 15. Фалендиш, А.П. Вибір твердопаливного котла для промислових приміщень [Текст] / А.П. Фалендиш, О.В. Клецька, Є.А. Бітюра // Зб. наук. праць. –Х: УкрДУЗТ, 2017. -Вип.166. -С.185-190.
 16. Фалендиш, А.П. Методи діагностування технічного стану елементів колісно-моторних блоків тягового рухомого складу [Текст] / А.П. Фалендиш, В.О. Гатченко, О.В. Клецька // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Науковий журнал. –Сєверодонецьк, ПП «Поліграф-сервіс», 2017. -№3. –С.228-233.
 17. A Falendysh, Calculation of the Parameters of Hybrid Shunting Locomotive / P Kharlamov, O Kletska, N Volodarets // Transportation Research Procedia Volume 14, 2016, Elsevier B.V. Pages 665-671. - http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84991256258&partnerID=MN8TOARS
 18. Фалендиш, А.П. Модель вибору твердопаливного котла для приміщень невеликої площі [Текст] / А.П. Фалендиш, О.В. Клецька, Т.С. Черненко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. –Х: УкрДУЗТ, 2016. -№ 4. - С.39-43.
 19. Фалендиш, А.П. Аналіз нормативних вимог, щодо визначення викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних двигунів внутрішнього згоряння [Текст] / АП Фалендиш, В.О. Гатченко, Ю.В. Черняк, О.В. Клецька // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Транспортні системи і технології, 2016. -№ 29. -С.235-247.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаСпеціальність, освітня програма, освітній рівень
1 Теплотехніка 144 «Теплоенергетика» / «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Енерго-екологічний контроль і аудит»/ Бакалавр
2 Методологія інженерної і наукової роботи 144 «Теплоенергетика» / «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Енерго-екологічний контроль і аудит»/ Магістр
3 Методи наукових досліджень 144 «Теплоенергетика» / «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Енерго-екологічний контроль і аудит»/ Магістр
4 Енергоаудит та енергоменджмент на промислових підприємствах 144 «Теплоенергетика» / «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Енерго-екологічний контроль і аудит»/ Магістр
5 Випробування нового та модернізованого рухомого складу 144 «Теплоенергетика» / «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Енерго-екологічний контроль і аудит»/ Магістр
6 Основи визначення життєвого циклу тягового рухомого складу 144 «Теплоенергетика» / «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Енерго-екологічний контроль і аудит»/ Магістр