Кафедри механіко-енергетичного факультету

Завідувач кафедри ЕТЕМ

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 00:54

Бабаєв Михайло Михайлович
доктор технічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1949

Освіта: У 1972 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту зі спеціальності «Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 1983 року. Дисертацію захистив у Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «Електричні машини».

Тема дисертаційної роботи: «Высокочастотные методы контроля параметров асинхронных двигателей».

Доктор технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізничного транспорту».

Тема дисертаційної роботи: «Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об’єктів залізничного транспорту».

Вчене звання професора кафедри електротехніки та електричних машин присвоєно у 2003 році.

Напрямок наукової діяльності: автоматизовані системи керування залізничним транспортом. Дійсний член Транспортної Академії України. Член спеціалізованих вчених рад Д64.820.04 та Д64.820.01. Підготував одного доктора та 5 кандидатів наук.

Керівник науково-дослідних робіт: «Теоретичні основи побудови координатної системи визначення місцезнаходження поїзда на залізничній ділянці» (номер держреєстрації 0106U00411), «Дослідження та розробка методів автоматизованого керування рухомим складом залізничного транспорту» (номер держреєстрації 0110U002132).

Патенти: індуктивно-дротовий датчик для виявлення транспортного засобу в межах певної ділянки шляхупристрій для контролю проходження відчепастрілочний електропривідпристрій для прийому сигналу з рейкового коларельсове коло.

Автор 216 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи видав 47 науково-методичних та навчально-методичних розробок, в тому числі два підручники та один навчальний посібник.

Scopus

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Участь у конференціях та семінарах:

1. Бабаєв М.М. Оптимальне керування тяговим електроприводом постійного струму / М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк, А.П. Зубко // 75-а Міжнародна науково-технічна конференція УкрДАЗТ. - Збірник наукових праць УкрДАЗТ: тези доповідей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 136. – С. 284-285
2. Бабаєв, М.М. Нейромережева модель пристрою оцінки ступеня іскріння тягових двигунів постійного струму / М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк //: тез. докл. на 27-й международной научно-практической конференции «Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте» // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. - №4 (приложение). -  С.8.
3. Бабаєв, М.М. Конспект лекцій: сучасні проблеми / М.М.Бабаєв, М.Г.Давиденко// Материалы стендовых выступлений и докладов участников 27-й международной научно-практической конференции «Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте» // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. - №4 (приложение). -  С.26.
4. Бабаєв, М.М. Кореляційний метод прийому і дешифрування коду АЛСН за спектральною ознакою: тез. докл. 28 міжнар. наук.-практ. конф. / М.М. Бабаєв, В.О. Сотник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 4 (додаток). – С. 47.
5. Бабаєв, М.М. Нейромережева модель пристрою дешифрування числових кодів автоматичної локомотивної сигналізаці: тез. докл. 29 міжнар. наук.-практ. конф. / М.М. Бабаєв, В.О. Сотник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 4 (додаток). – С. 4-5.
6. Бабаєв, М.М. Оцінка інформаційних сигналів параметрів іскріння тягових двигунів локомотивів шляхом використання процедури швидкого перетворення Фур'є: тез. докл. 29 міжнар. наук.-практ. конф. / М.М. Бабаєв // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 4 (додаток). – С. 5.
Керівництво науковою роботою студентів: 3 особи

 

Вибрані публікації:

Наукові роботи:
  1. Бабаев, М.М. Управление стрелочным электроприводом с применением нейросетевого преобразователя управляемого сигнала/ М.М. Бабаев, В.С. Блиндюк, Ю.И. Богатырь // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 4. – С. 79-84.
  2. Бабаев, М.М. Нейросетевая модель контроля рабочего состояния исполнительного устройства стрелочного привода переменного тока в реальном времени / М.М. Бабаев, В.С. Блиндюк, Ю.И. Богатырь // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 5. – С. 25-31.
  3. Бабаев, М.М. Имитационное моделирование временных зависимостей параметров асинхронных двигателей стрелочных электроприводов / М.М. Бабаев, В.С. Блиндюк, Ю.И. Богатырь // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. 2015. – Вип. 154. – С. 120-126.
  4. Ананьева, О.М. Математическая модель двухкомпонентной аддитивной помехи в виде марковского процесса / О.М. Ананьева, М.Г. Давиденко, М.М. Бабаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 4. – С. 20-24.
  5. Ананьева, О.М. Виды и параметры помех, действующих в канале связи системы автоматической локомотивной сигнализации / О.М. Ананьева, М.Г. Давиденко, М.М. Бабаев. – Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 163. – С.20-25
  6. Панченко, С. В. Инженерная интерпретация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи / С. В. Панченко, О. М. Ананьева, М. Г. Давиденко, М. М. Бабаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 1. – С. 3-11.
Навчально-методичні розробки:
  1. Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики: підручник / М.М. Бабаєв, М.Г.Давиденко, Г.І. Загарій, Ю.В. Соболєв, В.С. Блиндюк, О.М. Прогонний, О.М. Ананьєва, К.А. Трубчанінова. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.
  2. Бабаєв, М.М. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Електротехніка та електромеханіка” [Текст] / М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк, М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 54 с.
  3. Бабаєв, М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» Ч. 2 [Текст] / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 50 с.

  

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Електротехніка та електромеханіка 6.050202 / Бакалавр
2 Теоретичні основи електротехніки та електромеханіка 6.070107 / Бакалавр
3 Електротехніка та електропостачання 6.070108 / Бакалавр