Кафедри механіко-енергетичного факультету

Навчальний процес

Останнє оновлення: Середа, 22 квітня 2020, 09:32

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

Для ступеня бакалавр
-Вагони (конструювання та розрахунки)
-Надійність і технічна діагностика
-Безпека руху та ПТЕ залізниць
-Історія розвитку вагонобудування та вагонного господарства
-Загальний курс залізниць і рухомого складу
-Автогальма рухомого складу
-Основи електроніки та автоматики рухомого складу
-Організація та планування виробництва
-Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів
-Динаміка вагонів
-Технологія вагонобудування та ремонту вагонів
-Основи технічного обслуговування вагонів
-Холодильне обладнання вагонів
-Електричне обладнання вагонів
-АРМ у вагонному та пасажирському господарстві
-Екологічні технології у вагонному господарстві
-Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу
-Системи автоматизованого проектування рухомого складу
-Науково-дослідна робота студентів
-Надійність мехатронних систем
-Автогальма рухомого складу та пневматичні і гідравлічні приводи мехатронних систем
-Основи вагонної та промислової електроніки
-Кліматичні системи вагонів та їх технічне обслуговування
-Мехатроніка та АРМІ у вагонобудуванні
-Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу і мехатронних систем
-Кліматичні системи вагонів та їх технічне обслуговування.

Для ступеня магістр
-Методологія інженерної та наукової роботи
-Нормативно-технічна та проектна документація в вагонному та пасажирському господарстві та її комп’ютерізація
-Актуальні проблеми динаміки вагонів, проектування та розрахунку нових конструкцій вагонів
-Організація виробництва та логістика ВРП
-Новітні технології та матеріали у вагонобудуванні
-Системи управління, контролю та діагностики енергетичного обладнання пасажирських вагонів
-Автоматизація вагонобудівного та вагоноремонтного виробництва і мікропроцесорні системи керування
-Сучасні технології експлуатації та відновлення вагонів
-Вагоноремонтні машини і обладнання
-Передовий досвід технічного утримання вагонів
-Сучасні гальмові системи вагонів
-Експертні системи у вагонному та пасажирському господарствах
-Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи.

 

Заняття проводяться з використанням сучасної мультимедійної техніки

Заняття проводяться з використанням сучасної мультимедійної техніки

Тематика курсового і дипломного проектування є тісно пов’язаною з потребами виробництва. Щорічно служба вагонного господарства передає кафедрі свої пропозиції по розробці окремих питань організації і технології ремонту.

Захист дипломного проекту

Захист дипломного проекту

Щорічно студенти кафедри приймають участь у наукових конференціях та олімпіаді

Щорічно студенти кафедри приймають участь у наукових конференціях та олімпіаді.


Теми магістерських кваліфікаційних робіт (2020 р.)

БезымянныйЛіцензування та акредитація

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273- Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Вагони і вагонне господарство»
Силабуси навчальних дисциплін