Кафедри механіко-енергетичного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Субота, 22 лютого 2020, 20:13

Кафедра «Технологія металів», в даний час кафедра «Якість, стандартизація сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ) УкрДУЗТа, була створена в складі механічного факультету одночасно з Харківським експлуатаційно-тяговим інститутом залізничного транспорту (пізніше ХІІТ, нині - УкрДУЗТ) в 1930 році. З початку 1930-31 навчального року розпочато підготовку фахівців з дисциплін: технологія металів, технологія обробки деревини, організація і раціоналізація виробництва, обладнання паровозо і вагоноремонтних заводів, організація ремонту, ремонт паровозів і вагонів, теплосилове господарство, техніка безпеки.

За роки існування кафедра пройшла складні етапи свого розвитку:

1930-1941р.р.
Довоєнні роки. Організатором і першим завідувачем кафедри «Технологія металів» був доцент Іванов Микола Львович. На кафедрі були організовані нові лабораторії: металографічна і зварювальна, читався курс «Матеріалознавство» з розділами: металургія; ливарне виробництво; гаряча обробка металів тиском; зварювання; верстати. В цей період на кафедрі створено також навчально-виробничі майстерні (верстатні, слюсарні, столярні, ковальські).Завідували кафедрою на цьому етапі: 1930-1931рр – доцент Іванов Н.Л.; 1932-1933рр – доцент Чупіс Н.М.; з 1934року доцент Середенко В.Н. – один з перших аспірантів інституту (аспірантура була відкрита разом з інститутом у 1930 році).

1941-1945р.р.
Воєнні роки. У 1941 році кафедру разом з ХІІТом було евакуйовано до м. Ташкенту. Після повернення з евакуації у 1944 році кафедра «Технологія металів» заново відновлювала приміщення, навчально-виробничі майстерні, монтувалося устаткування. Завідував кафедрою к.т.н., доцент Середенко В.Н.

1945-1953р.р.
На цьому етапі основна увага приділялася науково-методичній роботі. Були створені нові лабораторні роботи з усіх дисциплін кафедри, організовувалося курсове проектування. Відпрацьовувалася методика проведення занять зі студентами вечірнього і заочного факультетів. Також підтримувався тісний зв'язок із заводами Харкова (ХВРЗ, «Серп і молот», ХТЗ, «Світло шахтаря»), а також з локомотивним депо «Жовтень».

1953-1961р.р.
Значно активізувалася наукова і навчальна робота на кафедрі. З'явилися свої аспіранти. Керував аспірантурою д.т.н., професор Петросян П.П. На кафедрі з'явилася нова дисципліна «Технологія машинобудування» для студентів механічного факультету спеціальності БКМ, На базі ливарної ділянки ХВРЗ була організована ливарна лабораторія. Це була найбільша і єдина ливарна лабораторія серед вузів Харкова і системи МПС СРСР.

1962-1974р.р.
В цей період основна увага приділялась науковій роботі кафедри. На кафедрі було створено науково-дослідну групу, яка розробляла питаннями хіміко-термічної обробки металів. Завідував кафедрою з 1962 - 1972 року удруге доцент Середенко В.Н., а з 1972-1977рр. – доцент Овчаров В.П.

1975-1982р.р.
Було проведено велику методичну роботу. За всіма дисциплінами і видами занять, проведених кафедрою, було перероблено методику викладання. Завідував кафедрою «Технологія металів» з 1977 -1982 – доцент Носач П.И.

1982-2000p.р.
На кафедрі обновленно технічні засоби навчання, удосконалино верстатні майстерні, зварювальні та лабораторії ливарного виробництва. У 1997 році кафедру було приєднано до кафедри “ЕРРС”, як секцію "Технології машинобудування". У 1999 році було створено навчально-виробничий комплекс "ХарДАЗТ – ПТУ№23". Завдяки комплексу, студенти I курсу механічного і будівельного факультетів за один рік здобувають робочі професії за своїми спеціальностями, що надає їм право посідати робочі місця за проходженням практики. Завідувач кафедрою був з 1984-2000 рр – доцент Жученко В.В.

2000-2014p.p.
У 2001 секція "Технологія машинобудування" кафедри ЕРРС придбала статус кафедри. 01 жовтня 2001 року кафедра стала називатися "Матеріали і технології виготовлення виробів транспортного призначення" (МТВ). Кафедра орієнтована на нові екологічно-чисті технології виготовлення, ремонту та відновлення деталей для рухомого складу. В 2002 році було відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.02.01 Матеріалознавство та 05.01.02 стандартизація та сертифікація а у 2003 році – докторантура за спеціальністю 05.02.01 Матеріалознавство. В 2004 році кафедра МТВ стала випускаючою, так як була відкрита нова спеціальність 7.000001 "Якість, стандартизація і сертифікація". А у 2005 була відкрита магістратура за спеціальністю 8.000001 "Якість, стандартизація і сертифікація".

2014-по теперішній час
В жовтні 2014 року кафедра Матеріали і технології виготовлення виробів транспортного призначення (МТВ) була перейменована в кафедру «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ). Завідує кафедрою професор, доктор технічних наук Тимофєєва Лариса Андріївна. За розробку теоретичних і практичних основ, створення і промислового освоєння нового покоління конкурентоспроможних, високоефективних та надійних апаратів пневматичних систем дорожніх транспортних засобів їй присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки "За розробку нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологічних процесів поверхневого зміцнення матеріалів". У 2018 р. штат кафедри складає 12 осіб: 2 професора, 3 доцента, 1 асистент, 2 аспіранта денної форми навчання, завідувач навчальними лабораторіями кафедри, 1 старший лаборант, 1 завідувач навчально-виробничими майстернями та 1 інженер I категорії.